Trang chủ Tiếng Việt Hiện Đại. Modern Vietnamese for Foreigners 2

Tiếng Việt Hiện Đại. Modern Vietnamese for Foreigners 2

0 / 0
Bạn thích cuốn sách này tới mức nào?
Chất lượng của file scan thế nào?
Xin download sách để đánh giá chất lượng sách
Chất lượng của file tải xuống thế nào?
Asian Languages Project, 1990. — 180 с.Phan Van Giuong is professor in Vietnamese studies and served as the Convenor of the Vietnamese Language and Culture program at Victoria University in Melbourne, Australia for over 18 years. He has taught Vietnamese and English since 1965. He was the founder Dean of the Faculty of Languages and Culture Studies at Hoa Sen University. He was the general coordinator at Victorian School of Languages and also the chair of setting and marking examination papers for Victoria Curriculum and Assessment Authority, Victoria Department of Education for many years. Professor Phan is the author of many textbooks: Vietnamese for Beginners (1-4), Functional Vietnamese, Modern Vietnamese (1-4), Vietnamese for Foreign Travellers, Vietnamese Interactive Books and a series of Pocket, Concise and Compact Vietnamese-English dictionaries (Tuttle Publishing). He was the editor of several Vietnamese literature magazines and newspapers and awarded the Order of Australia Medal and the International Educator of the Year award for his outstanding contributions to the teaching of Vietnamese language and culture. Professor Phan is now working for the International Baccalaureate, United Kingdom.
Thể loại:
Ngôn ngữ:
vietnamese
Trang:
180
File:
PDF, 23,04 MB
Tải vè (pdf, 23,04 MB)

Có thể bạn quan tâm Powered by Rec2Me

 

Từ khóa thường sử dụng nhất

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Bạn có thể để lại bình luận về cuốn sách và chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Những người đọc khác luôn thấy hứng thú với ý kiến của bạn về quyueenr sách bạn đã đọc. Dù bạn có yêu sách hay không, nếu bạn chia sẻ suy nghĩ chân thành và chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy cuốn sách phù hợp với họ.
CONTENTS
MỤC LỤC
Bài học 1

:

Gọi điện thoại
Telephoning

Bài học 2

:

Liên hệ gia đình
Family relationship

Bài học 3

:

Giáo dục ở Việt Nam
Education in Vietnam

Bài học 4

:

Các hoạt động giải trí
Leisure Activities

Bài học 5

:

Chúc mừng
Congratulations

Bài học 6

:

Cộng đồng người Việt ở Úc
Vietnamese community in Australia

Bài học 7

:

Tình bạn
Friendship

Bài học 8

:

Anh thư nước Việt
Vietnamese heroines

Bài học 9

:

Bài ôn và tự đánh giá
Review and Self-assessment

Bài học 10

:

Giao thông
Transportation

Bài học 11

:

Di dân
Immigration

Bài hoc 12

:

Nghề nghiệp
Careers

Bài học 13

:

Ngân hàng
Banhking

Bài học 14

:

Sức khỏe
Health

Bài học 15

:

Văn chương truyền khẩu

Vietnamese folktales
Bài học 16

:

Các thành phố lớn ở Việt Nam
Main cities of Vietnam

Bài học 17

:

Ngày Tết Việt Nam
Vietnamese New Year’s Festival

Bài học 18

:

Bài ôn và tự đánh giá
Rewiew and Self-assessment

Glossary

Bài học

1

GỌI ĐIỆN THOẠI

1. Hãy lắng nghe cuộc đàm thoại sau đây giữa Nam và Sue. Nam muốn mượn Sue cuốn sách
Toán.
Nam

:

Alô! Cho tôi nói chuyện với Sue.

Sue

:

Tôi nghe đây. Xin lỗi, ai gọi đó?

Nam

:

Chào bạn Sue. Tôi là Nam đây.

Sue

:

A! Bạn Nam. Chào bạn.
Bạn gọi tôi có việc gì không?

Nam

:

Bạn cho tôi mượn cuốn sách Toán được không?

Sue

:

Được chứ! Tôi sẽ mang đến lớp cho bạn.

2. Sau khi nghe xong cuộc đàm thoại trên, hãy trả lời các câu hỏi sau đây:
a.

Nam gọi điện thoại cho ai?

...........................................................................................................................................................
b.

Sue nhận ra Nam không?

...........................................................................................................................................................
c.

Nam gọi điện thoại cho Sue để làm gì?

...........................................................................................................................................................

1

3. Từng hai học sinh, tập gọi điện thoại ch; o nhau. Một học sinh đóng vai A và một học sinh đóng
vai B.
A:

Alô! Cho tôi nói chuyện với B.

B:

...............................................................................................................................................

A:

Bạn nghe tôi rõ không?

B:

...............................................................................................................................................

A:

Tôi muốn mượn bạn cuốn sách tiếng Anh.

B:

...............................................................................................................................................

4. Là một người học sinh, em nên mở đầu như thế nào khi muốn gọi điện thoại cho những người
sau đây:

a.

b.

Alô! ..................................................................

Alô! ..................................................................

c.

d.

Alô! ..................................................................

Alô! ..................................................................

2

5. Có người gọi điện thoại muốn nói chuyện với ba / mẹ của em. Xem các hình sau đây, hãy trả
lời cho thích hợp:
a. Alô! Cho tôi nói chuyện với ông Sáu.
....................................................................

b. Alô! Cho tôi nói chuyện với bà Chín.
.....................................................................

6. Viết những từ sau đây dưới những hình vẽ cho phù hợp với ý nghĩa:
- máy điện thoại
- ống nghe
- niên giám điện thoại
- số điện thoại cấp cứu
- tổng đài điện thoại
- điện thoại công cộng

3

7. Xem trang niên giám điện thoại sau đây, hãy viết những câu trả lời:
Fire

Police Ambulance

11441 11444

11440

Service difficulties
Residential enquiries (no charge) 1100

Calling Information Operator

Business enquiries (no charge) 132999

Connected Calls to Overseas

Reverse Charge (Collect) Calls

Call the operator:

From a private telephone 0101

From the private telephone 0101

When you make a reverse charge call, calls are paid

From the public pay phone 0107

for by the overseas party at the country’s call rates.

a. Khi nào thị gọi số điện thoại 11444?
......................................................................................................................................................
b. Khi điện thoại ở nhà hư thì làm sao?
......................................................................................................................................................
c. Khi nào thì gọi số 0101?
......................................................................................................................................................
d. Muốn gọi điện thoại ra nước ngoài thì làm sao?
......................................................................................................................................................
8. Hãy viết lại lời nhắn của ông Hùng mời ba em đi họp. Qua điện thoại, em đã ghi
được những chi tiết sau đây:
............................................................

•

ông Hùng mời họp

•

5giờ chiều

•

thứ Bảy

•

tại nhà ông Hùng

•

số 26 đường King

•

số điện thoại của ông Hùng: 987 6543

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

4

Hãy dịch những câu sau đây sang tiếng Việt:
a. I would like to speak to Mr Brown.
................................................................................................
b. Is your mother at home?
................................................................................................
c. When will she be back?
................................................................................................
d. Did he leave any message?
................................................................................................
e. Please wait a moment
................................................................................................
9. Hãy dịch những câu sau sang tiếng Anh:
a. Xin lỗi, ống muốn nói chuyện với ai?
................................................................................................
b. Bà muốn nhắn gì không?
................................................................................................
c. Xin vui lòng cho tôi biết số điện thoại.
................................................................................................
d. Xin lỗi, máy điện thoại công cộng ở đâu?
................................................................................................
10. Đọc lớn bài sau đây, từng em thay phiên nhau trả lời câu hỏi:
NGHE ĐIỆN THOẠI
Sáng nay, tôi nghe điện thoại. Ông Hùng muốn nói chuyện với
ba tôi, nhưng ba tôi không có ở nhà. Tôi hỏi ông Hùng có muốn nhắn
gì không. Ông Hùng nói là ông mời ba tôi đi họp vào lúc 5 giờ chiều
ngày thứ Bảy tại nhà ông ta, Ông hỏi tôi có hiểu hết lời ông nói không.
Tôi lễ phép trả lời: “Cháu đã học tiếng Việt hơn hai năm rồi”.

5

Câu hỏi:
a.

Ông Hùng muốn nói chuyện với ai?
.................................................................................................................................

b.

Ba bạn có ở nhà không?
.................................................................................................................................

c.

Ông Hùng muốn nhắn gì?
.................................................................................................................................

d.

Bạn hiểu hết lời ông Hùng không?
.................................................................................................................................

e.

Bạn đã học tiếng Việt bao lâu rồi?
.................................................................................................................................

11. Phân biệt tiếng, chữ và từ trong các câu sau đây. Xem ví dụ trước khi làm.
a. *Ví dụ: Câu:
Tôi

nghe

đây

1

2

3

Câu này có 3 tiếng: Tôi, nghe và đây.
Có mấy tiếng trong câu sau đây?
Cho tôi nói chuyện với Sue. ...................
b. *Ví dụ: Câu:
Tôi

sẽ

mang

sách

đến

lớp

cho

bạn

1

2

3

4

5

6

7

7

Câu này có 8 chữ: tôi, sẽ , mang, sách, đến, lớp, cho, bạn.
Có mấy chữ trong câu sau đây?
Bạn cho tôi mượn cuốn sách Toán được không? ...................

6

c. Đặt câu với từ “điện thoại”
................................................................................................................................................
Trong câu vừa đặt có mấy tiếng và viết thành mấy chữ?
................................................................................................................................................
d. *Ví dụ: Câu:
Em

không

biết

số

điện

thoại

của

ông

Hùng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Câu này có 9 tiếng nhưng chỉ có 8 từ: Em, không, biết, số, điện thoại, của, ông, Hùng.
Tìm trong câu sau đây có mấy tiếng va có mấy từ:
Tôi cười và lễ phép trả lời: “Cháu đã học tiếng Việt hơn 2 năm rồi”.
e. Ví dụ: Câu: Ba em không nói chuyện với tổng đài điện thoại.
Câu này có 3 từ 2 tiếng, đó là: nói chuyện, tổng đài, điện thoại.
Tìm những từ 2 tiếng trong câu sau đây:
Học sinh gọi điện thoại ở phòng điện thoại công cộng.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

7

8

Bài học

LIÊN HỆ GIA ĐÌNH

2
1.

Nghe bài đọc “Công ơn cha mẹ” sau đây:
Cha mẹ có công sinh thành và nuôi nấng ta. Khi ta lớn lên cha mẹ còn phải mất công dạy bảo, gầy

dựng cho ta. Nuôi nấng con cái vất vả, dạy bảo khó nhọc, trông nom từng bước đứng, bước đi của con,
công ơn cha mẹ không thể nào kể hết đước. Đạo làm con phải đền đáp công ơn cha mẹ, trông nom
phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu.

2.

Viết các từ tiếng Việt sau các từ tiếng Anh cho hợp nghĩa.

a. to look after

:..............................................

sinh thành

b. to teach

:..............................................

nuôi nấng

c. very hard

:..............................................

dạy bảo

d. to bring up

:..............................................

vất vả

e. to take care of

:..............................................

trông nom

f. to give birth

:..............................................

phụng dưỡng

1

3.

Dựa theo bài đọc trên, từng hai học sinh hỏi và trả lời

a.

Cha mẹ có công gì đối với ta?

b.

................................................................................
Khi lớn lên cha mẹ lo cho ta điều gì?

c.

................................................................................
Công ơn cha mẹ thế nào?

d.

................................................................................
Bổn phận làm con thì phải làm gì đối với cha mẹ?
................................................................................

4.

Cả lớp thảo luận câu tục ngữ sau đây:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

5.

Điền các từ sau đây vào chỗ trống:

kính yêu, vui lòng, chiều chuộng, thờ cha, kính mẹ, thương yêu.
Anh chị em một nhà phải ............ … giúp đỡ nhau cho cha mẹ được …………
Anh hoặc chị lớn nên…………... , nhường nhịn các em nhỏ hơn mình.
Đối với ông bà là người sinh ra cha mẹ, ta phải ................................
Đối với cha mẹ, ta ăn ở cho phải đạo là biết .....................................

2

Nghe bản nhạc “Công ơn sinh thành”, ghi ra 3 câu nhắc nhở ta phải biết công ơn cha mẹ.

6.

a.

..............................................................................................................................................

b.

..............................................................................................................................................

c.

..............................................................................................................................................

7.

Từng nhóm 4 hoặc 5 học sinh, dựa vào những yếu tố trong các ô dưới đây, mô tả đặc điểm

và tính nết của người trong gia đình họ hàng.
a.

b.

c.

cô

hiền lành

hay hút thuốc

cậu

tử tế

không uống rượu

chú

vui vẻ

thường giúp người

dì

siêng năng

thích mặc quần áo mới

bác

than mật

không thích nói nhiều

ông nội

nghiêm khắc

nấu ăn giỏi

bà ngoại

ích kỷ

thích làm vườn
3

8.

Viết chính tả bài sau đây:
Họ hàng
Họ hàng chung một tổ tiên,
Bên cha, bên mẹ đôi bên cũng gần.
Trước sau cho vẹn tình thân,
Chớ suy nội ngoại, chớ phân giàu nghèo.

9.

Làm những bài tập để phân biệt chữ và chữ cái. Xem ví dụ trước khi làm.

a. *Ví dụ: Câu: Đạo làm con phải đền đáp công ơn cha mẹ.
Trong câu này, các chữ có 2 chữ cái là: ơn và mẹ. Các chữ có 3 chữ cái là:
đạo, làm, con, đền, đáp và cha. Các chữ có 4 chữ cái là: phải và công.
Trong câu sau đây, tìm những chữ có 2 chữ cái và có 4 chữ cái:
Cha mẹ có công sinh thành và nuôi nấng ta.
b. Xếp lại những nhóm chữ cái sau đây theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái:
e,g,d ,a,c

s,o,m,h,t

b,y,v,k,p

10.

Trong những dòng chữ sau đây, dòng nào chưa thành câu:

a. Chú em thường giúp người.
b. Bà ngoại thích
c. Họ hàng có chung
d. Cha mẹ nuôi nấng con vất vả.
e. Hàng ngày, ba em
*Ghi chú: Muốn người khác hiểu được, nói hoặc viết phải thành câu.

4

11.

Hãy nhận xét cách mở đầu và kết thúc của những câu sau đây:

a. Anh hoặc chị lớn nên chiều chộng, nhường nhịn các em nhỏ hơn mình.
....................................................................................................................................................................
b. Đạo đức làm con người phải đền đáp công ơn cha mẹ, trông nom phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu.
....................................................................................................................................................................
*Ghi chú:

Chữ đầu câu phải viết hoa.
Chữ cuối câu phải có dấu chấm.

12.

Thêm các từ thích hợp vào những dòng nào ở phần 10 chưa thành câu để các dòng đó trở

thành câu.
- ................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................
13.

Có bao nhiêu câu ở trong bài “Công ơn cha mẹ” (phần 1)? ..................................

14.

Đặt câu với các từ sau đây:

a. cha mẹ

:..................................................................................................................................

b. sinh thành

:..................................................................................................................................

c. nuôi nấng

:..................................................................................................................................

d. trông nom

:..................................................................................................................................

e. đền đáp

:..................................................................................................................................

15.

Đọc lớn bài sau đây, từng em thay phiên nhau trả lời câu hỏi:
TỔ TIÊN
Tổ tiên là những người sinh ra ông bà, cha mẹ ta. Tổ tiên đã tốn

bao công lao để gây dựng cơ nghiệp nhà mình. Là con cháu, mình phải
nhớ ơn, thờ cúng tổ tiên. Cách thờ cúng tổ tiên không cứ gì phải mâm
cao cỗ đầy mà chỉ cần phải thành kính.
Câu hỏi:
a. Những người sinh ra ông bà, cha mẹ gọi là gì?
......................................................................................
b. Tổ tiên chúng ta đã có công gì?
......................................................................................
5

c. Con cháu đối với tổ tiên, phải thế nào?
......................................................................................
d. Để nhớ ơn tổ tiên, con cháu phải làm gì?
......................................................................................
e. Trong việc thờ cúng tổ tiên, con cháu phải thế nào?
......................................................................................

6

*Cảnh đại gia đình Việt Nam

7

Bài học

3

GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

1. Hãy nghe cuộc đàm thoại sau đây giữa Nam và Helen. Helen muốn biết Nam đã học mấy
năm ở Việt Nam.
Helen :

Bạn Nam qua Úc lâu chưa?

Nam

Tôi qua Úc hơn hai năm rồi.

:

Helen :

Bạn học xong lớp mấy ở Việt Nam?

Nam

Tôi học xong lớp Năm.

:

Helen :

Như vậy, bạn tiếp tục học lớp Sáu ở Úc.

Nam

Không phải như vậy, ở Việt Nam, học lớp Năm xong là xong cấp Một. Khi đến Úc, tôi

:

vào học lớp Bảy.
Helen :

A! Tôi hiểu rồi. Ở Việt Nam bậc Tiểu học chỉ có 5 năm mà thôi.

Nam

Nhưng bậc trung học thì lâu hơn; học sinh phải học 7 năm.

:

1

2. Dùng mẫu đàm thoại trên, từng hai học sinh tập đàm thoại với nhau:
Học sinh A:

Bạn qua Úc lâu chưa?

Học sinh B:.................................................................................................................................................
Học sinh A:

Bạn học xong lớp mấy ở Việt Nam?

Học sinh B:.................................................................................................................................................
Học sinh A:

Bạn tiếp tục học lớp mấy ở Úc.

Học sinh B:.................................................................................................................................................
Học sinh A:

Ở Việt Nam bậc trung học phải học mấy năm?

Học sinh B:.................................................................................................................................................
3. Xem bản sơ đồ hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:
HỆ THỐNG GIÁO DỤC

2

a. Ở Việt Nam, bậc Tiểu học gọi là gì?
..............................................................................................................................................................
b. Ở Việt Nam, bậc Trung học bắt đầu từ lớp mấy?
..............................................................................................................................................................
c. Trường Phổ thông trung học cấp 3 bắt đầu từ lớp mấy?
..............................................................................................................................................................
d. Ở Việt Nam, trẻ em mấy tuổi mới được vào lớp Một?
..............................................................................................................................................................
e. Học sinh mất bao nhiêu năm để học xong trung học?
........................................................................................................................................................
4. Đọc lớn bài sau đây:
THẦY GIÁO
Trường em có nhiều thầy giáo và cô giáo.
Thầy giáo của em vừa mới tốt nghiệp trường Sư phạm. Trong
lớp học, em chăm chỉ nghe lời thầy giảng bài. Em yêu mến và biết
ơn thầy đã dạy dỗ chúng em. Thầy soạn bài rất công phu và chấm
bài rất kỹ lưỡng.
Chúng em tôn kính thầy như cha mẹ.
5. Tìm những từ tiếng Anh đồng nghĩa với các từ sau đây:
a. cô giáo

:...................................................................

b. thầy giáo

:...................................................................

c. tốt nghiệp

:...................................................................

d. trường Sư phạm

:...................................................................

e. chăm chỉ

:...................................................................

f. giảng bài

:...................................................................

g. dạy dỗ

:...................................................................

h. soạn bài

:...................................................................

3

6. Từng nhóm tập nói chuyện bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây:
a. Ở trường học ai dạy dỗ các bạn?
..............................................................................................................................................................
b. Thầy giáo và cô giáo của các bạn tốt nghiệp ở trường nào?
..............................................................................................................................................................
c. Tại sao các bạn yêu mến và biết ơn thầy/cô?
..............................................................................................................................................................
d. Trong lớp thầy/cô làm gì?
..............................................................................................................................................................
e. Bốn phận của các bạn đối với thầy/cô như thế nào?
..............................................................................................................................................................
7. Đặt câu với các từ sau đây:
a. cô giáo

:............................................................................

b. chăm chỉ

:............................................................................

c. tôn kính

:............................................................................

d. tốt nghiệp

:............................................................................

e. chấm bài

:............................................................................

8. Chọn những từ vừa học ở (4) và (5) để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa:
Ở trong lớp, thầy giáo ................. rất rõ ràng. Thầy vừa ........................... trường Sư phạm. Thầy chấm
bài làm của các em rất ...................................
Thầy, cô có rất nhiều công lao dạy dỗ các em. Các em phải ........................ thầy cô.

9. Viết lại quá trình học của em bằng cách trả lời những câu hỏi sau: Năm nào? Lớp mấy?
Trường nào? Ai dạy?
(Ví dụ: Năm 1992, em học lớp 8 trường Debney Park với cô An)
a. ..............................................................................................................................................................
b. ..............................................................................................................................................................
c. ..............................................................................................................................................................
d. ..............................................................................................................................................................

4

10. Đoạn văn sau đây có thể viết thành mấy câu?
tiếng chuông đã reo chúng em và lớp
từ ngoài bước vào chúng em ngồi xuống giờ học bắt đầu
11. Hãy chép lại đoạn văn trên, ghi dấu chấm câu và viết hoa cho đúng
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
12. Xem hình vẽ, rồi trả lời câu hỏi:
a. Thầy giáo đang làm gì ?
..............................................................................................................
b. Nam đang làm gì ?
..............................................................................................................
c. Các bạn Nam đang làm gì ?
..............................................................................................................
d. Helen đang làm gì ?
..............................................................................................................
13. Viết ba câu mô tả tính tốt của Nam bằng cách dùng một số từ sau đây:
chuyên cần, chăm chỉ, siêng năng, chịu khó, chăm học, có kỷ luật, thật thà, lễ phép, ngoan ngoãn, kính
thầy, yêu bạn.
a. ..............................................................................................................................................................
b. ..............................................................................................................................................................
c. ..............................................................................................................................................................
14. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau đây: thật thà, lười biếng, kỷ luật, vắng
mặt.
a. Siêng năng là không .............................................................................
b.

................................................... là không nói dối.

c. Học sinh đi học chuyên cần là không ............................................ nhiều.
d. Học sinh có .........................................là học sinh tuân theo luật lệ nhà trường.
d. *Môt lớp học tiếng Việt
5

*Môt lớp học tiếng Việt

6

Bài học

CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ

4
1. Xem các hình dưới đây, từng học sinh nói cho cả lớp biết môn thể thao và loại giải trí nào
mình thích và không thích.

Đá banh

Nghe nhạc

Đua xe đạp

Xem truyền hình

Bơi lội

Đọc sách

Bóng bàn

Hát Karaoke

a. Tôi thích ...............................................................................................................................................
b. Tôi không thích ....................................................................................................................................

1

2. Nghe Helen phỏng vấn một bạn học tên là Lan mới từ Việt Nam qua về những hoạt động giải
trí của học sinh ở Việt Nam.

Helen :

Ở Việt Nam, ngày Chủ nhật Lan có đi đâu không?

Lan

Tôi thường ở nhà.

:

Helen :

Ở nhà, bạn thường làm gì?

Lan

Tôi thường xem truyền hình và đọc sách.

:

Helen :

Lan và gia đình có thường đi du ngoạn không?

Lan

Có. Nhưng lâu lắm mới đi một lần.

:

Helen :

Bạn thường chơi môn thể thao nào?

Lan

Tôi thường chơi bóng bàn.

:

Helen :

Ở Việt Nam, có nhiều người chơi quần vợt không?

Lan

Thường ít người chơi quần vợt.

:

Helen :

Tại sao vậy?

Lan

Vì chơi môn quần vợt tốn nhiều tiền lắm.

:

2

3. Viết các từ tiếng Anh hợp nghĩa với các từ tiếng Việt về các môn thể thao và giải trí sau đây:
a.

b.

.................................

đi câu cá

................................

đọc sách

.................................

quần vợt

................................

xem phim

.................................

bơi lội

................................

xem truyền hình

.................................

bóng rổ

................................

hát karaoke

.................................

bóng chuyền

................................

nghe nhạc

.................................

bong đá

................................

chơi cờ

.................................

bóng bàn

................................

làm vườn

.................................

đua xe đạp

................................

nhảy đầm

.................................

đua xe hơi

................................

du ngoạn

.................................

4. Đọc lá thư cậu của Nam gửi cho Nam, xong chia từng nhóm thảo luận về nội dung lá thư này.

Việt Nam, ngày 2 tháng 10 năm 1993
Cháu Nam thân mến,
Cậu vừa nhận được thư cháu, cậu mừng lắm. Nhất là cậu được biết gia
đình cháu và các cháu đều khoẻ cả. Cậu nghe nói cháu khoẻ nhưng vẫn còn
gầy lắm và thường xem truyền hình nhiều hàng ngày.
Cậu khuyên cháu nên tập thể dục, chơi thể thao và tham gia các hoạt
động giải trí lành mạnh. Tập thể dục và chơi thể thao chắc chắn sẽ giúp thân
thể cháu khỏe mạnh.
Cháu nên giảm bớt xem truyền hình đi vì xem truyền hình nhiều rất có
hại cho mắt. Vả lại, có một chương trình không thích hợp cho lứa tuổi của
cháu.
Hy vọng cháu làm theo lời cậu, cháu sẽ thấy vui tươi hơn.
Cậu của cháu

3

5. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Hàng ngày,Nam thích làm gì?
..............................................................................................................................................................
b. Xem truyền hình nhiều có lợi hay có hại?
..............................................................................................................................................................
c. Kể một vài điều lợi khi xem truyền hình
..............................................................................................................................................................
d. Kể một vài điều hại khi xem truyền hình
..............................................................................................................................................................
e. Tập thể dục có lợi như thế nào?
..............................................................................................................................................................
f. Nam có nên làm theo lời khuyên cùa cậu không? Vì sao?
..............................................................................................................................................................
6. Xem tờ chương trình truyền hình truyền hình dưới đây, mỗi học sinh nêu lên chương trình
mình thích và nói tại sao.
a. Tôi thích ...............................................................................................................................................
b. Lý do ....................................................................................................................................................

4

7. Điền các từ sau đây vào chỗ trống cho hợp nghĩa: du khách, thân mến, lịch sử, ngoạn mục,
giải trí, thắng cảnh, tiếp xúc.
Các em học sinh ……………..,
Có một cách………………rất bổ ích là du ngoạn. Các em nên đi thăm các danh
lam………………trong

vùng.

Các

em

sẽ

thích

thú

với

những

phong

cảnh…………………Những cuộc ………………với dân địa phương sẽ giúp các em
mở rộng kiến thức. Các em sẽ thấy ngắm cảnh đẹp, khảo sát các di
tích………………, chuyện trò với người lạ, là lối học thiết thực.
8. Hãy thêm các từ để hoàn thành câu có đầy đủ ý nghĩa.
a. Thắng cảnh Việt Nam ..........................................................................................................................
b. Thể thao là ............................................................................................................................................
c. Người đi du ngoạn gọi là .....................................................................................................................
d. Những trận bóng đá rất là ....................................................................................................................
e. Trò chuyện với người xa lạ là ..............................................................................................................
9. Xem các hình vẽ dưới đây. Chọn hai hình để viết năm câu về môn thể thao trong mỗi hình vẽ.
Hình 1
a. ......................................................................................
b. ......................................................................................
c. ......................................................................................
d. ......................................................................................
Hình 2
a. ......................................................................................
b. ......................................................................................
c. ......................................................................................
d. ......................................................................................
e. ......................................................................................

5

10. Dựa theo các câu hỏi gợi ý, viết lại hoạt động một ngày Chủ nhật của em.
•

Hoạt động gì?

……………………………………………………

•

Vào lúc nào?

……………………………………………………

•

Ở đâu?

……………………………………………………

•

Có những ai tham dự?

…………………………………………………..

11. Thêm tr hoặc ch vào các từ sau đây cho hợp nghĩa:
a. Hôm nay có …ương …ình ca nhạc rất hay.
b. Ở Việt Nam, máy …uyền hình rất đắt.
c. Ở Việt Nam, có nhiều người …ơi môn bóng …uyền.
d. Chủ nhật này, các học sinh sẽ tham dự cuộc …anh giải bóng …uyền tại sân …ường.
12. Thêm vào sau những từ dưới đây một hay nhiều từ để tạo thành câu có ý nghĩa.
a. Cậu Nam ..............................................................................................................................................
b. Việt Nam ..............................................................................................................................................
c. Máy truyền hình ...................................................................................................................................
d. Chương trình ca nhạc ...........................................................................................................................

13. Thêm vào trước những từ dưới đây một hay nhiều từ để tạo thành câu có ý nghĩa
a.

................................................................ đang đọc sách.

b.

................................................................ thảo luận chương trình

truyền hình.
c.

................................................................ rất hay.

d.

................................................................ thích chơi quần vợt.

6

14. Ghép hai phần (a) và (b) để làm thành câu có nghĩa thích hợp
A

B

Nam

Rất phổ thông ở Út

Người Việt

Không chơi football

Môn quần vợt

Là vàng

Sức khỏe

Thích hát karaoke

a. ..............................................................................................................................................................
b. ..............................................................................................................................................................
c. ..............................................................................................................................................................
d. ..............................................................................................................................................................

7

15. Tất cả cùng hát bài “Hò leo núi”

8

Bài học

CHÚC MỪNG

5
1. Đọc thiệp mời dự tiệc sinh nhật dưới đây của Sue Clark gửi cho Tania Phan.
THIỆP MỜI
Thân gửi bạn Tania Phan,
Thân mời bạn vui long đến dự buổi tiệc
sinh nhật lần thứ 14 của tôi tại số 26
Lawson Road, Richmond, VIC 3121, điện
thoại 4652370 vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy
ngày 10 thang 12 năm 1994.
Sự hiện diện của bạn sẽ mang lại niềm vui
cho tôi và là một vinh dự cho gia đình tôi.
Thân mến chào bạn.
Seue Clark
2. Từng hai học sinh hỏi và trả lời nững câu sau đây:
a. Thiệp mời làm gì?
..............................................................................................................................................................
b. Ai mời Tania Phan?
..............................................................................................................................................................
c. Buổi tiệc được tổ chức vào lúc mấy giờ, ngày nào?
..............................................................................................................................................................
d. Năm nay, Sue Clark bao nhiêu tuổi?
..............................................................................................................................................................

1

3. Viết một trong những câu sau đây vào dưới mỗi hình vẽ cho phù hợp với ý nghĩa.
Mừng Sue thêm một tuổi.
Cám ơn bạn đã cho quà.
Mừng bạn có kết qủa tốt.
Mừng sinh nhật bạn Nam.

...........................................................
............................................................

...........................................................

............................................................

4. Các em nói như thế nào để chúc mừng trong các trường hợp sau đây:

……………….

………………………

…………………………..

………………………

2

5. Viết các từ tiếng Việt sau các từ tiếng Anh cho hợp nghĩa.

vui lòng

a. invitation card

:...................................................................

buổi tiệc

b. presence

:...................................................................

thiệp mời

c. honour

:...................................................................

sinh nhật

d. please

:...................................................................

niềm vui

e. party

:...................................................................

sự hiện diện

f. birthday

:...................................................................

vinh dự

g. pleasure

:...................................................................

6. Mỗi em viết một thiệp mời bạn đến dự tiêc sinh nhật của mình.

THIỆP MỜI
Thân gửi ……………………
Thân mời………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………
Thân mến chào bạn.
………………………

3

7. Xem thiệp cưới và điền vào chỗ trống các câu sau đây:

a. Chú rể tên học là ..................................................................................
b. Cô dâu tên họ là ...................................................................................
c. Cha mẹ của chú rể là ông bà ................................................................
d. Cha mẹ của cô dâu là ông bà................................................................
e. Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc ..................., ngày ..............................
f. Địa điểm cử hành hôn lễ ......................................................................

4

8. Đặt câu với các từ khác biệt hỏi ngã sau đây:
a. chú rể

:...................................................................

b. rễ cây

:...................................................................

c. buổi lễ

:...................................................................

d. kể lể

:...................................................................

9. Viết đoạn văn sau đây bằng tiếng Việt.
Yesterday evening, I attended the wedding party of Lan and Hung:
Lan was the bridge and Hung was the groom. Hung’s father is my father’s
friend. He invited my parents and me. At the party, I was pleased to meet
many people. I had a photo taken with Hung and Lan. I like Vietnamese
wedding parties.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
10. Nghe cuộc đàm thoại sau đây giữa Nam và Sue tại buổi tiêc cưới:
Nam

:

Chào bạn Sue.

Sue

:

Chào bạn Nam.

Nam

:

Tiệc cưới này đông người quá.

Sue

:

Anh quen nhà trai hay nhà gái?

Nam

:

Sue

:

Chưa. Đây là lần đầu tiên tôi dự đám cưới người Việt.

Nam

:

Sue thấy tiệc cưới thế nào?

Sue

:

Tiệc cưới đông và vui quá.

Tôi quen nhà trai. Ba tôi là bạn của ba chú rể. Sue dự đám cưới người Việt bao giờ chưa?

5

11. Từng hai học sinh đóng vai Sue và Nam và đàm thoại với nhau.
A:

Bạn quen nhà trai hay nhà gái?

B:

...............................................................................................................................................

A:

Bạn dự đám cưới người Việt Nam nhiều chưa?

B:

...............................................................................................................................................

A:

Bạn thấy tiệc cưới thế nào?

B:

...............................................................................................................................................

12. Viết những câu tiếng Anh cùng nghĩa với những câu tiếng Việt sau đây:
a. Chúc bạn may mắn!
..............................................................................................................................................................
b. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!
..............................................................................................................................................................
c. Chúc bạn một mùa giáng sinh vui vẻ.
..............................................................................................................................................................
d. Chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.
..............................................................................................................................................................
13. Dùng chữ “chưa” để đổi những câu sau đây thành câu hỏi:
a.

Nam đã nhận được thiệp mời.
..............................................................................................................................................................

b.

Sue đã biết cô dâu và chú rể.
..............................................................................................................................................................

c.

Các bạn đã dự đám cưới Việt Nam.
..............................................................................................................................................................

d.

Quan khách đã đến đông đủ
..............................................................................................................................................................

6

14. Đọc bài “Hôn lễ của người Việt” và trả lời các câu hỏi:
HÔN LỄ CỦA NGƯỜI VIỆT
Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, cưới hỏi là một việc rất quan
trọng. Các lễ cưới và hỏi phải được tổ chức chu đáo, long trọng và theo
đúng nghi lễ. Thường thường, sau thời gian đôi trai gái quen biết, tìm hiểu
nhau, họ đồng ý tính đến chuyện hôn nhân. Việc đầu tiên họ phải làm là lễ
hỏi. Trong dịp này, nhà gái chính thức công bố cùng bà con họ hàng rằng họ
đã nhận lời gả chồng cho con gái.
Lễ cưới sẽ được tổ cức sau đó, lâu hay mau là tùy theo sự thỏa thuận
của hai gia đình. Các lễ vật chính trong ngày cưới gồm có đôi đèn, mâm trầu
cau, khay rượu, trà, hoa quả và hộp nữ trang. Có thể có thêm nhiều lễ vât
khác, tùy theo sự đòi hỏi của nhà gái.
Trong ngày cưới, nhà trai thường nhờ một người đại diện lớn tuổi mà
vợ chồng con cái còn đầy đủ đi trước, tiếp đến là chú rể, phù rể, cha mẹ, anh
chị em và họ hàng bạn bè thân thuộc.
Ở nhà gái, chú rể và cô dâu cùng làm lễ gia tiên và sau đó rước dâu về
nhà trai. Ngày nay, tại Úc, sau lễ gia tiên, mọi người cùng nhau ra công viên
chụp hình quay phim lưu niệm. Đến chiều tối, tất cả đến nhà hàng dự tiệc cưới,
cùng chung vui với cô dâu, chú rể và gia đình hai họ.
Câu hỏi:
1. Tại sao các lễ cưới hỏi phải được tồ chức chu đáo?
..............................................................................................................................................................
2. Khi đôi trai gái chính thức tính đến chuyện hôn nhân, họ phải làm gì?
..............................................................................................................................................................
3. Các lễ vật chính trong ngày cưới là gì?
..............................................................................................................................................................
4. Cô dâu phải làm gì trước khi về nhà chồng?
..............................................................................................................................................................
5. Sau lễ gia tiên, cô dâu và chú rể đi đâu?
……………………………………………………………………………………………………….

7

8

Bài học

CỘNG ĐỒNG

6

NGƯỜI VIỆT Ở ÚC

1. Hãy nghe cuộc đối thoại sau đây giữa Helen, Yoko và Lan. Yoko hỏi lan về cộng đồng
người Việt ở Úc

Helen :

Yoko, lại đây gặp Lan.

Yoko :

Chào Lan. Tôi là Yoko. Lan dễ thương quá!

Lan

Chào bạn. Bạn là người Nhật phải không?

:

Yoko :

Phải. Người Việt ở đây đông lắm phải không?

Lan

Phải. Có khoảng 150.000 người Việt ở Úc. Đa số sống ở Sydney và Melbourne. Một số

:

ít sống ở các tiểu bang khác.
Yoko :

Người Việt đến từ khi nào mà đông vậy?

Lan

Người Việt đến từ năm 1975. Nhiều người được định cư rồi bảo lãnh gia đình sang đoàn

:

tụ. Dần dần người Việt càng ngày càng đông.
Yoko :

Ở Melbourne và Sydney, Yoko thấy một vài khu phố có đông người Việt làm ăn buôn

bán.
Lan

:

Đúng vậy. Ở Sydney họ tập trung ở Cabramatta, Bankstown và Marrickville. Ở

Melbourne, họ tập trung ở Footscray, Richmond và Springvale.
Yoko :

Ở các trường học nữa. Bạn của Yoko học ở trường khác cũng quen nhiều bạn Việt Nam

lắm.
1

Lan

:

Yoko :

Còn cộng đồng của Yoko thì sao? Người Nhật ở đây đông không?
Ít thôi. Không được đông đúc, vui vẻ như cộng đồng người Việt của Lan.

2. Sau khi nghe cuộc đàm thoại ờ (1), từng hai học sinh hỏi và trả lời những câu sau đây:
a.

Có bao mhiêu người Việt sống ở Úc?
........................................................................................................................................................

b.

Người Việt đến định cư ở úc từ khi nào?
........................................................................................................................................................

c.

Ở Melbourne, người Việt sống tập trung ở đâu?
........................................................................................................................................................

d.

Ở các trường học có nhiều học sinh Việt không?
........................................................................................................................................................

e.

Ở Úc, người Nhật có đông bằng người Việt không?
........................................................................................................................................................

3. Viết các từ tiếng Việt sau tiếng Anh cho hợp nghĩa:

dễ thương

a. about

:.................................................

đông

b. majority

:.................................................

c. to settle

:.................................................

d. to sponsor

:.................................................

e. pretty

:.................................................

f. minority

:.................................................

định cư

g. to reunite

:.................................................

bảo lãnh

h. crowded

:.................................................

khoảng
đa số
thiểu số/ một số ít

4. Xem những hình vẽ dưới đây, hãy viết ra những nghề nghiệp người Việt đang làm:

a.

b.
........................................................

.........................................................
2

c.

d.
........................................................

.........................................................

5. Dùng từ “quá: đặt 4 câu. Xem ví dụ trước khi làm.
Ví dụ: Nước Úc rộng quá!
a. ...............................................................................................................................................
b.

..............................................................................................................................................

c.

..............................................................................................................................................

d. ...............................................................................................................................................
6. Dựa vào các từ trong bảng dưới đây dđể viết thành một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) về
công việc của một người Việt từ khi đến định cư ở Úc. Sau đây là những câu hỏi gợi ý:
-

Tên gì?

-

Đến Úc tháng nào?

-

Có học Anh văn không?

-

Sống ở đâu?

-

Làm việc gì?
Ông Ba

Bà Sáu

Cô Lan

Tháng Hai

Ở trại tạm cư

Học Anh ngữ

Mở tiệm ăn

Tháng Tư

Làm bưu điện

Tháng Bảy

Thuê nhà

Mua nhà

Tháng Mười hai

Mở hãng may

Đi hái trái cây

Tháng nào?
Năm nào?

1980

1982

Làm việc ở
hàng

Tên gì?
Ở đâu?

Anh Bảy
Bảo lãnh gia
đình

Cabramatta

Đi du lịch

Học lái xe

Springvale

Học nghề

Thất nghiệp

Footscray

Làm

công Mở

chức

hàng

1985

1986

cửa

Bankstown

3

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. Từng học sinh đọc bài sau đây:
SANG TIỆM
Một số người Việt mở tiệm và dựng lên từ con số không. Nhưng
đa số thì sang lại tiệm của người khác. Lúc chưa sang thì háo hức, khi
sang xong rồi thì hối tiếc điều này, tiếc điều kia. Gặp người cho sang
biết điều, sau khi sang xong còn có thể trở lại để “than vãn” và thương
lượng lại. Nhưng còn có người cho sang sòng phẳng đến độ dửng
dưng thì thôi: “Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở
nào ra”.
Người Việt tại Úc thường sang lại milk bar, take-away, xưởng ủi, xưởng may,
tiệm thực phẩm, tiệm ăn, lò bánh mì…. Khi sang tiệm, có nhiều cạm bẫy mà
những người lần đầu tiên bước vào thương trường sẽ không thấy hoặc có
nghị đến nhưng cho lả không đáng lo ngại.

(Theo Thương nghiệp niên giám 94)
8. Dựa vào bài đọc ở (7), trả lời những câu hỏi sau đây:
a. Đa số người Việt mở tiệm bằng cách nào?
..............................................................................................................................................................
b. Khi sang xong tiệm rồi thường xảy ra chuyện gì?
..............................................................................................................................................................
c. Người Việt thường sang những tiệm gì?
..............................................................................................................................................................
d. Khi sang tiệm cần biết những gì?
..............................................................................................................................................................
9. Dịch hai câu sau đây trong bài đọc ờ (7) sang tiếng Anh:
a. Người Việt ở Úc thường sang lại milk bar, take-away, xưởng ủi, xưởng may, tiệm thực phẩm, tiệm
ăn, lò bánh mì…
..............................................................................................................................................................
4

b. Khi sang tiệm, có nhiều cạm bẫy mà những người lần đầu tiên bước vào thương trường sẽ không
thấy hoặc có nghị đến nhưng cho là không đáng lo ngại.
..............................................................................................................................................................
10. Dùng từ “sẽ không”, viết ra 5 câu theo gợi ý sau:
a. ...............................................................................................................................................
(…won’t worry about their future)
b.

..............................................................................................................................................

(…won’t see any trouble in leasing a shop)
c. ...............................................................................................................................................
(won’t negotiate the price of a business)
d. ...............................................................................................................................................
(…won’t have any difficulty in learning English)
11. Dựa vào các hình dưới đây, kể ra 4 trường hợp người Việt thành công ở Úc.

5

a.

..............................................................................................................................................

b.

..............................................................................................................................................

c. ...............................................................................................................................................
12. Dựa vào các hình dưới đây, kể ra 4 việc khó khăn người Việt gặp phải khi đến định cư ở Úc

a. ...............................................................................................................................................
b.

..............................................................................................................................................

c.

..............................................................................................................................................

d. ...............................................................................................................................................

6

13. Cho một lá thư cho một người bạn ở Việt Nam kể lại những khó khăn và những thành công
của một người Việt ở Úc.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

14. Từng nhóm 5 hay 6 học sinh thảo luận và viết ra trường hợp định cư của cộng đồng người
Việt ở Úc. Sau đây là những câu hỏi gợi ý:
a. Người Việt đến Úc từ khi nào?
..............................................................................................................................................................
b. Tại sao người Việt phải bỏ nước ra đi?
..............................................................................................................................................................
c. Đa số người Việt đến Úc bằng cách nào?
..............................................................................................................................................................
d. Họ gặp phải những khó khăn gì khi đến Úc?
..............................................................................................................................................................
e. Chính phủ đã có những chương trính gì giúp đỡ cộng đồng người Việt?
..............................................................................................................................................................
15. Đọc bài “Trường hợp định cư của một gia đình Việt Nam” và trả lời các câu hỏi sau:
TRƯỜNG HỢP ĐỊNH CƯ CỦA MỘT
GIA ĐÌNH VIỆT NAM
Sau hơn một năm ở trại tạm cư, gia đình
chúng tôi đã được chấp thuận vào định cư ở Úc.
Chúng tôi ở trại tiếp cư Enterprise sáu tháng và
7

được trợ cấp tài chính. Trong thời gian ở đây, chúng tôi theo học khoá Anh văn toàn thời. Sau đó chúng
tôi được chính phủ cho thuê nhà với giá rẻ. Chẳng bao lâu sau, cả vợ chồng chúng tôi cùng kiếm được
việc làm: tôi làm trong một hãng sản xuất xe hơi và vợ tôi làm tại một hãng may.
Vì muốn tiến thân, tôi đã nộp đơn xin thi vào làm nhân viên bưu điện. May mắn thay, tôi được
tuyển chọn. Công việc mới có phần bảo đảm nên tôi đã vay tiền mua một chiếc xe hơi cũ để làm
phương tiện đi lại. Cuộc sống của chúng tôi có phần thoải mái hơn.
Nhờ có công việc làm vững chắc, chúng tôi vay tiền mua được một căn nhà xinh xắn. Thế là ước
vọng của chúng tôi đã được hoàn thành. Đoạn đường vất và, cam go đã qua. Từ đây, gia đình tôi đã an
cư lạc nghiệp và chúng tôi có nhiều thì giờ hơn để lo lắng cho tương lai của con cái.
16. Từng hai học sinh hỏi và trả lời các câu sau đây:
a. Gia đình người Việt này được nhận định cư ở Úc từ đâu?
..............................................................................................................................................................
b. Trước hết họ làm gì?
..............................................................................................................................................................
c. Người chồng đã kiếm được việc làm gì?
..............................................................................................................................................................
d. Sau đó, người chồng đã đổi làm nghề gì?
..............................................................................................................................................................
e. Họ lấy tiền đâu mà mua nhà?
..............................................................................................................................................................
f. Theo người Việt, khi nào thì được gọi là an cư lập nghiệp.
………………………………………………………………………………………………………

8

Hòn Chồng – Nha Trang

9

Bài học

7

TÌNH BẠN

1. Hãy lắng nghe cuộc đàm thoại sau đây giữa Julie và Lan. Julie gặp Lan tại một tiệm thực
phẩm Việt Nam

Julie

:

Chào cô. Cô giúp tôi một việc được không?

Lan

:

Dạ được. Cô cần gì?

Julie

:

Tôi muốn mua một gói bánh tráng cuốn chả giò. Tôi không biết nó nằm ở đâu?

Lan

:

Cô theo tôi, lại đây.

Julie

:

À! Xin lỗi, tên cô là gì?

Lan

:

Tôi là Lan. Mình gọi nhau bằng tên đi.

Julie

:

Lan có đi học không?

Lan

:

Lan đang học lớp 9 trường Footscray.

Julie

:

Julie cũng đang học lớp 9 trường Sunshine. Lan qua Úc lâu chưa?

Lan

:

Lan sinh ra ở đây.

Julie

:

Sao Lan lại nói giỏi tiếng Việt?

Lan

:

Ở nhà, ba mẹ Lan đều nói tiếng Việt. Lan lại còn đi học tiếng Việt mỗi sáng thứ bảy nữa.

Julie

:

À ra là thế! Julie đang tập nói tiếng Việt. Lan chỉ dùm nhé!

Lan

:

Sẵn sang! Khi nào rỗi, Julie ghé nhà Lan chơi.

1

2. Viết các từ “một gói, một bó, một bao, một thùng” trước tên các đồ vật ở dưới mỗi hình.

Thay các thành phần trong các câu sau đây, xong viết lại vào chỗ trống.

3.
Lan

qua Úc

lâu chưa?

1

2

2

a…………………

b…………………

Thay

c…………………

d…………………

phần 1. Ví dụ: Ba mẹ bạn
Ba mẹ bạn

qua Úc

lâu chưa?

……………………….

lâu chưa?

qua Úc

……………………….

……………………….
Thay phần 2.
Lan
Thay phần 3.
Lan

4. Từng hai học sinh hỏi và trả lời về người bạn của mình dựa vào các câu hỏi sau đây:
a. Bạn có nhiều bạn không?
..............................................................................................................................................................
b. Bạn của bạn tên gì?
..............................................................................................................................................................
c. Anh/ cô ấy ở đâu?
..............................................................................................................................................................
d. Anh/ cô ấy người nước nào?
..............................................................................................................................................................
e. Bạn gặp anh/ cô ấy ở đâu?
..............................................................................................................................................................

2

f. Tính tình anh/ cô ấy như thế nào?
..............................................................................................................................................................
5. Dùng từ nối “vì … cho nên … “ để đặt 5 câu. Xem ví dụ trước khi làm.
*Ví dụ:
Vì tôi muốn mua bánh tráng cuốn chả giò cho nên tôi phải đến tiêm thực phẩm Việt Nam.
a. Vì .................................................................................................
cho nên ........................................................................................
b. Vì .................................................................................................
cho nên ........................................................................................
c. Vì .................................................................................................
cho nên ........................................................................................
d. Vì .................................................................................................
cho nên ........................................................................................
6. Từng học sinh đọc lớn bài sau đây:
TÌNH BẠN
Lớp em có 25 học sinh. Tất cả là bạn học của em. Chúng em
học chung và hơi chung. Nhưng em thườn chơi thân với Christina.
Christina lễ phép với thầy cô và hay giúp đỡ bạn bè. Christina rất
thích âm nhạc. em cũng thích âm nhạc. mỗi lần em gặp khó khăn,
các bạn trong lớp đêì tận tình giúp đỡ em. Khi em vui hay buồn,
các bạn đều chia sẻ. Những lúc ấy em mới thấy tình bạn vô cùng
quý báu.
7. Dịch những câu sau đây sang tiếng Anh:
a. Lớp em có 25 học sinh.
..............................................................................................................................................................
b. Chúng em học chung và chơi chung.
..............................................................................................................................................................
c. Christina lễ phép với thầy cô và hay giúp đỡ bạn bè.
..............................................................................................................................................................

3

d. Tình bạn thật vô cùng quý báu.
..............................................................................................................................................................
8. Xem bức hình mô tả việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Từng nhóm 5 học sinh viết ra những
công việc cần nhờ bạn làm giúp.

9. Đọc thầm câu chuyện cổ tích Việt Nam sau đây, xong từng em một kể lại.
LƯU BÌNH VÀ DƯƠNG LỄ
Ngày xưa, Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn rất thân.
Lưu Bình giàu có, biếng học, chỉ mải mê ăn chơi. Dương Lễ,
ngược lại, chăm chỉ nhưng rất nghèo, phải nhờ sự giúp đỡ của Lưu
Bình mới ăn học được.
Sau đó, hai người cùng đi thi. Dương Lễ đỗ đạt, ra làm quan.
Lưu Bình hỏng, đâm ra chán nản, càng chơi bời trác tán, cuối cùng
bị phá sản. Trong cảnh túng quẫn và tuyệt vọng, Lưu Bình đến nhờ
Dương Lễ giúp nhưng Dương Lễ từ chối, sai lính đuổi đi.
Trên đường về, Lưu Bình tình cờ làm quen với một người
thiếu phụ tên Châu Long. Châu Long an ủi, khuyên răn và tận tình
giúp đỡ Lưu Bình để anh an tâm học hành.
Mấy năm sau, Lưu Bình thi đỗ. Anh mừng rỡ, vội về nhà để báo tin cho Châu Long nhưng cửa
nhà đóng kín, Châu Long đã biệt tăm. Anh ngậm ngùi và thương nhớ vô cùng.
4

Sau khi làm quan, một hôm, Lưu Bình ghé đến nhà Dương Lễ định để trách mắng người bạn bội
bạc. Nhưng, vừa bước vào nhà, Lưu Bình sững sờ nhìn thấy Châu Long. Lúc ấy, Dương Lễ bước ra,
giới thiệu Châu Long là người vợ thứ của mình. Lưu Bình hiểu ngay là trước đây Dương Lễ chỉ giả vờ
xua đuổi để khích chí mình rồi nhờ vợ thay mặt giúp đỡ mình ăn học thành tài. Anh rất cảm kích.
Từ đó tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ càng thêm thắm thiết.
10. Viết lại các từ tiếng Việt sau các từ tiếng Anh cho hợp nghĩa.

bạn rất thân

a. to be lazy to study

:.................................................

biếng học

b. to continue

:.................................................

tiếp tục

c. to disappear

:.................................................

đỗ đạt

d. desperate

:.................................................

làm quan

e. to refuse

:.................................................

phá sản

f. to pass an examination

:.................................................

khích chí

g. to be bankrupt

:.................................................

vợ thứ

h. to be appointed a mandarin :.................................................

trách mắng

i. close friend

:.................................................

biệt tăm

j. woman

:.................................................

tuyệt vọng

k. to provoke

:.................................................

từ chối

l. second wife

:.................................................

thiếu phụ

m. to scold

:.................................................

11. Ghi dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào các ô vuông dưới đây:
a. Lưu Bình là một học sinh luôn luôn chăm chỉ học hành.



b. Dương Lễ đỗ đạt và ra làm quan.



c. Lưu Bình là người luôn để dành tiền của cha mẹ để lại.



d. Lưu Bình nghĩ rằng Dương Lễ là một người bội bạc.



e. Châu Long thay chồng đền ơn cho bạn.



f. Lưu Bình nhận ra được giá trị của tình bạn chân thành



sau khi gặp lại Châu Long
12. Hãy dùng các từ sau dây để điền vào khoảng trống trong các câu dưới đây: tức giận, bạn thân,
đối đãi, tiền của, giúp đỡ.
a. Lưu Bình và Dương Lễ là hai người ................................ với nhau.
5

b. Gia đình Lưu Bình để lại nhiều ................................................ cho Lưu Bình.
c. Dương Lễ tìm cách............................

thậm tệ với Lưu Bình nhằm giúp Lưu Bình.

d. Lưu Bình nhận sự ............................................. của Châu Long để lo việc học hành.
e. Lưu Bình rất .............................. Dương Lễ vì cho rằng bạn mình đã vô ơn bạc nghĩa với mình.
13. Thảo luận về nội dung chuyện cổ tích Lưu Bình Dương Lễ, theo các câu hỏi gợi ý sau đây:
a. Lưu Bình và Dương Lễ là bạn thế nào?
...........................................................................................................................................................
b. Lưu bình giàu hay nghèo
...........................................................................................................................................................
c. Tại sao Dương Lễ thi đỗ ra làm quan?
...........................................................................................................................................................
d. Ai đã giúp Lưu Bình học hành đỗ đạt?
...........................................................................................................................................................
e. Lưu Bình có cho Dương Lễ là một người bạn tốt không?
...........................................................................................................................................................
14. Mỗi học sinh viết một đoạn văn ngắn về người bạn thân của mình, theo những câu hỏi sau:
-

Người bạn tên gì?

-

Gặp người bạn này ở đâu?

-

Cách ăn mặc của bạn?

-

Tính tình của bạn?

-

Những việc làm của bạn?

-

Bạn ảnh hưởng gì đến mình?

-

Những cái tốt/ cái xấu của bạn?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

6

7

Bài học

8

ANH THƯ NƯỚC VIỆT

1. Nghe đọc câu chuyện lịch sử Việt Nam về hai bà Trưng sau đây:
CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG
Thái thú quận Giao Chỉ, Tô Định, là một tên tham nhũng, tàn ác vô cùng. Y giết Thi Sách là
chồng của Trưng Trắc. Bà cùng em gái là Trưng Nhị nổi lên đánh đuổi Tô định để rửa hận nước, trả thù
nhà.
Dân chúng theo hai bà rất đông. Chẳng bao lâu, quân sĩ của hai bà đã hạ được 65 thành, khiến Tô
Định phải cắt tóc, cạo râu, chạy trốn về Nam Hải. Đuổi được giặc rồi, hai bà lên ngôi vua, đóng đô ở
Mê Linh.
Năm 41, nhà Đông Hán sai Mã Viện đem đại quân sang. Trước thế giặc mạnh, hai bà phải rút về
Cẩm Khê, rồi lại chạy tới Hát giang. Để khỏi bị giặc bắt, hai bà đã nhảy xuống sông tự tử.
Tuy chỉ làm vua có 3 năm, song hai bà đã có công lớn là mở đầu cho phong trào giành độc lập,
sau 150 năm bắc thuộc. Hiện nay nhiều nơi còn có đền thờ hai bà. Hàng năm, cứ đến ngày 6 tháng 2
Âm lịch, người Việt lại làm lễ kỉ niệm hai bà Trưng.
(Theo Việt Nam Thường Thức, Bảo Vân)

1

2. Viết lại các từ tiếng Việt sau các từ tiếng Anh cho hợp nghĩa.
a. to escape

:.................................................

tham nhũng

b. army

:.................................................

đánh đuổi

c. to fight

:.................................................

tàn ác

d. corrupt

:.................................................

rửa hận

e. to commit suicide

:.................................................

trả thù

f. to build the capital

:.................................................

quân sĩ

g. movement

:.................................................

chạy trốn

h. indedpendence

:.................................................

đóng đô

i. cruel

:.................................................

tự tử

j. to avenge a feud

:.................................................

phong trào

k. to revenge

:.................................................

độc lập

3. Từng nhóm từ 4 đến 5 học sinh, thảo luận bài đọc ở (1) dựa vào các câu hỏi gợi ý sau đây:
a. Tô Định là một người như thế nào?
...........................................................................................................................................................
b. Tại sao bà Trưng Trắc nổi lên đánh đuổi Tô Định?
...........................................................................................................................................................
c. Hai bà Trưng có chiến thắng được quân địch không?
...........................................................................................................................................................
d. Hai bà lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?
...........................................................................................................................................................
e. Tại sao hai bà Trưng phải tự tử?
...........................................................................................................................................................
f. Người Việt Nam làm lễ kỉ niệm hai bà Trưng vào ngày tháng nào?
...........................................................................................................................................................

2

4. Nghe đọc và viết chính tả bài sau đây:
NỢ NƯỚC, THÙ NHÀ
Nhà Hán cai trị nước ta, khiến dân chúng rất khổ sở. Thi Sách chống
lại thì bị thái thú Tô Định bắt giết. Vợ Thi Sách là Trưng Trắc cùng em là
Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa. Hai bà đánh đuổi Tô định về tàu. Hai bà
lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh. Ba năm sau, nhà Hán sai Mã Viện đem
đại binh sang đánh. Hai bà bị thua và cùng nhảy xuống Hát giang tư tử.
Hai bà đã có công giải phóng đất nước.

5. Ghi dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào các ô dưới đây:
a. Tô Định là một quan lại người Việt Nam



b. Thi Sách chống lại Tô Định nên bị bắt và bị giết.



c. Trưng trắc nổi lên khởi nghĩa đánh Tô Định vì Tô Định đã giết chồng bà.



d. Mê linh là thủ đô của Việt Nam vào năm 41.



e. Hai bà Trưng đã phải đầu hàng quân Mã Viện.



6. Dịch những câu sau đây sang tiếng Anh:
a. Tô Định là một tên tham nhũng và tàn ác vô cùng.
...........................................................................................................................................................
b. Trưng Trắc và Trưng Nhị đánh đuổi Tô Định để rửa hận nước và trả thù nhà.
...........................................................................................................................................................
c. Hai bà Trưng lên ngôi vua và đóng đô ở Mê Linh
...........................................................................................................................................................
d. Hai bà Trưng đã có công lớn mở đầu cho phong trào giành độc lập.
...........................................................................................................................................................

3

7. Dựa vào thành phần câu và hình vẽ, đặt 4 câu thay đổi phần 1 và phần 2.
Ví dụ:
Hiện nay ở nhiều nơi

còn có đền thờ hai bà Trưng

1

2

Hiện nay ở nhiều nơi

còn có nhiều người thất nghiệp

Thay phần 2

Đi xe đạp

Đền thở hai bà Trưng

Tài nguyên thiên nhiên

Người phụ nữ nổi tiếng

a. ...............................................................................................................................................
b.

..............................................................................................................................................

c.

..............................................................................................................................................

d. ...............................................................................................................................................
8. Đọc truyện mẹ Âu Cơ
MẸ ÂU CƠ
Âu Cơ là một nhân vật trong truyền thuyết Việt nam. Bà
là bà mẹ khởi đầu của dân tộc Việt Nam, đồng thời là một anh
thư văn hoá thuộc dòng dõi Thần nông. Bà Âu Cơ lấy Lạc
Long Quân, sinh ra một bọc có trăm trứng, nở ra trăm chàng
trai. Khi các con đã lớn, vợ chồng bà Âu Cơ chia tay nhau. Bà
đưa 50 con lên miền núi. Người con đầu tiên của bà trở thành
vua Hùng Vương thứ nhất.
Mẹ Âu Cơ còn là bà tổ nghề nông của dân tộc Việt Nam.

4

9. Xem hình vẽ hay tưởng tượng, mỗi học sinh viết một đoạn văn ngắn mô tả hình ảnh bà Trưng
Trắc. Sau đây là những câu hỏi gợi ý:
-

Bà Trưng Trắc ở đâu? Vợ của ai?

-

Khuôn mặt và hình dáng của bà ra sao?

-

Cách ăn mặc của bà thế nào?

-

Tính tình của bà như thế nào?

-

Tả cách điều binh, ra kệnh quân sỉ của bà.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

10. Hãy viết một lá thư cho một người bạn ở Việt Nam, kể về một người phụ nữ nổi tiếng mà em
biết. sau đây là những câu hỏi gợi ý:
-

Người đó tên gì?

-

Ở đâu?

-

Làm gì?

-

Tại sao lại nổi tiếng?

-

Khuôn mặt và hình dáng như thế nào?

-

Cách ăn mặc ra sao?

-

Nhiều người ca ngợi vì lý do gì?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
5

Bài học

9

BÀI ÔN VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Nghe cuộc đàm thoại sau đây giữa ông Trai và ông Hùng. Ông Trai đã gửi thiệp mời đám
cưới cho ông Hùng.
Ông Trai

:

Alô! Cho tôi nói chuyện với ông Hùng.

Ông Hùng

:

Tôi là Hùng đây. Xin lỗi ai đang ở đầu dây?

Ông Trai

:

Chào anh Hùng. Anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Trai đây.

Ông Hùng

:

A! chào anh Trai! Lâu ngày không gặp nhau nên không nhận ra tiếng.

Ông Trai

:

Tôi sắp tổ chức đám cưới cho con trai tôi. Tôi đã gửi thiệp mời cho anh, anh đã

nhận dược chưa?
Ông Hùng

:

Dạ cám ơn anh. Tôi đã nhận được thiệp mời rồi. Tôi sẽ đi để mừng hai cháu.

Ông Trai

:

Cố gắng đi nghe anh Hùng.

1

2. Trả lời các câu hỏi sau đây:
a. Ông Trai đang nói chuyện với ai?
...........................................................................................................................................................
b. Ông Hùng có nhận ra giọng nói của ông trai không?
...........................................................................................................................................................
c. Tại sao ông Hùng không nhận ra giọng ông Trai?
...........................................................................................................................................................
d. Ông Trai đã gửi gì cho ông Hùng?
...........................................................................................................................................................
e. Ông Hùng có nhận lời dự đám cưới con ông Trai không?
...........................................................................................................................................................
3. Dịch những câu sau đây sang tiếng Anh.
a. Thầy giáo đang làm gì?
...........................................................................................................................................................
b. Bậc trung học ờ Việt Nam phải học mấy năm?
...........................................................................................................................................................
c. Tôi muốn mượn bạn cuốn sách tiếng Anh.
...........................................................................................................................................................
d. Bạn phải làm gì khi điện thoại nhà bạn bị hư?
...........................................................................................................................................................
e. Xem truyền hình có lợi hay có hại?
...........................................................................................................................................................
4. Đọc lớn bài sau đây:
VIỆC DỰNG VỢ, GẢ CHỒNG
Con trai, con gái đến tuổi trưởng thành, có công ăn việc làm rồi là cha mẹ phải lo việc lấy vợ, gả
chồng cho chúng.
Ngày xưa, theo tục lệ cổ thì trước hết phải so đôi tuổi
xem vợ chồng có hợp nhau không, rồi mới nhờ người mai
mối đem trầu cau tới nhà gái dạm hỏi. Sau khi đi siêu (tức là
mùa nào thức ấy, nhà trai phải đem đến biếu nhà gái), đi Tết
vài ba năm rồi mới xin cưới.
2

Lúc đó, nhà gái lại thách cưới (tức là đòi cho đủ lễ vật, tiền bạc, nữ trang cho cô dâu) rồi mới cho
cưới. Ngày cưới, họ nhà trai đưa chú rể sang nhà gái, làm lễ tổ tiên, nộp đủ sính lễ rồi mới được đón
dâu về và làm lễ gia tiên, lễ tơ hồng…nhiều khi rất phiền phức. Đó là chưa kể đến những vụ thách cưới
quá đáng và gả bán cưỡng ép, làm mất ý nghĩa thiêng liêng của việc dựng vợ, gả chồng!
Ngày nay, mọi việc đã được cải tiến. Hai bên trai gái bằng lòng nhau thì xin cha mẹ cho phép
đính hôn. Đến khi cưới thì báo tin cho họ hàng, bè bạn bằng thiệp báo hỷ, rồi làm lễ rước dâu, ra nhà
thờ hoặc chùa làm lễ và ký giấy giá thú. Sau đó là tiệc cưới linh đình hay giản dị là tùy theo khả năng
tài chánh của cô dâu, chú rể.
Theo Việt Nam Thường thức
của Bảo Vân
5. Từng hai học sinh hỏi và trả lời các câu sau đây:
a. Khi nào thì đôi trai gái có thể lập gia đình?
...........................................................................................................................................................
b. Theo tục lệ cổ Việt Nam, tại sao có việc so tuổi đôi trai gái?
...........................................................................................................................................................
c. Trong ngày cưới họ nhà trai phải làm gì?
...........................................................................................................................................................
d. Ngày nay việc cưới hỏi được tổ chức như thế nào?
...........................................................................................................................................................
6. Dựa vào nội dung cuộc đàm thoại ở (1) và bài đọc ở (4), hãy viết một đoạn tường trình ngắn
về việc cưới hỏi của người Việt. Sau đây là các câu hỏi gợi ý:
-

Người Việt cho việc cưới hỏi như thế nào?

-

Có mấy lễ quan trọng trong việc cưới hỏi ngày nay của người Việt?

-

Khi tổ chức lễ cưới, người Việt có gửi thiệp mời không?

-

Khi nhận được thiệp mời, người Việt có thường trả lời không?

-

Các lễ vật trong ngày cưới?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3

7. Dùng các từ sau đây để điền vào khoảng trống trong đoạn văn cho phù hợp ý nghĩa: ông tổ,
thương yêu, bất hoà, gia tộc, tranh giành, giúp đỡ, hoà thuận, tên họ.
…………………….gồm những người cùng mang một…………………….sinh ra. Mọi người trong gia
tộc phải…………………….,…………………….nhau và bao giờ cũng…………………….với nhau.
Người

trong họ không bao giờ vì một mối lợi nhỏ mà …………………….nhau đến nỗi trở

thành…………………….
8. Viết các từ tiếng Việt sau các từ tiếng Anh cho hợp nghĩa.
a. agreement

:.................................................

thiệp mời

b. invitation card

:.................................................

đám cưới

c. tradition

:.................................................

hôn lễ

d. wedding ceremony

:.................................................

truyền thống

e. engagement

:.................................................

chu đáo

f. carefully

:.................................................

thoả thuận

g. marriage celebration

:.................................................

lễ hỏi

9. Các câu sau đây có mấy từ:
a. Mọi người trong gia tộc phải thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.
...........................................................................................................................................................
b. Trong dịp này, nhà gái chính thức công bố cùng bà con họ hàng rằng họ đã nhận lời gả chồng cho
con gái.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
10. Đánh dấu () sau các nhóm từ chưa thành câu:
a. Đám cưới của ngưởi Việt



b. Tập thể dục sẽ giúp cho thân thể được khoẻ mạnh.



c. Khi nhận thiệp cưới,



d. Chúng tôi sẽ dự đám cưới của Lan và Hùng.



e. Ở Melbourne, người Việt sống tập trung ở



4

11. Hãy thêm từ vào các nhóm chưa thành câu ở (10) để hoàn thành câu cho đầy đủ ý nghĩa.
a. ...............................................................................................................................................
b.

..............................................................................................................................................

c.

..............................................................................................................................................

12. Viết một lá thư cho một người bạn thuật lại một vài khó khăn và thành công của người Việt
định cư ở Úc. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý:
-

Người bạn muốn biết gì về cộng đồng người Việt?

-

Người Việt đến định cư ở Úc lâu chưa?

-

Họ đã gặp những khó khăn gì?

-

Họ đã có những thành công gì?

-

Những khu buôn bán đông đúc của người Việt ở đâu?

-

Người Việt đã có những đóng góp gì cho xã hội Úc?

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5

*Ngọ Môn – Huế

6

Bài học

10

GIAO THÔNG

1. Xem các hình vẽ sau đây, viết ra các phương tiện đi lại (a) và các phương tiện vận chuyển (b).
Có thể lặp lại một thứ dùng cho cả hai.

máy bay

xe lửa

xe đạp

xe bò

tàu thủy

xe buýt

xích lô

gánh
thuyền

Xe gắn máy

Xe ba gác

1

a.

b.

.....................................................

......................................................

.....................................................

......................................................

.....................................................

......................................................

.....................................................

......................................................

.....................................................

......................................................

.....................................................

......................................................

.....................................................

......................................................

.....................................................

......................................................

2. Dùng từ “đi bằng” đặt 5 câu với ý phủ định dựa theo các phương tiện đi lại sau đây. Xem ví
dụ trước khi làm.
Ví dụ: đi bằng tàu thuỷ.
a. đi bằng xe hơi
...........................................................................................................................................................
b. đi bằng máy bay
...........................................................................................................................................................
c. đi bằng xe lửa
...........................................................................................................................................................
d. đi bằng xe gắn máy
...........................................................................................................................................................
e. đi bằng xe buýt
...........................................................................................................................................................
3. Nghe cuộc đàm thoại sau đây giữa Jane và ông Bình. Jane muốn đi xe lửa từ thành phố Hồ
Chí Minh ra Hà Nội.
Jane

:

Xin lỗi ông, tôi muốn mua vé xe lửa đi Hà Nội. Ông có thể giúp tôi được không?

Bình

:

Được. Cô phải đi ra ga Bình Triệu. Cô hỏi quầy bán vé tàu Thống Nhất.

Jane

:

Một ngày có mấy chuyến đi Hà Nội.

Bình

:

Theo tôi biết, một ngày chỉ có hai chuyến: chuyến buổi sáng và chuyến buổi tối.

Jane

:

Có phải mua vé trước không?

2

Bình

:

Thường thường thì không cần, nhưng cô nên mua

vé trước cho chắc.
Jane

:

Ông có biết giá vé một lượt là bao nhiêu không?

Bình

:

Vé một lượt ghế mềm là 80 đô la Mỹ. Cô sẽ có

giường ngủ.
Jane

:

Còn việc ăn uống thì thế nào?

Bình

:

Các bữa ăn chính đều được cung cập, không cần

phải trả tiền.
Jane

:

Xe lửa chạy mất bao lâu từ ga Bình Triệu ra Hà Nội?

Bình

:

Phải mất hai ngày một đêm.

Jane

:

Cám ơn ông rất nhiều.

3

4. Dựa theo hình vẽ, nói những câu sau đây:

a. ………………….muốn………………….
b. ………………….có mấy chuyến……….?
c. ………………….giá vé………………….?
d. Xe………………….chạy………………….?
5. Viết các từ tiếng Việt sau các từ tiếng Anh cho hợp nghĩa.
a. ticket office

:..........................................................

vé xe lửa

b. railway station

:..........................................................

có thể

c. to supply

:..........................................................

ga

d. soft seat

:..........................................................

quầy bán vé

e. can

:..........................................................

vé một lượt

f. single ticket

:..........................................................

ghế mềm

g. train ticket

:..........................................................

bữa ăn chính

h. main meal

:..........................................................

cung cấp

6. Từng hai học sinh dùng nhóm từ “có thể…được không?’ đặt 5 câu hỏi và 5
câu trả lời, dựa vào các hình vẽ bên cạnh. Xem ví dụ trước khi làm.
*Ví dụ:

Tôi có thể đi Vũng Tàu bằng xe gắn máy được không?
Được. Bạn có thể đi Vũng tàu bằng xe gắn máy.

4

a. Hỏi

: .........................................................

Trả lời

b. Hỏi
Trả lời

: .........................................................

: ........................................................
: ........................................................

c. Hỏi
Trả lời

d. Hỏi
Trả lời

: .........................................................
: .........................................................

: .....................................................
: .....................................................

e. Hỏi
Trả lời

: ...............................................................
: ...............................................................

5

7.

Cả lớp cùng đọc bài thơ và trả lời câu hỏi sau:

GIAO THÔNG XƯA VÀ NAY
Đời xưa phương tiện giao thông
Trên bộ dùng cáng, dưới sông dùng thuyền.
Những người sang trọng nhiều tiền
Ruổi rong lưng ngựa qua miền xa xăm.
Gặp nơi rừng núi khó khăn
Cũng đành bỏ ngựa đi chân một mình.
Nhờ nay khoa học văn minh
Xe hơi, tàu hoả lộ trình thảnh thơi.
Phi cơ vùn vụt lên trời
Thương thuyền vận tải ra khơi từng đoàn.
Dù cho cách trở quan san
Xe tàu vượt biển băng ngàn dễ thay
Quỳnh Giao
a. Đại ý bài thơ này nói gì?
...........................................................................................................................................................
b. Ngày xưa, người ta đi lại bằng phương tiện gì?
...........................................................................................................................................................
c. Ngày nay, người ta đi lại bằng phương tiện gì?
...........................................................................................................................................................
d. Đi lại bằng phương tiện gì nhanh nhất?
...........................................................................................................................................................

6

8.

Dùng các từ sau đây để điền vào chỗ trống trong đoạn văn cho phù hợp ý nghĩa: liên lạc,

con đường, cây số, chiếc cầu, hai chiều, nguy hiểm, chuyên chở, loại xe.
XA LỘ BIÊN HOÀ
Xa lộ Biên Hoà là một…………………..rộng lớn, tráng nhựa, dài 32
cây số, lưu thông…………………..và có thể chứa một lần 1.000 xe cộ đủ
loại chạy 80…………………..một giờ, một cách thông suốt, không gặp một
sự…………………..và cản trở nào. Xa lộ có tám…………………..bê-tông
cốt sắt rất rộng, chịu đựng được hai chục tấn, sức nặng mức tối đa của
các…………………..nặng nhất hiện có.
Nhờ xa lộ Biên Hoà, sự…………………..giữa các miền cao nguyên Trung phần với miền Đông
rất mau lẹ, không bao giờ bị mắc nghẽn. Do đó, sự…………………..hàng hoá sản phẩm, tài nguyên
cùng sự xê dịch của dân chúng khỏi phải tốn phí thì giờ mà trọng lượng chuyên chở lại tăng lên nhiều
lần.
Theo Thiết Mai
9. Viết lại các cặp từ có nghĩa tương đương với nhau:
a. ......................... : .......................
b. ......................... : .......................
c. ......................... : .......................
d. ......................... : .......................

tàu hoả
xe hơi
máy bay
xe đò
xe lửa
phi cơ
ô-tô
xe khách

10. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu đầy đủ ý nghĩa:
a. Người lái máy bay gọi là ..........................................................
b. Người lái xe hơi gọi là .............................................................
c. Đi bằng hai chân gọi là ............................................................
d. Đường chạy từ Bắc vào Nam gọi là .........................................

7

11. Viết lại một chuyến đi máy bay, theo các câu hỏi gợi ý sau đây:
-

Em đi đâu?

-

Em mua vé máy bay ở đâu?

-

Giá vé bao nhiêu?

-

Có cần phải mua vé trước không?

-

Em phải đến sân bay trước bao lâu?

-

Cảm tưởng khi ngồi trên máy bay?

-

Cảm tưởng về chuyến đi của em?

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
12.

Điền vào khoảng trống một trong các vần r, d hay gi.

Ngoài đường phố có tiếng …ao hàng.
Mẹ tôi đã mua một co …ao để …ọc giấy.
…ưới trời mưa …ét, đoàn xe vẫn chạy nhanh trên xa lộ.
…á vé máy bay đi …a Hà Nội đắt quá.
13. Đọc lớn bài “Chuyến tàu sớm”
CHUYẾN TÀU SỚM
Trời sáng dần. Những hành khách ra đợi tàu mỗi lúc
một đông. Khi tàu vừa dừng bánh, hành khách nhao nhao
sửa soạn lên tàu. Họ tíu tít chen nhau lên và tìm chỗ ngồi.
Cảnh chen lấn, hấp tấp như vậy không có gì là lạ cả.
Họ đã từng gặp nhiều chuyến tàu chật chội, không có chỗ
chen chân. Trong khi đó, còn có nhiều hành khách khác
đang đợi ở sân ga mua vé.
8

14. Từng hai học sinh hỏi và trả lời những câu sau đây:
a. Chuyến tàu sớm là chuyến tàu lúc nào?
...........................................................................................................................................................
b. Vì sao hành khách chen nhau lên tàu?
...........................................................................................................................................................
c. Cảnh chen lấn như vậy có thường xảy ra không?
...........................................................................................................................................................
d. Các hàh khách khác đang làm gì ở sân ga?
...........................................................................................................................................................
*Một vài phương tiện đi lại phổ thông ở Việt Nam

9

Bài học

11

DI DÂN

1. Nghe và chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các hình vẽ dưới đây:
a. người Nhật

d. người Hoa

b. người Ý

e. người Anh

c. người Hy Lạp

f. người Việt

2. Từng hai học sinh hỏi nhau:
a. Bạn là người nước nào?
...........................................................................................................................................................
b. Bạn đến Úc khi nào?
...........................................................................................................................................................
1

c. Ba mẹ bạn đến Úc khi nào?
...........................................................................................................................................................
d. Cộng đồng bạn ở Úc có đông không?
...........................................................................................................................................................
e. Đa số người trong cộng đồng bạn làm nghề gì?
...........................................................................................................................................................
3. Xem bản đồ thế giới, kể ra 10 nước có người đã di dân đến Úc.

a. ........................................................

f.

........................................................

b.

.......................................................

g.

........................................................

c.

.......................................................

h. .........................................................

d. ........................................................

i. .........................................................

e. ........................................................

j.

........................................................

2

4. Viết các từ tiếng Việt sau các từ tiếng Anh cho hợp nghĩa.
a. Australian

:.................................................

người Hoa

b. English

:.................................................

người Nhật

c. American

:.................................................

người Thái

d. New Zealander

:.................................................

người Nam Dương

e. Italian

:.................................................

người Anh

f. Greek

:.................................................

người Úc

g. German

:.................................................

h. French

:.................................................

người Tân Tây Lan

i. Thais

:.................................................

người Ý

j. Japanese

:.................................................

người Hy Lạp

k. Indonesian

:.................................................

người Đức

l. Chinese

:.................................................

người Pháp

người Mỹ

5. Từng học sinh hoặc cả lớp đọc bài sau đây:
NƯỚC ÚC VÀ VẤN ĐỀ DI DÂN
Úc là một quốc gia trè, chỉ mới vừa hình thành hơn 200 năm nay. Trước
đó trên lục địa đông đúc này chỉ có các thổ d