Trang chủ Atlas giải phẫu người (Atlas of Human Anatomy)

Atlas giải phẫu người (Atlas of Human Anatomy)

0 / 0
Bạn thích cuốn sách này tới mức nào?
Chất lượng của file scan thế nào?
Xin download sách để đánh giá chất lượng sách
Chất lượng của file tải xuống thế nào?
Năm:
2013
In lần thứ:
5th
Ngôn ngữ:
vietnamese
Trang:
538
File:
PDF, 35,31 MB
Tải vè (pdf, 35,31 MB)

Có thể bạn quan tâm Powered by Rec2Me

 

Từ khóa thường sử dụng nhất

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Bạn có thể để lại bình luận về cuốn sách và chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Những người đọc khác luôn thấy hứng thú với ý kiến của bạn về quyueenr sách bạn đã đọc. Dù bạn có yêu sách hay không, nếu bạn chia sẻ suy nghĩ chân thành và chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy cuốn sách phù hợp với họ.
1

Freud ve Psikanaliz

Ngôn ngữ:
turkish
File:
PDF, 2,97 MB
0 / 0
2

Angelic Spirituality: Medieval Perspectives on the Ways of Angels

File:
PDF, 15,84 MB
0 / 0
K H. NETTER, MD

tlas
G IẢ I
PH ẢU
NGƯỜI
*1»

* V.

^

• ' 0 ^9 jiJ Q t a

u

»

v*>

V ietnamese E d itio n

NHÀ XUẤT BẢN Y HOC - 2013

FRANK H. N ETTER , MD.

Atlas

GIẢI PHẪU NGƯỜI
Người dịch: có GS. BS. NGUYỄN QUANG QUYỂN
PGS - TS. BS. PHẠM ĐĂNG DIỆU
In lần thứ III theo ấn bản lân thứ V của NXB Elsevier
có sửa chữa và bổ sung

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC - 2013

Atlas of
Human Anatomy
Fifth Edition
Frank H. Netter, MD

SAUNDERS

Edinburgh London New Delhi New York Oxford Philadelphia Singapore
St Louis Sydney Tokyo Toronto 2012

I

Atlas Giải Phẫu Người-Ấn bản lầnthứ V
(Atlas o f Human Anatomy, 5th Edition)
By Fran k H .N etter, MD
Copyright©2011 by Elsevier Inc. All rights reserved.
Previous editions copyrighted 2006,2003,1997,1989.
Authorized translation from English language edition published by the proprietor.
Copyright ©2011 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd and Dana &Fellow Co., Ltd. All rights reserved.
Vietnamese language copyright ©2006,2011
This edition of Atlas of Human Anatomy by Frank H. Netter, MD is published by arrangement with Elsevier Inc.
Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa Công tyTNHH Dana & Bạn và Nhà
xuất bản ElsevierSingapore.
Sách đã có bản quyền. Mọi hình thức sao chép, ghi âm, cắt xén, dịch thuất cả cuốn sách hay một phán đéu bị
nghiêm cấm. Nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Elsevier's Health Rights Departementtại Singapore
ĐT: + 65- 6349 0200; Fax: + 65 - 6733 1817
Elsevier (Singapore) Pte Ltd.
3 Killiney Road, #08-01 Winsland House 1
Singapore 239519
Tel :+65-6349 0200
Fax:+65-67331817

Dana & Fellow Co., Ltd. (DnF)
385Tran Hung Dao Street, Cau Kho Ward,
District 1,HoChiMinhCity,Vietnam
Tel :+84 8-3838 5686
Fax:+84-8-3838 5688

Lưu ỷ:
Kiến thức y khoa thường xuyên thay đổi. Mọi biện pháp về tiêu chuẩn an toàn phải được tuân thủ. Một khi có
thêm kiến thức thông qua kinh nghiệm điều trị và nghiên cứu, cấn phải có sựthay đổi và cải tiến trong cách
dùng thuóc.Độc giả nên kiểm nghiệm thông tin mới nhất từ nhà sản xuất về từng sản phẩm được ; sử dụng đế
biết rỏ về liều lượng, phương pháp và thời gian sử dụng củng như chống chỉ định. Trách nhiệm thuộc vé bác
sĩ điếu trị và liều lượng sử dụng cho bệnh nhân, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của bác sĩ điếu trị đói với
bệnh nhân.Tác giả và nhà xuất bản không chịu trách bất cứ một trách nhiệm nào cho tổn thất vế người và cùa
phát sinh từlẩn xuất bàn này.
Nhà xuất bản Y Học.

ISBN:
US
978-1-4377-0970-4
Singapore 978-981-2728-29-6
IntạiViệt Nam-2013

A tla s off H um an A n a to m y
Fifth Edition
by FRANK H. NETTER, MD.

Copyright © 2011 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
Publishing by arrangement with Saunders-Elsevier Inc.
Vietnamese language Copyright © 2006,2011

A t l a s G i ả i P h ẫ u N g ư ờ i - FRANK H. NETTER, MD. (Ấn bản lán thứV)
Nhà xuất bản Y học và Công ty TNHH DANA & BẠN (DnF) giữ bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp đồng chuyển giao bản quyến với Nhà xuất bản Elsevier (Singapore)
năm 2011
Bất cứsựsao chép, trích dẫn nào không được sựđổng ý của Nhà xuất bản Y học và Công tyTNHH DAN A &BẠN
(DnF) đều là bất hợp pháp và vi phạm luật xuất bản Việt Nam.
Luật bản quyền Quốc tê và Công ước bảo hộ bản quyến sở hữu trí tuệ Bern.

Công ty TNHH DANA & BẠN (DnF)
385 Trán Hưng Đao, Q.1, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 3838 5686 - Fax: (84.8) 3838 5688

Lời nóỉ đẩu
s i n bản lấn thứ V cuốn Atlas Giải phẫu người của Frank H. Netter đã được cập nhật bởi đội ngũ có vấn bién
ĩ \ t ậ p của Jenifier K. Brueckner, Stephen w. Carmichiael, Thomas R. Gest, Noelle A. Granger, John T. Hansen
và Anil H. Walji. Chúng tỏi đã rà soát, sửa đổi và cập nhật từng phẩn một của cuốn sách.Trong cuón sách này,
những hình ảnh X-quang, hình chụp cắt lớp điện toán, mạch đồ cắt lớp điện toán và cộng hưởng từđược bổ
sung, điéu đó phản ánh tầm quan trọng của hình ảnh học chẩn đoán đối với giải phảu lâm sàng và y học.
Trong lần xuất bản này, 45 trang hình được sửa đổi để thể hiện sự liên quan giải phẫu chính xác hơn, 290 trang
hình được chú thích lại và có thêm 17 trang hoàn toàn mới. Những chế tác nghệ thuật tuyệt vời cho ấn bản
này đã được sáng tác bởi bác sĩ Carlos A. G. Machado, người đã tham gia vào vào các minh họa của Netter hơn
mười năm.Thuật ngữgiải phẫu, các thuật ngữ lâm sàng cũng được cập nhật mới nhất và tên riêng thường
được sử dụng cũng được thêm. Thiên tài thể hiện trong các bức vẽ của Netter là ở chỗ Giải phảu học được
khác họa một cách rõ nét, chân thực và có thể liên hệ được với lâm sàng mà vẫn giữ được cân bầng giữa sự
phức tạp và tối giản. Chúng tôi cố gắng giữ những nguyên tắc trong khi sáng tác những hình mới cho lán
xuất bản này. Cuối cùng, một số trang hình thích hợp được sắp xếp thành những trang đôi để tạo điéu kiện dẻ
dàng cho sự so sánh, đối chiếu những yếu tố liên quan được minh họa. Lần xuất bản thứ V này cũng nhận
được nhiều sự giúp đỡ từ các nhà biên tập tư ván của các lần xuất bản trước: Drs. Sharon Colacino (Orberg)
(lần xuất bản thứ I), Arthur F. Dailey II (lần xuất bản thứ II) và John Hansen (lẩn xuất bản thứ III) - những người
đã chăm chút những ấn bản trước với kỹ năng tuyệt vời và trình độ chuyên nghiệp cao - đã giúp công việc của
chúng tôi dẻ dàng hơn rất nhiều.
Vùng Đầu và cổ là vùng đặc biệt khó nắm vững đối với sinh viên, bác sĩ nội trú và cán bộ giảng dạy khòng
chỉ do các cấu trúc dày đặc bó gọn trong một vùng cơ thể tương đối nhỏ mà còn do sự phức tạp trong sáp xếp
không gian ba chiều của chúng. Câu cách ngôn cổ: "Giải phảu học tồn tại ở trên xương móng nhiéu hơn ở
dưới nó"thể hiện một cách thức bất biến đối với những ai muốn miêu tả giải phảu học của vùng này bằng
một cách thức vừa đơn giản, vừa bắt mắt, lại vừa liên hệ được với lâm sàng. Hơn mười trang hình đã được
thêm vào trong phần này. Lần đẩu tiên những bức vẽ nguyên bản đẹp mắt được sáng tác bởi Carlos Machado
minh họa những cấu trúc có ý nghĩa lâm sàng đặc biệt như: khớp móc - đốt sống của các đốt sống cổ, các tĩnh
mạch đốt sống và các tĩnh mạch phức tạp của mắt... đã thể hiện sự chính xác giải phẫu nhưng không kém
phần nghệ thuật và sự hấp dẫn thị giác là vô song. Vùng này cũng bao gồm một cách xúc tích hệ thống thán
kinh trung ương, kể cả các dây thần kinh sọ và các đường dẫn truyền quan trọng.Trong phẩn vùng Lưng, có
một trang hình mới minh họa cách gây tê ngoài màng cứng thắt lưng cũng như vị trí chọc dò tủy sống thát
lưng. Thần kinh tự chủ thường được xem như một "khúc xương khó nuốt" đối với nhiều sinh viên. Thì nay,
những bức vẽ mới tuyệt vời về hệ thần kinh tựchủ của bác sĩ Machado có thể là giải pháp khắc phục cho khái
niệm khó khăn này.
Phẩn ngực có một số điều chỉnh nhỏ trong ấn bản này về thuật ngữ và những hình vẽ bổ sung tinh tế để
phản ánh chính xác hơn những dạng giải phẫu thường gặp. Ví dụ, sự thể hiện những dạng hệ thống tĩnh
mạch đơn được thay đổi để thể hiện những sựsắp xếp thường gặp nhất của những tĩnh mạch có nhiéu biến
đổi này. Các thiết đổ cắt ngang vùng ngực ởcuối phần này thay vì ở phần sau, nhấn mạnh tầm quan trọng của
kiến thức vé giải phẫu học mặt cắt trong việc lý giải các hình ảnh cắt ngang trong cát lớp điện toán và cộng
hưởng từ.
Phần Bụng đã được thay đổi nhiều trong việc chú thích và xếp đặt các dòng chữ.Theo yêu cầu chung các
trang hình thể hiện các dạng thường gặp của các nhánh thân động mạch tạng đã có trong lần xuất bản thứ I
được phục hổi.

Lời nói đầu
Giải phẫu học của chậu hông là một vùng đặc biệt khó trong giảng dạy và minh họa vì các cáu trúc bén
trong nó nằm sâu và được sắp xếp rất chặt chẽ. Các minh họa của Netter vé giải phẫu chậu hông là vò cùng
nổi bật vì sự rõ ràng trong thể hiện và tấm bao quát của chúng. Chỉ một số rất ít các hình bị loại bỏ để cho
phép thêm vào hình minh họa mạc chậu, hình cắt đứng dọc dây chằng rộng và các hình ảnh học bình thường
(X-quang chậu nam và nữ, hình chụp tửcung - vòi trứng). Các hình so sánh giải phẫu học của chậu hông nam
và nữđược sắp xếp lại, cho phép so sánh đối chiếu trực tiếp.
Các mạch đó cắt lớp điện toán mới được bao góm trong phấn chi trên và chi dưới. Những công nghệ mới
này không những chỉ minh họa rõ ràng hơn các mạch máu mà còn thể hiện sóng động mối liên hệ của các
mốc xương. Các dây chằng của cổ tay được minh họa chi tiết hơn, phản ánh sự quan trọng ngày càng tăng
của thủ thuật nội soi khớp và các ứng dụng của kỹ thuật mới này vào khớp cổ tay.
Chúng tôi hy vọng bạn đọc sẽ thưởng thức ấn bản mới này và thấy nó lợi ích cho việc học và cho nghề
nghiệp của các bạn.
Je n ifie rK . Brueckner, PhD
Stephen IV. Carmichael, PhD, Dsc
Thomas R. Gest, PhD
NoelleA. Granger, PhD
John T. Hansen, PhD
Anil H.W alji'M D, PhD

Frank H. Netter, MD
rank H. Netter sinh năm 1906 tại thành phố New York, ông học mỹ thuật tại Liên Đoàn Sinh viên Mỹ thuật
và tại Viện Hàn lâm Thiết kế Quốc gia trước khi vào trường y thuộc Đại học New York, nơi mà ông đã nhận
bằng bác sĩ y khoa năm 1931 .Trong suốt những năm học y, những phác thảo trong vở ghi chú của Netter đã
lôi cuốn sựchú ý của cán bộ giảng và các bác sĩ khác, cho phép ông tăng thêm thu nhập bằng cách minh hoa
các bài báo và sách giáo khoa, ông tiếp tục vẽ minh họa như một nghé tay trái sau khi xuất bản một cuón thực
hành ngoại khoa năm 1933, nhưng cuối cùng ông quyết định từ bỏ thực hành nghề y để dành trọn thời gian
cống hiến cho nghệ thuật. Sau khi phục vụ quân đội trong thế chiến thứ II, Bác sĩ Netter bắt đấu cuộc hợp tác
lâu dài với Công ty Dược phẩm CIBA (bây giờ là Novartis Pharmaceuticals). Sự cộng tác 45 năm này tạo nèn
sản phẩm là một bộ sưu tập đổ sộ của mỹ thuật y học rất quen thuộc với các thầy thuốc và những nhản viên
ngành y trên toàn thế giới.

F

Hệ thống Học tập Hình tượng (Icon Learning Systems) tập hợp bộ SƯU tập của Netter vào tháng sau năm
2000 và tiếp tục cập nhật những họa phẩm nguyên bản của Netter cũng như bổ sung những hình vẽ được
đặt hàng từ những họa sĩ được huấn luyện theo phong cách của Netter. Năm 2005, hảng Elsevier mua lại bộ
SƯU tập Netter và toàn bộ ấn phẩm của Icon Learning systems. Hiện có hơn 50 xuất bản phẩm vé nghệ thuật
của Netter do Elsevier sở hữu.
Những tác phẩm của Bác sĩ Netter là một trong những khuôn mẫu tuyệt đẹp cho việc minh họa trong
giảng dạy y khoa. Bộ Sưu tập Minh họa Y khoa gồm 13 cuốn của Netter, bao gốm phần lớn của hơn 20.000
bức vẽ được sáng tác bởi Bác sĩ Netter, trở nên và vẫn là một trong những tác phẩm y khoa nổi tiếng nhất từng
được xuất bản. Cuốn Atlas Giải phẫu Người của Netter, được xuất bản iẩn đấu tiên năm 1989, góm những bức
họa giải phẫu lấy từ bộ sưu tập của Netter. Đến nay cuốn sách này đã được dịch sang 16 thứ tiếng, và là cuốn
Atlas giải phẫu được lựa chọn hàng đầu đối với sinh viên y khoa và các nghề nghiệp liên quan ngành y trên
khắpthếgiới.
Các minh họa của Netter được đánh giá cao không chỉ vì chất lượng thẩm mỹ mà quan trọng hơn là vì nội
dung trí tuệ của chúng. Như Bác sĩ Netter đã viết năm 1949 "Sự sáng sủa dẻ hiểu của chủ thể là mục tiêu và
mục đích của minh họa. Dù cho chủ thể có được vẽ đẹp cách mấy, được miêu tả tinh tế và chi tiết đến thế nào
thì nó cũng có rất ít giá trị đối với một bức minh họa y khoa nếu nó không phục vụ được cho việc làm sáng tỏ
một khía cạnh nào đó của y khoa". Việc hoạch định, khái niệm, quan điểm, và cách tiếp cận của Bác sĩ Netter đã
tạo nên cái đặc thù của các bức vẽ của ông và cũng làm cho chúng có giá trị trí tuệ đến thế.
Frank H. Netter, MD - Bác sĩ và Họa sĩ, mất năm 1991.

Lởi nói đầu trong lần xuất bản đấu tién
ôi vẫn thường nói rằng cái nghé họa sĩ y học của tỏi trong gấn 50 năm qua giống như một loại "trình diên
theo yêu cáu" với ý nghĩa là nó đã phát triển để đáp ứng với những mong muón và đòi hỏi của nghé y.
Trong những năm này, tôi đã tạo được gấn 4.000 bức minh họa, phán lớn dành cho Bộ sưu tập những minh
họayhọccủaCIBA (nay là của Netter)và cho cả bộ Tiểu luận lâm sàng. Những minh họa này liên quan đến rát
nhiéu chuyên ngành của Y học nhưgiải phẫu học đại thể, mô học, phôi học, sinh lý học, giải phảu bệnh học,
các phương tiện chẩn đoán, các kỹ thuật điếu trị ngoại khoa và các biểu hiện lâm sàng của rất nhiều bệnh.Tuy
nhiên, cùng với thời gian, ngày càng có thêm nhiếu đòi hỏi của các thấy thuốc và sinh viên yêu cầu tòi thưc
hiện một cuốn Atlas riêng về giải phẫu học đại thể. Chính vì vậy, cuốn Atlas này được hình thành khòng phải
do ý nghĩ của riêng tôi, mà như phẩn lớn các tác phẩm trước đó của tôi, là do đáp ứng với những yêu cầu của
nghéy.

T

Điều đó bao góm việc phải rà soát lại tất cả những minh họa mà tôi đã làm trong nhiều năm trước, lựa
chọn những hình thích hợp với giải phẫu học đại thể, phân loại chúng và sắp xếp chúng theo hệ thống và
theo vùng, điều chỉnh chúng cho thích hợp với kích thuớc và bố cục của trang sách, và sắp xếp chúng theo
một trình tự hợp lý. Giải phẫu cơthể đương nhiên không thay đổi, nhưng hiểu biết của chúng ta vế giải phảu
học và ý nghĩa lâm sàng của nó thực sựthay đổi, cũng nhưdanh pháp và thuật ngữgiải phẫu cũng thay đổi. Vi
vậy, cấn phải cập nhật nhiều hình vẽ cũ và ngay cả sửa một số hình đế làm chúng thích hợp với phạm vi
không ngừng mở rộng của thực hành ngoại khoa và y học. Thêm vào đó, tôi nhận ra rằng có nhiếu thiếu sót
trong việc miêu tả kiến thức y học nhưviệc hình tượng hóa trong các minh họa mà tôi đã làm trước đây, và sự
cẩn thiết phải thực hiện một số những hình vẽ mới trong cuốn sách này.
Để tạo được một cuốn Atlas nhưthế này, điếu quan trọng là phải đạt được một sự hòa hợp tài tình giữa sự
phức tạp và sựđơn giản. Nếu các hình quá phức tạp, chúng sẽ khó học và dẻ lẫn lộn; Nhưng nếu quá đơn giản,
chúng sẽ không đủ và thậm chí có thể gây nhẩm lẫn. Vi vậy, tôi cố gắng hiện thực hóa theo một cách trung
dung mà không có quá nhiều những chi tiết vụn vặt gây nhắm lẫn.Tôi hy vọng các sinh viên, các nhản viên y
tế và các nghề nghiệp liên quan sẽ cảm thấy các minh họa này dễ hiểu, dẻ truyền đạt và hữu ích.
Ở một điểm nào đó, nhà xuất bản và tôi đều nghĩ rằng thật tốt nếu có được một lời giới thiệu được viết bởi
một nhà giải phẫu kiệt xuất và lừng danh. Nhưng chúng tòi rất khó chọn được người nhưthế. Chúng tôi thực
sựđã nghĩ đến những người nhưVesalius, Leonardo da Vinci, William Hunter và Henry Gray, những người mà
thật không may không còn để làm việc này, nhưng tôi vẫn tự hỏi không biết họ sẽ bình luận thế nào vế cuốn
Atlas này.
Frank H. Netter, MD
(1906 - 1991)

Lởi của dịch giả bản tiếng Việt (Lẩn I -1994)
ơn bất kỳ môn học nào khác trong y học, giải phẫu học đại thể là một môn hình thái rất cán các hình ảnh
minh họa, giúp cho các sinh viên và các bác sĩ thuận tiện trong việc học tập và tham khảo, trong khi
không phải lúc nào cũng có những phương tiện trong tay như xương, xác, mô hình hoặc các phương tiện
khác. Vì vậy, không phải chỉ sinh viên và các bác sĩ mà bản thân tôi từ lâu vẫn mơ ước có một cuốn Atlas giải
phẫu học in màu và có chú thích đẩy đủ. Tiếc thay trong hoàn cảnh Việt Nam, chúng ta còn chưa có điéu kiện
để thực hiện. Ngay cả trên thế giới, những cuốn "Atlas giải phẫu học"b\r\U ảnh màu đẹp và đáy đủ cũng khòng
có nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong số của quý hiếm áy, tập "Atlas giải phẫu người"của Frank H.
Nettertheo ýchúng tôi là của quý hàng đáu.

H

Xuất thân là một họa sĩ chuyên vẽ các tác phẩm về y học, tác giả đã trở thành một thầy thuốc, một nhà
giáo, một nghệ sĩ bậc thầy chuyên sáng tác các hình ảnh về y học, đặc biệt là về giải phẫu học. Cho tới những
năm cuối thập kỷ tám mươi, khi đã bước vào tuổi "ngoại bát thập" vẫn còn tiếp tục sáng tác các tranh vẽ mới
về hệ thống cơxương (phần II và III) cho bộ sưu tập hình ảnh giải phẫu học của hãng CIBA. Quả thật trong lĩnh
vực làm việc và sáng tạo, ông cũng là bậc thầy.
Nhưtrong lời nói đầu của tác giả, cuốn sách này là công trinh của cả một cuộc đời 50 năm sáng tạo không
ngừng, vô cùng vất vả, cực nhọc, nhưng cũng vô cùng vinh quang và bổ ích.
Cuốn sách đã tập hợp 547 trang hình với nhiều hình vẽ màu rất chính xác, như thật vé các chi tiết giải
phẫu. Tác giả đã sắp xếp các tranh vẽ theo từng vùng rất thích hợp cho việc học tập trên xác cũng như với
chương trình học giải phẫu của sinh viên Y ở Việt Nam mà chùng tôi đã trình bày trong cuốn "Bài giảng giải
phẫu học"do nhà xuất bản Y học tái bản lần thứ tư (1994). Các danh từ cũng được tác giả sử dụng theo bản
danh pháp giải phẫu quốc tế Nomina Anatomica (N.A). Do đó, bạn đọc và sinh viên rất dẻ đối chiếu với cuón
"Bài giảng giải phẫu học"của chúng tôi.
Phần chỉ dẫn tra cứu bằng tiếng Anh ởcuốn sách cũng được dịch sang tiếng Việt có đối chiếu sang tiếng
Anh. Để bạn đọc có biết tiếng Anh có thể tra cứu được, chúng tôi cho in thêm cả phần tra cứu Anh-Việt sau
phẩn tra cứu Việt-Anh. Hai phần này có thể coi nhưtương đương với một cuốn tựđiển giải phẫu học Anh-Việt
và Việt-Anh theo danh phápN.A.
Mặc dù cuốn sách khá hoàn hảo, song nhưchúng ta thường nói "tam sao thất bản", huống hổ là "dịch có
khi phản dịch", do đó chắc chắn bản dịch còn nhiểu thiếu sót. Mong bạn đọc góp ý để chúng tôi sửa chữa cho
những lẩn tái bản sau.
Xin cảm ơn tác giả đã cho ra đời một cuốn sách hay và cảm ơn nhà xuất bản Y học đã vui lòng chuyền cái
hay đó tới bạn đọc Việt Nam.
Tp.HCM, ngày 26 tháng 09 năm 1994
Cố c s . BS. NGUYỄN QUANG QUYẾN

LỜI của dich giả bản tiếng Viét (Tál bản lần llí - Ấn phẩm lẩn V - 2013)
ể từ lẩn xuất bản đẩu tiên cuốn Atlas Giải phẫu Người của Frank H. Netter năm 1994, cuốn sách này đả
nhanh chóng quen thuộc và trởthành một trong những cuốn Atlas giải phảu được lựa chọn hàng đáu
của các cán bộ giảng, các thầy thuốc và sinh viên y khoa ở Việt Nam với số lượng hàng ngàn bản in được tái
bản đến lấnthứv.

K

Bản dịch trước đây của Cố GS. Nguyễn Quang Quyến, mà tôi được may mán tham gia, dựa trên cuốn Atlas
of Human Anatomy của Netter xuất bản lấn thứ hai năm 1991, không chỉ có chất lượng và nghiêm túc trong
dịch thuật mà còn được bổ sung bản chỉ mục tra cứu Anh -Việt và Việt - Anh, giúp bạn đọc dẻ dàng đối chiếu
thuật ngữvới các tài liệu nước ngoài và tăng tiến vé từ vựng chuyên môn.
Thời gian thửthách và hiệu quả của cuốn sách này đã chứng minh nhận định hết sức chính xác của Giáo
SưNguyẻn Quang Quyền "Đây là một cuốn Atlas giải phẫu tuyệt diệu, vừa rất khái quát vừa hàm chứa súc tích
những chi tiết giải phẫu nên rất có giá trị sưphạm"khi ông lựa chọn dịch thuật cuốn Atlas này trong rất nhiếu
cuốn atlas giải phẫu có sẵn trên thị trường.
Khi cầm cuốn Atlas of Human Anatomy của Netter xuất bản lần thứ tư năm 2006 của Nhà Xuất bản
Saunders - Elservier trong tay, tôi không khỏi bói hồi vì cả tác giả và dịch giả đéu đã đi xa, tuy vậy, những đóng
góp của họ vẫn còn hiện hữu và vô cùng giá trị. Tôi rất cảm ơn Nhà Xuất Bản Y học đã tin tưởng đế nghị tôi
thực hiện dịch thuật trong lần xuất bản này như một sự nối tiếp và kế tục của các ấn bản trước.
Cuốn sách này có nhiều thay đổi so với xuất bản phẩm lần thứ2 với 45 trang hình được sửa đổi để thể hiện
sự liên quan giải phẫu chính xác hơn, 290 trang hình được chú thích lại và có thêm 17 trang hoàn toàn mới
(được thực hiện bởi Bác sĩ Carlos Machado, một nhà minh họa theo phong cách của Netter). Những thay đổi
này ngòai việc cập nhật thuật ngữtheo danh pháp mới, còn bổ sung nhiều trang giải phẫu bế mặt, giải phẫu
định khu và hình ảnh chẩn đóan nhưCT scan, MRI, thể hiện khuynh hướng tăng cường sự ứng dụng thực tế
của Giải phẫu học. Chúng tôi sẽ giữ nguyên những trang dịch không có sự thay đổi của Giáo sư Nguyễn
Quang Quyền.
Cho phép tôi được cáo lỗi đến quý độc giả về những sai sót do lỗi biên tập trong ấn bản đầu tiên năm
2007. Chúng tôi đã phát hiện ngay, và trong lần xuất bản mới nhất năm 2009 đến nay chúng tôi đã kịp thời
sửa chữa trực tiếp trên bản in sách. Chúng tôi đã nổ lực rà soát lại, đống thời cập nhât tát cả những thông tin
mới và có nhiều sửa đổi trong lẩn tái bản này. Đặc biệt, dịch giả đã cố gắng hoàn chỉnh hệ thống chỉ mục đói
chiếu thuật ngữ Anh - Việt và Việt - Anh với hơn 135 trang so với các lần xuất bản năm 2007 và 2008. Hy vọng
với những cải tiến này, cuốn "Atlas giải phẫu người" sẽ hữu ích hơn và đáp ứng tốt hơn với tấm thịnh tình
của quý độc giả.
Rất mong ấn bản lần này sẽ hữu ích và được sựđón nhận nóng nhiệt của quý bạn đọc. Chúng tôi cũng hết
sức cảm ơn sựnhận xét và góp ý của quý vị để có thể hoàn chỉnh ấn bản lấn sau.
Tp. Hổ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 nâm 2013
Dịch giả
PGS - TS. BS. PHẠM ĐĂNG DIỆU
Chù nhiệm Bộ môn Giải phâu
Trường Đại học Y khoơ Phạm Ngọc Thạch

Lời nhà xuất bản
hể theo yêu cấu của nhiều bạn đọc, các thầy thuốc và các sinh viên, các nhà khoa học, các nhà giáo có liên
quan, muốn có một bộ hình ảnh giải phẫu học in màu đẹp và chú thích đấy đủ. Nhà xuất bàn chúng tỏi
đã tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn và đặc biệt là của nhà giải phẫu học - có GS. BS. Nguyên Quang
Quyền và PGS -T5. BS. Phạm Đăng Diệu để chọn ra một cuốn hay nhất. Và sau một thời gian không làu, chúng
tôi đã tìm được cuốn này trong số nhiều cuốn "Atlas Giải Phẫu Người" cùa các tác giả nước ngoài.

T

Vế cuốn sách và tác giả cuốn sách, bác sĩ Frank H. Netter, một bác sĩ kiêm họa sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ,
chúng tôi xin nhường lời lại cho dịch giả giới thiệu cùng bạn đọc.
Dịch giả cuốn sách này là CỐGS. BS. Nguyễn Quang Quyển và PGS -TS. BS. Phạm Đăng Diệu.
Cố GS. BS. Nguyễn Quang Quyền nguyên là Chủ nhiệm bộ môn Giải Phẫu học của hai trường Đại Học Y
DượcTp. Hổ Chí Minh, và Trung tâm Đào tạo và Bói dưỡng Cán bộ Y tếTp. Hó Chí Minh; Chủ tịch hội Hình thái
học Việt Nam, đã bước vào nghề giải phẫu từ 35 năm qua, tác giả của hơn một trăm bài nghiên cứu, hàng
chục cuốn sách giáo khoa và chuyên khảo về giải phẫu và hình thái học - đặc biệt là cuốn tự điển giải phảu
học theo danh pháp quốc tê (Nomina anatomica) bằng 4 thứtiếng: La-tin, Anh, Pháp, Việt, ông là người đáu
tiên đã đưa danh pháp quốc tế về giải phẫu một cách hệ thống thay cho các danh pháp cũ vẩn dùng ở Việt
Nam. Bản danh pháp quốc tế này cũng được tác giả F.H Netter sửdụng chủ yếu trong cuốn sách này.
PGS - TS. B5. Phạm Đăng Diệu là người học trò và phụ tá thân cận của Cố GS. BS. Nguyễn Quang Quyén.
Ông hiện là Chủ nhiệm bộ môn Giải Phẫu họcTrung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ YtếTp. Hổ Chí Minh.
Với một tác giả và dịch giả như vậy, chúng ta có thể tin tưởng vào giá trị của cuốn sách và sử dụng tót
trong công tác thực tế giảng dạy, điều trị và nghiên cứu khoa học hằng ngày.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách này với bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Lời cảm ơn
ôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả tập thể nhân viên của Văn Phòng Luật PHẠM VÀ LIÊN DANH
(Pham & Associated) Số 08Trần Hưng Đạo - Hà Nội, đã giúp đỡ tôi có cơ hội được xuất bản một ấn phấm
nổi tiếng thế giới vé chuyên ngành giải phẫu của tác giả Frank H. Netter, MD tại Việt Nam. Xin gởi lời cảm ơn
đặc biệt đến Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn - Giám đốc Văn Phòng luật PHẠM VÀ LIÊN DANH - Người mà tói
hết sức ngưỡng mộ. Xin cảm ơn Luật sư Phạm Anh Tuấn - văn Phòng Luật Phạm và Liên Danh tại Hà Nội, Luảt
sư Nguyễn Thành Long - văn Phòng Luật PHẠM VÀ LIÊN DANH tại TP.HCM, những người đã giúp đỡ tòi rát
nhiếu để đưa ấn phẩm này đến tay độc giả Việt Nam.

T

Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Cố GS.TS. Nguyễn Quang Quyền và PGS-TS. BS. Phạm Đăng Diệu,
xin cảm ơn Dược sĩ Hoàng Trọng Quang - Giám đốc NXB Y học Hà Nội - Những người đã đóng góp công sức
vào việc biên soạn và dịch thuật cuốn sách này ra phiên bản tiếng Việt.
Xin cảm ơn gia đình tôi, đặc biệt là cha tôi, òng Nguyễn Thiết Hùng - Nguyên Giám đốc Chi Nhánh NXB
KHKT tại Tp.HCM. ông đã bỏ ra rất nhiếu công sức và tâm huyết cùng với hai dịch giả tiếng Việt vào việc biên
tập và kiểm tra các trang hình, mang đến cho bạn đọc ở Việt Nam một cuốn sách có giá trị vế nội dung.
Tôi xin cảm ơn những thành viên trong Ban bièn tập, đặc biệt là PGS -TS.BS. Phạm Đăng Diệu,... và tập thể
anh em làm việc tại phòng thiết kế Công tỵTNHH DANA & BẠN đá cố gắng và giúp đỡ tỏi rất nhiéu để hoàn
thành tác phẩm này.
Tôi củng xin cảm ơn NXB Elsevier (Singapore) đâ tạo điều kiện và giúp đỡ tôi rất nhiếu để đưa ra ấn
phẩm Tiếng Việt trong lần xuất bản thứv này đến tay độc giả Việt Nam.
Nguyễn Hoàng Quỳnh
Tp.HCM - Tháng 8 năm 2013

Mục lục
Phần 1

Đầu và cổ
Giải Phẫu Định Khu
Đâu và Cổ Nông
Các Xương và Dây Chằng
Mặt Nông
Cổ
Vùng Mũi
Vùng Miệng
Hấu
Tuyến Giáp và Thanh Quản
Ổ Mắt và Các Thành Phấn Bên Trong
Tai
Các MàngNãovàNão
Các Dây Thấn Kinh Sọ và Cổ
Mạch Máu Não
Chụp Cắt Lớp

Phần 2

Lưng và Tủy Gai
Giải Phẫu Định Khu
Các Xương và Dây Chằng
Tủy Gai
Các Cơ và Thần Kinh
Giải Phẫu Thiết Đó

Phần 3

149
150-156
157-167
168-172
173-174

Ngực
Giải Phẫu Định Khu
Tuyến Vú
Thành Cơ Thể
Phổi
Tim
Trung Thất
Cắt Lớp Theo Vùng
Giải Phẫu Thiết Đó

Phần 4

1
2-3
4-23
24-25
26-34
35-50
51-62
63-73
74-80
81-91
92-98
99-114
115-134
135-146
147-148

175
176-178
179-189
190-204
205-223
224-234
235
236-239

Bụng
Giải Phẫu Định Khu
Thành Cơ Thể
Ổ Phúc Mạc
Nội Tạng (Ruột)
Nội Tạng (Các Cơ Quan Phụ)
Mạch Máu Tạng
Chi Phối Thần Kinh
Thận và Tuyến Thượng Thận
Giải Phảu Thiết Đó

240
241-260
261-266
267-276
277-282
283-2%
297-307
308-322
323-330

Mục lục
Phẩn 5

Chậu Hông và Đáy Chậu
Giải Phẫu Định Khu
Các Xương và Dây Chằng
Nền C hậu và Các Cấu Trúc
Bàng Q uang

TửCung, Âm Đạo và Các Cấu Trúc Nâng Đỡ
Đ á y Chậu và C ơ Q uan Sinh D ục Ngoài: Nứ

Đáy Chậu và Cơ Quan Sinh Dục Ngoài: Nam
Các Cấu Trúc Tương ứng của Cơ Quan Sinh Dục
Tinh Hoàn, MàoTinh và Ống DảnTinh
Trực Tràng
Cắt Lớp Theo Vùng
M ạch Máu

Chi Phối Thần Kinh
Giải Phẫu Thiết Đó

Phần 6

Chi Trên
Giải Phẫu Định Khu
Giải Phẫu Da
Vai và Nách
Cánh Tay
Khuỷu và Cẳng Tay
Cổ Tay và Bàn Tay
Mạch -Thần Kinh
Cát Lớp Từng Vùng

Phần 7

400
401-405
406-418
419-423
424-439
440-459
460-467
468

Chi Dưới
Giải Phẫu Định Khu
Giải Phẫu Da
Hông và Đùi
Gối
Cẳng Chân
Cổ Chân và Bàn Chân
Mạch -Thấn Kinh
Cắt Lớp Từng Vùng

Phần 8

331
332-336
337-347
348-351
352-355
356-359
360-367
368-369
370
371-376
377
378-388
389-397
398-399

469
470-473
474-493
494-500
501-510
511-525
526-530
531

Giải Phẫu Thiết Đồ
Các Hình Then Chốt cho Các Thiết Đố
Tài liệu tham khảo
Chỉ mục

532

ĐẨU VÀ CỔ

Phần 1 ĐẨU VA CỔ
Giải Phẫu Định Khu
Hình 1

1

Đấu và

cổ

Đầu và Cổ Nông
Các hình 2-3

2

Các th án kinh bì của

3

Các động m ạch và tĩnh m ạch nòng

đấu và

cổ

của m ặt và da đấu

Các xương và Dây Chằng
Các hình 4-23
4

Xươ ng sọ: Nhìn trư ớc

5

Xươ ng sọ: Phim ch ụ p X -quang trư ớc sau

6

Xươ ng sọ: N hìn bên

7

Xươ ng sọ: P him ch ụ p X-qu an g bên

8

Xươ ng sọ: T h iế t đố đ ứng d ọc giữa

9

Vòm sọ

10

Nến sọ: Nhìn dưới

11

Nén sọ: Nhìn trên

12

Các lỏ và óng cù a nến sọ: Nhìn dưới

13

Các lồ và ống của nến sọ: Nhìn trên

14

Xươ ng sọ của trè sơ sinh

15

K h u n g xươ ng cùa đáu và cổ

16

Hó ch ân bư ớ m : N hìn sau

17

Xươ ng hàm dưới

18

Kh ớ p th ái d ư ơ ng - hàm dưới

19

Các đót sóng cổ: Đ ò t đội và đ ót trụ c

20

C ác đ ót sóng cổ (tiép th eo)

Atlas Giải Phẫu Người

ĐẨU VÀ CỔ
21

Các đốt Sống cổ: Các khớ p m óc - đ ót sóng

Vùng miệng

22

Các d ây ch ằng sọ - cổ ngoài

Các hình 51 -62
■■■

23

Các d ây ch ằng sọ - cổ trong

51

Q uan sát ổ m iệng

52

Trán ổ m iệng

Mặt nông

53

Sàn ổ m iệng

Các hình 24-25

54

Các cơ th am gia đ ộng tác nhai

Các n hán h th ần kinh m ặt và tu yế n m ang tai

55

Các cơ th am gia đ ộng tác n hai (tiép theo)

Các cơ biểu hiện nét m ặt: Nhìn bên

56

Răng

57

Răng (tiếp theo)

58

Lưỡi

59

Lưỡi (tiếp th eo)

24
25

CỔ
Các hình 26-34

60

Lưỡi và các tu yến nước bọ t: Các th ié t đó

Các cơ của cổ: Nhìn bên

61

Các tu yến nướ c bọt

27

Các cơ của cổ: Nhìn trư ớc

62

Chi phối th án kinh h ướ ng tám củ a ổ m iện g và háu

28

Các cơ dưới m óng và trên m óng

29

Các cơ bậc th an g và các cơ trư ớc cột sóng

30

Các tĩnh m ạch nống và th an kinh bì củ a cổ

31

Các th an kinh và m ạch m áu của cổ

32

Các th án kinh và m ạch m áu của cổ (tiếp theo)

26

33

Các đ ộng m ạch cảnh

34

Các lớp m ạc của cổ

Vùng mũi

Hầu
Các hình 63-73
63

H áu: T h iế t đố đ ứng d ọc giữa

64

Họng

65

Các cơ củ a h áu: Th iế t đó đ ứ n g dọc

66

H ấu: M ở ra n hìn từ sau

67

Các cơ của h áu: M ở m ột p h ấn n hìn từ sau

68

35

M ũi

70

Các cơ cùa hấu: Nhìn bên
Các động mạch của các vùng miệng và háu
Các tĩnh mạch của các vùng miệng và háu

36

T h àn h ngoài của ổ m ũi

71

Các th án kinh của các vù n g m iện g và háu

37

T h à n h ngoài củ a ổ m ũi (tiếp theo)

72

Các mạch và hạch bạch huyết cùa đáu vá cổ

38

T h àn h tron g củ a ổ m ũi (vách m ũi)

73

Các m ạch và h ạch bạch h u y ế t của háu và lười

39

Đ ộ n g m ạch hàm (trên)

40

Các đ ộng m ạch của ổ m ũ i: Vách m ũi lật lên

41

Các th ấn kinh của ổ m ũ i: Vách m ũi lật lên

42

Các th ấn kin h cùa ổ m ũi (tiếp th eo)

43

Chi phối tự ch ủ của ổ m ũi

Các hình 35-50

44

Các th ấn kinh m ắt ( V I ) và hàm trên (V2)

45

Th ần kinh hàm dưới (V3)

46

Đ ịn h hướ ng th ần kinh và m ạch m áu cùa nén sọ

47

M ũi và xo an g hàm trê n :T h iế t đô ngang

48

Các xo an g cạn h m ũi

49

Các xoan g cạn h m ũi (tiếp th eo)

50

Các xoan g cạn h m ũi: N hửng th ay đổi th eo tu ổ i

Atlas Giải Phẫu Người

69

Tuyến giáp và thanh quản
Các hình 74-80

77

Tuyến giáp: Nhìn trước
Tuyến giáp và hấu: Nhìn sau
Các tuyến cận giáp
Các sụn cùa thanh quản

78

Các cơ nội tại của thanh quản

79

Hoạt động cùa các cơ nội tại cùa thanh quàn
Các thán kinh của thanh quản

74
75
76

80

ĐẦU VÀ CỔ
ổ mắt và
Cic hlnh81-91
Mí mát
81
82

các

thành phẩn bên trong

112

Tiểu não

113

Thán náo

114

Não thất bốn và tiểu não

Bộ máy lệ

Các thần kinh sọ và cổ

83

Mạc ổ mát và nhãn cáu

84

Các cơ ngoại lai củ a m ắt

85

115

87

Các động mạch và tĩnh mạch của ổ mát và mí mát
Các thần kinh của ổ mát
Nhãn cầu

88

Tiến phòng và hậu phòng của m ắt

117 Các th ần kinh sọ (p hân bố vận động và cảm giác):

89
90

Thấu kính và các cấu trúc nâng đỡ
Các động mạch và tĩnh mạch nội tại của mắt

118 Thẩn kinh khướu giác (1): Sơ đồ

91

Sự cấp huyết của m ất

119

86

Các hình 115-134

116

Các nhân thán kinh sọ trong thản não: Sơ đó
Các nhân thắn kinh sọ trong thân não: Sơ đố
(tiếp theo)

Sơđó

120

Thần kinh thị giác (II) đường thị giác: Sơ đố
Các th ẩn kinh vận nhản (III), ròng rọc (IV), và
vận nhãn ngoài (VI): Sơ đổ

la i
Các hình 92-98

121 Th ần kinh sinh ba (V ): Sơ đó
1

122 Th ẩn kinh m ặt (VII): Sơ đố

92

Đ ư ờn g n hận cảm âm th anh

123 Thần kinh tién đình ốc tai (VIII): Sơ đố

93

Tai ngoài và hòm n hĩ

124 Th ẩn kinh th iệ t hấu (IX): Sơ đố

94

Hòm n hĩ

125 Thẩn kinh lang thang (X): Sơ đỗ

95

Mê nhĩ xương và mê nhĩ màng

96

Mê n h ĩ xươ ng

97

Định hướng các mê nhĩ trong sọ

98

Vòi n h ĩ (hấu nhĩ, Eustach)

126 Th ần kinh phụ (XI): Sơ đó
127 Thần kinh hạ thiệt (XII): Sơ đố
128 Đ ám rối cổ: Sơ đó
129

Các th ần kinh tự chủ ở cổ

130

Các th ần kinh tự ch ủ ở đấu

Các m àng não và não

131

Hạch m i: Sơ đồ

Các hình 99-114

132

Hạch ch ân bướm khẩu cái và hạch dưới hàm :

99

Sơ đô

Các m àng não và các tĩnh m ạch tủ y xươ ng sọ

100

Các động m ạch m àng não

101
102

Các màng não và các tĩnh mạch não nông
Các xoang tĩnh mạch màng cứng

103

Các xoang tĩnh m ạch m àng cứng (tiếp theo)

133 Hạch ta i: Sơ đô
134 Các đườ ng vị g iác: Sơ đó

104 Não: Nhìn bên

M ạch m áu n ão
Các hình 135-146

105 Não: Nhìn trong

135 Các động mạch của não và các màng não

106 Não: Nhìn dưới

136 Các động mạch cùa nâo: Sơ đố

107 Các não thất

137 Các động mạch của não: Nhìn dưới

108 Sự lưu th ô ng của d ịch não tù y

138 Vòng động mạch não (Willis)

109 Nhân (hạch) nền

139 Các động mạch cùa não: Nhìn từ phía trán và

110 Đồi thị
111

Hải mã và vòm não

thiết đõ
140 Các động mạch của não: Nhìn ngoài và trong
141

Các động m ạch cu a hố sọ sau

Atlas Giải Phẩu Người

ĐẨU VÀ CỔ
142

Các tĩnh

143

Các tĩnh m ạch sâu củ a não

m ạch của hố SỌ sau

144 Các tĩnh mạch dưới nội tủy của não
145 Vùng hạ đói và tuyến yên
146 Các động m ạch và tĩnh m ạch của vù n g

Cắt lởp từng vùng
Các hình 147-148
147

Hình ản h

148

H ình ảnh học sọ não (MRI)

học SỌ não (M RV và

Atlas Giải Phẫu Người

MRA)

hạ đói và tu yến yên

Đầu và Cổ

Bờ dưới ổ mắt

xương trán

xương gò má
Khuyết trên
ổ mắt

C ờ luân

Cung trên mày

Bình tai
C ờ đối luân

D iện trên
gốc mũi
(Glabella)

Đối bình tai
Cánh mủi

xương mũi

Dái tai

Lỗ mũi trước

M ép môi
Nhân trung
C ó c hàm (xương hàm dưới)
Rãnh mủi - môi

Tuyến dưới hàm
Tĩnh mạch cảnh ngoài

Củ môi trên

dưới cơ vai móng

Lồi cằm

Đám rối thần kinh cánh tay
Sụn giáp
Cơ thang
Xương đòn

Khuyết tĩnh m ạch cảnh

Giải Phẫu Định Khu

Đầu ức của cơ ức - đòn - chũm

Đáu đòn cùa cơ ức - dòn - chũm

Hình 1

1

Các Thần Kinh Bì của Đẩu và cổ
Xem thèm hình 3 1 ,3 5 ,4 4 ,4 5 ,1 2 1 ,1 5 9

Nhánh tai cùa
thần kinh lang thang (X)

Từ nhánh mắt của
thẩn kinh sinh ba (V1)
Thần kinh trên

ổ mắt

Thần kinh trên ròng rọc

Các nhánh trong của
các nhánh lưhgthỉn
kinh gai sống CO

Nhánh mi của thẩn kinh lệ
Thần kinh dưới ròng

rọc
Thần kinh chẩm Iđn (C2)

Nhánh mũi ngoài của
thần kinh sàng trước

Thần kinh chẩm
thứ ba (C3)

Thứ tự từ trên xuống duới

Từ nhánh hàm trên của
thẩn kinh sinh ba (V2)
Thần kinh
Thần kinh

thần kinh cổ
thứ 4 ,5 ,6 ,7 và 8

dưới ổ m ắt

gò m á - m ặt

Thẩn kinh gò má - thái

dương

Các nhánh từ dám rốì cố
Thần kinh chẩm nhỏ (C2)

Từ nhánh hàm dưới của
thần kinh sinh ba (V3)

Thần kinh tai lớn (C2,3)

Thần kinh cằm
Thần kinh cổ ngang (C2,3)
Thần kinh má

Các thần

Thẩn kinh tai - thái dương

kinh trên đòn (0 ,4 )

Thần kinh mắt (V I)

Thần kinh
sinh ba (V)

Thần kinh h àm

trên (V 2 )

Thần kinh hàm dưới (V3)

Hình 2

Nhánh tai của thần kinh
lang thang tới lỗ tai ngoai
và một vùng nhỏ ờ mát sau
trong loa tai

Cặc nhánh từ dám
roi co

Đẩu và Cổ Nôna

Các Động Mạch và Tĩnh Mạch Nông ờ Mặt và Da Đẩu
Xem thẻm hỉnh 33,39,69,70,85,99
í
Da và mô dưới da
Da đầu < Cán trên sợ (cân galea)
(
(được cắt để lộ sọ)

C ác nhánh của
động mạch và tĩnh rruch
thái dương nông

Động mạch và tĩnh mạch
thái dương nông
Động mạch gò má - ổ mắt
Động mạch
và tĩnh mạch
mặt ngang

C ác động mạch
tai trước

Động mạch
và tĩnh mạch
trên ổ mắt
Động mạch
và tĩnh mạch
trên ròng rọc
Tĩnh mạch mủi trán
Động mạch
và tĩnh mạch
mũi lưng
Động mạch
và tĩnh mạch
gò má - thái dương
Động mạch và
tĩnh mạch góc
Động mạch
và tĩnh mạch
gò má - mặt

Tĩnh mạch liên lạc
chũm và nhánh màng
não của động mạch
chẩm (động mạch
màng não sau)

Động mạch
và tĩnh mạch
dưới ổ mắt
Tĩnh mạch mặt sâu
(từ đám rối
chân bướm)

Động mạch và
tĩnh mạch chẩm (cát)
Động mạch và
tĩnh mạch tai sau

Động m ạch và
tĩnh mạch mặt

Tĩnh mạch cảnh ngoài (cắt)
Tĩnh mạch sau hàm
Tĩnh mạch mặt
Tĩnh mạch cảnh trong
Động m ạch cành trong
Động mạch cảnh ngoài
Động mạch cành chung
Động mạch và tĩnh m ạch lười

nguồn cấp huyết ở mặt
đen: từ động m ạch cảnh trong (thõng qua động m ạch mát)
đỏ: từ động m ạch cảnh ngoài

Đầu và Cồ Nông

Hình 3

1

Sọ: Nhìn Trước

Xương trán
Đường khớp vành
Ụ trên gốc mũi

Xương đỉnh

Khuyết (lỗ) trên ổ mắt

xương bướm

Mật ổ mát

nhỏ

Xưđng mũi

lớn

xương lệ

Xương thái dương

Xương gò má

xương sàng
M ảnh ổ mất

Mỏm trán

M ảnh thảng đứng

Mặt ổ mắt

Xoản mũi giữa

Mỏm thái dương

Xoản mũi dưới

Lỗ gò má mặt

Xương lá mía

Xương hàm trên

Xương hàm dưới
Mỏm gò má
Cành
Mặt ổ mất
Thân
Lổ dưới ổ mắt
Lỗ cằm
Mỏm trán
Củ cằm
Mỏm huyệt răng

ự cằm

G ai mùi trước

o mắt phải: nhìn trước bên
Mặt ổ mắt của
Xương trán
Mặt ổ mắt của
cánh nhỏ xương bướm
Khe ổ mát trên
ỏn g (lỗ) thị giác
Mật ô mát của
cánh lớn xương bướm

M ảnh ổ mắt cùa
xương sàng
Xương lệ
H ố túi lê

Mảt ổ mát của
xương gò má

Mỏm ổ mát rù a
xương khẩu cái

Khe ô mắt dưới

Mặt ổ mắt cùa
xương hàm trên

Rãnh dưới ổ mắt

Hình 4

Lỗ sàng sau
và trước

Các xương và Dây Chằng

Sọ: Phim X Quang Sọ Trước Sau
Xem thêm hlnh 4

Các xoang trán

Cánh nhỏ xương bướm
Mào gà
Cánh lớn xương bướm

C ác Không bào (xoang) sàng

C ác xoang hàm trên

Ngành xương hàm dưới

G ó c xương hàm dưới

Các xương và Dây Chằng

Hình 5

1

Sọ: Nhìn Bên
Xưỡng đinh

Xương bướm

Xương thái dưang

H ố thái dương

Phan trai

Cánh lớn

Ntóm gò mã

Xương trán

Cũ khớp
Khuyết lỗ trén ó mất
Rảnh đóng m ach
thái dương giữa

Ụ trẽn gốc mũi

Mào trên chòm

Xương sàng

Lỗ tai ngoài

Mành ổ mất

Mỏm chũm

Xương lệ
Đuờng khớp
lám-đa

Hó túi lệ

Xương chẩm

Xương mũi

Xương dường khâu

Xương hàm trên

Ụ chẩm ngoài

Mòm trán
Lỗ dưới ó mắt

Đ iểm thóp sau bén
(điểm saoi

C a i mũi trxiớc

Xương hàm dưới

Mòm huyệt răng

Đầu lchòm l mõm lồi cầu

Khuyết

Xương gò má

Mòm vẹt
Lỗ gò má mật

Cành
Đoờng ch ếch

Mòm thái dương

. ijP Z

Thản
Lỗ cằm

Cung gò má

Xương bướm
Cánh lớn

Hố dưới thái dương dược bộc lộ
bàng cách lấy đi cung gò má —
và xương hàm dưới*

Mào duới thái dương
M ành ngoải cùa
mòm chân bướm

Khe chân bướm hám

Móc cùa m in h trong
mòm chân bướm

Khe Ổ mát dưới
Mật dưới thái dương
cùa xương ham trên

Xương thái dương

Lỗ hu\ét răng

Lỗ tai ngoài

Cũ ham

Hố ham dươi
Cũ khớp
stòm trảm
Lỗ buớm - kháu cái

"Trẽn bẽ mát mõm chùm tao nên giới han sau

Hình 6

Các Xương và Dây Chằnq

Sọ: Phim X Quang Sọ Bên
Xem thèm hỉnh <

Xoang trán
Đường khớp vanh
Cánh lớn
xương bướm
Xoang bướm
Hô yên
(yên bướm)
Đườne Khớp
Lảm-đa
Xoang hàm
Lồi cầu
xương hàm dưới
C ác không bào che
Mỏm vẹt
xương hàm dưới
Mỏm khẩu cái
xương hàm trên
Cung trước đốt đói
(đốt sống C l )
Răng đốt trục
(đốt sống C 2i

Các xương và Dây Chằng

Hình 7

Sọ: Thiết Đồ Đứng Dọc Giữa

1

Xem thêm hlnh 36,37
Xương thái dương

Xương bướm

Phần trai

Cánh lớn
Cánh nhỏ

Phần đá

Mỏm yén trước
Lỗ tai trong

Ồng thị giác
H ố yên

Rãnh xoang đá trên

Xoang bướm

Lỗ ngoài cùa
cống tiền đình

Thân
M ảnh trong và
ngoài của mỏm
chân bướm

Rảnh xoang xích-m a
Đường khớp lám-đa

Xương trán
Xương chẩm

Xoang trán

Xương sàng

Rảnh xoang ngang

Mào gà

Ụ chẩm ngoái

M ảnh sàng
Mảnh thẳng đứng
(vách mũi xương)

Lổ tĩnh m ach cành

Xương mũi

Rãnh xoang đá dưới

Xương xoăn mũi dưới
Óng hạ thiệt

Xương hàm

Lô lớn

C a i mũi trước
Lồi cầu

Mặt mủi
Ong răng cửa

Phần nền

Mỏm khẩu cái

(vách mũi xương)

Mỏm huyệt răng
Xương trán

xương mũi

Lỗ xoang bướm

Xương sàng
Lỗ bướm - khẩu cái

M ảnh sàng
Xoăn mũi trên
Xoăn mũi giữa

Xương bướm

Xương lệ
xương xoăn mủi dưới

Thân

Trong Ị Mành cùa

Xương hàm trên

Ngoài i mỏm chân bướm

Mặt mũi

Móc

Mỏm khâu cái
Mỏm huyệt răng

M ành th in g đứngl

____

M ann ngang

)

Xương khẩu cái

Thành mũi bên với vách mũi dược loại bỏ

Hình 8

Các xương và Dây Chằng

Vòm sọ
Nhìn trên

Các xương và Dây Chằng

Hình 9

1

Nền Sọ: Nhìn Dưới
Xương hàm trên
Hố răng cửa
Mỏm khẩu cái
Đường khớp khẩu cái giữa
Mỏm gò má

xương gò má
Xương trán

Đường khớp
khẩu cái ngang

xương bướm
Xương khẩu cái

Mỏm chân bướm

M ành ngang

Móc
M ảnh trong

Lỗ khẩu cái lớn
Mỏm tháp

Hô' chân bướm
Mảnh ngoài

Lỗ khẩu cá i bé
G ai mũi sau

H ố thuyền
Cánh lớn
Lỗ bầu dục
Lỗ gai

Lỗ mũi sau

Cai

Xương lá mía

xương thái dương

Cánh

Mỏm gò má

Rãnh cho vòi nhĩ
(hau nhĩ, Eustachi

Củ khớp
Hố hàm dưới

Lỗ rách

Mỏm trâm
Khe đá nhĩ
Ông động mạch cảnh
Tiểu quản nhĩ
Lổ tai ngoài
Tiểu quản chũm
Mỏm chùm
Lỗ trâm chũm
Phần đá
Rảnh chùm của cơ nhị thân
Rãnh động m ạch chẩm
Hô tĩnh mạch cành
(Lỗ tĩnh mạch cảnh ở sâu trong hố)
Lỗ chũm
Xương đỉnh

Xương chẩm
Ông hạ thiệt
Lồi cầu chẩm
Ông và hố lồi cầu
Phần nền
Củ hầu
Lỗ lớn
Đường gáv dưới
Mào chẩm ngoài
Đường gáy trên
Ụ chẩm ngoài

Hình 10

Các xươna và Dâv C h ằn n

Các xương Nền Sọ: Nhìn Trên
Xương trán
Rảnh của xoang dọc trên
Mào trán
Rãnh của m ạch màng não trước
Lỗ tít
Mặt trên của phần ổ mát

xương sàng
Mào gà
M ảnh sàng

Xương bướm

Hô sọ trước

Cánh nhỏ
Mỏm yên trước
Cánh lớn
Rảnh của m ạch màng não giữa
(các nhánh trên)

Thân
Cầu vai
Rãnh giao thoa
Củ yên
HỐ tuyến yên
Lưng yên
Mỏm yên sau
Rãnh động mạch cảnh trong
Mặt dốc

Ỉ

Hố sọ giửa

Xương thái dương
Phần trai
Phần đá
Rãnh thần kinh đá bé
Rãnh thần kinh đá lớn
Lồi cung
Lõm hạch sinh ba
Rãnh xoang đá trên
Rảnh xoang xích-m a

Hố sọ sau

xương dỉnh
Rãnh mạch màng não
giữa (nhánh đỉnh)
Góc chùm

Xương chẩm
Mặt dốc
Rảnh xoang đá dưới
Phần nền
Rãnh m ạch màng nào sau
Lồi cầu
Rãnh xoang ngang
Rãnh xoang chẩm
Mào chẩm trong
Ụ chẩm trong
Rãnh xoang dọc trên

Các xương và Dây Chằng

Hình 11

1

Các Lỗ và Ống của Nền Sọ: Nhìn Dưới

Thần kinh mũi - khẩu cái I _______ u „M ạch máu bướm - khẩu cái i
0 ran^ c a
Thần kinh và mạch máu khẩu cái l ớ n ---- Lỗ khẩu cái lớn
Thần kinh và mạch máu khẩu cái bé

----- Lỗ khẩu cái bé

Thần kinh đá lớn

---------------Lổ rách

Thần kinh đá bé Ị
Thần kinh hàm dưới (V3) ( ------------ Lỗ bầu dục
Động mạch màng năo phụ )
C ác mạch máu màng nào giữa Ị
Nhánh màng não của thần kinh hàm dưới (V3) ỉ

______________ Lổ ga

Động mạch cảnh trong Ị __ ___
Đám rối cảnh (thẩn kinh tự chủ) ì

*8 canh

---------Khe đá - nhĩ

Thừng nhĩ của thần kinh mặt (VII)
Nhánh thần kinh nhĩ của thần kinh thiệt hầu (IX)

---------Tiểu quản nhĩ

Nhánh loa tai của thần kinh lang thang ( X ) ---- Tiểu quản chũm
Thần kinh mặt ( V I I ) ------ Lổ trâm chùm

Thần kinh thiệt hầu (IX)
Thần kinh lang thang (X)
Rễ gai của thần kinh phụ (XI)
Tĩnh mạch cành trong
Xoang đá dưới

)

Ị
/ Hô tĩnh m ạch cảnh
I
)

Tĩnh m ạch liên lạc chũm )
Động mạch màng não sau ị
Thần kinh hạ thiệt ( X I I ) ---- ống (thần kinh)
hạ thiệt
Hành não )
C ác động mạch đốt sống và đám rối tĩnh m ạch I ----------------- Lỗ lớn
Re gai thần kinh phụ ( X I ) )

Hình 12

Các xương và Dâv Chằn

Các Lỗ và Ống của Nền Sọ: Nhìn Trên
Lỗ t ịt ----------------------------------- Tĩnh m ạch liên lat với

xoang dọc trẽn

Khe m ủ i------------------------------ / \ Động m ạch, tĩnh m ạch
Lỗ sàng trư ớ c ----------------------- \ I và thần kinh sàng trước
Các lỗ cùa mảnh sàng-------------- C á c bó thần kinh khứu

giác

Lỗ sàng sa u --------------------------- Đóng m ach, tĩnh mạch
và thần kinh sàng sau
X __ I : . L , .u: ■'
1 Thần kinh thị eiác
Ỏng (thán kinh) thị g iá c ----------- “
' ị

(IV)
mủi mi
'Ị cùa thần kinh mát (V i)
>ài (V i)
/ Thần kinh vận nhân ngoài
' Tình mạch mát trên

Khe ổ mắt Irén

Lỗ trò n -------------------------------- Thần kinh hàm trên (V :)
I Thán kinh hàm dưới (V i)
Lồ bầu dục----------------------------< Đông mạch màng não phụ
( Thần kinh đá bé (đôi khi có)
J
0 8ai

__________________________Ị Động mạch và tĩnh mạch màng não giữa
j Nhánh màng não của thần kinh hàm dưới

Lỗ liên lạc bướm (của Vesalius) -- (khi có khi không)
Lổ rách
X
J - _____ L • L
1 Độne mạch cảnh trong
Ong đông mạch c ả n h ----------- Ị
- tỊV

trong

Lỗ c h o -------------------------------- Thần kinh đá bé
Lỗ c h o --------------------------------- Thần kinh đá lớn
(
Thần kinh mặt (VII)
Lô ông tai tro n g --------------------- Thần kinh tiến đình ốc tai (VIII)
I Động mạch mé đạo
Lỗ ngoài cống tiền đ ì n h ---------- ống nội bạch huyết
Lỗ chũm (khi có

khikhô n g )-------

Tĩnh m ạch liên lạc
(và đỏi khi có nhánh của động m ạch chầm
Xoang đá dưới
Thần kinh thiệt hầu (IX)

(

Thần kinh phũ (XI)
ì. Th
th-ang (X.
/ Xo
Xoang xích-m a
l Đò
Động m ạch màng não sau

Ống lồi cầu (khi có khi khòngl - Ị Tĩnh m ach liên lạc và nhánh màng nào
I cùa đông mach hâu lên
Ông (thần kinh) ha t h i ệ t ---------

Thần kinh ha thiệt (XIII
H ành nào
C á c màng não

Lộ |^n

_________ ______ _____

) C ác động m ạch đốt sống
C á c nhánh màng não của
Jò n s m ach đốt sống
Rề gai của các thắn kinh phu

Các xương và Dây Chằng

Hình 13

1

Sọ Trẻ Sơ Sinh
Nhìn bên
Xương đỉnh

Ụ

Thóp bướm
Xương trán

Đường khớp trai

Phần trai
Khuyết (lổ)
trên ổ mắt

Thóp sau
Đường khớp lãm-đa

Xương sàng
Xương chẩm

Lổ sàng trước
Mảnh ổ mắt

Thóp chũm

xương lệ
Xương mũi
Xương thái dương
Xương hàm trên
Phần trai

Lỗ dưới ổ mắt

Khe đá-trai

Xương gò má
Lỗ gò má mặt

Phần đá (thiếu mòm chũm )
Phần nhĩ
(thiếu lỗ tai ngoài xương)

Xương khẩu cái
Mỏm tháp
mảnh trong mỏm
chân bướm

Cửa sổ bầu due
(tiền đình)
Cửa sổ tròn (ốc tai)
Mỏm trám
H ố hàm
Mỏm gò má

Thóp trước

Đường khớp vành
Xương dinh
Đường khớp doc

Thóp sau

Xương châm

Đường khớp lãm-đa

Nhìn trên

Hình 14

Các Xương và Dâv Chằnn

Khung xương của Đầu và cổ

Xương thái dương
Xương bướm
Hố thái dương
Cung gò má
Mỏm lồi cầu xương hàm dưới
Khuyết hàm
Mỏm vẹt xương hàm dưới
Mảnh chân bướm ngoài (đường....)
Móc của mảnh chân bướm trong (đường....)
Mỏm chùm

Đường giữa chân bướm - hàm (đường....)

Lồ ống tai ngoài

í Ngành
Xương hàm dưới

Góc
(

Đốt đội ( C 1)

Thân

Mỏm trảm
D ây chằng trâm - móng
(
Xương móng

Đốt trục

Thân
Sừng nhỏ

D ây chàng trâm - ham

( Sừng lớn
Sụn nắp

Đốt sống C3
Sụn giáp
Sụn nhẩn
Khí quản

Đốt sống C7

Đốt sống T 1

Xương sườn thứ nhát

Các xương và Dây Chằng

Hình 15

1

Hố Chân Bướm: Nhìn Sau
Nhìn sau

ụ

chẩm ngoài (điểm inion)
Mào th ẩm ngoài

Đường gáy trên
Vách mũi
Khoang hình phều <lỗ mủi sau)

Đường gáy dưới

ì %

V

Lỗ lớn

Lỗ chũm
Đường chẩm chũm

Khe ổ mất dưới
Lồi cáu châm

Mỏm chũm
Mỏm trâm

M ánh chân buớm ngoài

H ố hình cánh

M ành chán bướm trong

Cung gò má
H ố thuyền

Mặt ngang của xương khẩu cái
Vành tai dưới

Mỏm tháp của xương vòm miệng

Củ hàm
Mỏm khẩu cái xương hàm
H ố răng cửa

Móc chân bướm
Mỏm huyệt răng của xương hàm

c/faứad>
• —HP

Nhìn bên dưới

LỔ bướm - khẩu cái
hjố chân bướm - khẩu cái
mũi sau
/flành bèn
M ành trong V Cùa mỏm chân bướm

khớp xương khâu cái
Mỏm huyệt rãng xương^bám

Hình 16

Các xươna và Dâv Chằn'

xương Hàm Dưới

Chỏm
Hô chân bướm

Mỏm lồi cầu
Mỏm vẹt

Khuyết hàm

Rãnh hàm - móng
Đường chéo

Hô dưới hàm
Đường hàm - móng
Hố dưới lưỡi
V ách gian huyệt răng
'■*Ngành
Phần huyệt răng (mào)
Lỗ cằm
Lồi cằm
Cũ cằm
Đ áy của xương hàm dưới
Thân
Mỏm vẹt
Mỏm lồi cầu
Lưỡi
Lỗ hàm dưới
Rảnh hàm - móng
Ngành

Góc
Đường giữa chân bướm
Hô dưới hàm

V __

Hô dưới lưỡi
Hô hai thân
G ai cằm

TRƯƠNG
CAO OANG
y TẾ'
PHÚ THỌ
I H U V lậ N

Các xương và Dây Chằng

Hình 17

1

Khớp Thái Dương - Hàm Dưới

Bao khớp
D ây chằng (thái dương - hàm dướit ngoai
D ây chằng bướm - hàm dưới
D áy chàng bướm - hàm dưới ibóngi
Mỏm trám
D áy chằng trám - hàm dưới

Bao khớp —

1

Động mạch màng não giữa —
Thần kinh tai - thái dương
Động m ạch h à m -" 'w t
Thần kinh huyệt răng
Thần kinh lư ờ i^
D ây chằng bướm - hàm d ư ớ i^
D ây chàng trảm - hàm dưới —-"^1
'M

— HỐ hàm dưới
t
^ .. ,
p
CÙ khớp

Đông m ach và
than kinh
hàm móng

Hàm mở rộng
(Động tác bàn lề
và trươt phối hơp)

Hình 18

Các xương và Dây C hảna

Các Đốt Sống cổ: Đốt Đội và Đốt Trục
Xem thém hình 1 5 ,150
Củ trước
Cung trước

D iên khớp trước
(khớp với cung trước
đốt đội)

Răng

Diện khớp với răng
Khối bên

Mỏm

Cuống
Diện khớp trên
khớp với đốt đội

Ph.in gian khop

Lỗ đốt sống

Lổ ngang

Cung sau
Mặt khớp trên của
khối bên để tiếp khớp
với lồi cầu chẩm

Diện khớp
khớp với C3

Củ sau
Rảnh cho động mạch đốt sống

Mỏm ngđng

Thân

Đốt trục (C2): Nhìn trước

Đốt đội (C1): nhìn trên

D iện khớp sau
(khớp với dây chằng
ngang đốt đội)

Củ sau

Mỏm

Mỏm ngang

Phần

Lỗ ngang

Diện khớp với răng

Diện khớp dưới
của khối bên khớp
với đốt trục

Củ trước

Đốt đội (C1): nhìn dưói

Mỏm gai

Mỏm khớp dưới

Đốt trục (C2): nhìn sau - trên

Diện khớp
trẽn khớp với
lồi cầu chẩm

Đốt đội ( C 1 )

Đốt true (C2)
Diện khớp sau
(khớp với dây chằng
ngang đốt dội)

C3

Các đốt sống cổ trên khớp nhau: nhìn từ sau - trên

Các xương và Dây Chằng

Hình 19

Các Đốt Sống cổ: Đốt Đội và Đốt Trục (tiếp theo)
Hình ảnh n h ìn từ dưới của C3 và nhìn từ trên của C4 cho thấynhững vị trí của mật khớp và khốp móc - đỏt song

C3
Nhìn từ dưới

Mỏm gai tách đôi
Mảnh
Lồ đốt sống

Mỏm và diện khớp dưới

Cuống
Lổ ngang

Cù sau

Mành sườn

I

Mỏm ngang

Củ trước ^

Vùng để tiếp khớp với mỏm móc C4
Thân đốt sống

D iện khớp của mỏm móc bén phài

Mỏm móc bên trái

Rảnh cho thần kinh gai (C4)

Mỏm và diện khớp trên
C4
Nhìn từ trên

Mỏm khớp dưới

Đốt sống cổ thứ 7: nhìn trước

Đốt sống cổ thứ 4: nhìn trứớc
Mỏm khớp trên
^ ,

I

», '
/ ----- Mỏm gai

M ảnh

Mỏm khớp trẽn ^

Lổ ngang đôi

Mỏm móc

Mỏm móc
Mành sườn -

Diện khớp

D ién khớp
G ai xương phán chia
lỗ ngang
D iện khớp dưới

Củ sau
Thân

I—Củ trước ^

Mỏm ngang
Củ sau
Diện khớp dưới khớp với T I

Thán

I

Củ trước< Mỏm ngang
(dẻ nhận ra I )

Đốt sống cô thứ 7 (đốt lồi): nhìn trên
Thân

D iên khớp của mỏm móc

Mỏm móc
Mảnh sườn
Lỗ ngang*
Cù trước inconspicuous
(Mỏm ngang)

Lỗ ngang đói
Rảnh thần kinh gai C7
Mỏm ngang (cù sau)
Mỏm và diện khớp trên
Mỏm khớp dưới
Lỗ đốt sống
Mỏm gai

'L ổ

n í,M n y C L ii ì

c~

c h o các

tìn h n iậ c h d ô t s ô n g c h ứ k h ỏ n o p h a i d ộ n ạ m ạ c h d ố t 'ố n o d i q u ú

trẽ n m ầ u V j f nà\ /<■? k h ỏ nạ d ô i xú n g b đ i b ê n .

Hình 20

Các xương và Dây Chằna

Các Đốt Sống cổ: Các Khớp Móc - Đốt sống
Các đốt sống cổ: nhìn trước
Củ trước đốt đội

Ráng đốt trục

Đốt độ

Lồ ngang

Cung trước đốt đội
C1

Lỗ gian đốt sống (cho thần kinh gai C3)
Đĩa gian đốt sống
Thân đốt sống

Đốt trục (C2)

Mỏm khớp dưới (C3)
Mỏm khớp trên (C4)
Rãnh cho thần kinh gai
Vị tri khớp móc - đốt sống (khe khớp) cùa Luschkđ
Củ trươc
Cú SJU

Mỏm ngang
Sụn khớp của ràng trong phức hợp khớp đội - trục giữa

Củ cảnh

đội - trục bên

Các mỏm móc

Diện khớp (gian mỏm khớp)
giữa C2 và C3

Đốt đội (C 1 )

Lồi đốt sống
Đốt sống ngực thứ nhâ’t ( T I )

Đốt trục (C2)
Lỗ ngang
C ác mỏm móc
Vòng sợi

C ác khớp (khe khớp) móc - đốt sống của Luschka
Nhản tủy
Mỏm ngang
Lồ gian đốt sống (cho thần kinh gai c 7)
Thân đốt sống lC7)
C á c khớp móc - đốt sống của cột sống cổ: Nhìn trước
(C3-C7 dã được các đứng ngang để bọc lộ các khớp)

Các xương và Dây Chằng

Hình 21

1

Các Dây Chằng Sọ - cổ Ngoài

Nhìn trước
Phần nền xương châm
Cù háu
Màng đội - châm trước
Bao khớp đội - chẩm
Màng đội - rh âm sau

Đốt đội ÍC 1 )

Khớp đội - true bên (mở ra)
D áy chàng dọc trước

Bao khớp đội
- trục bên

Màng đội - chẩm sau

Đốt trục (C2)

Nhìn sau

Bao khớp
mỏm khớp bén
(C3 - C4)
Bao khớp
đói - chầm
Đốt đỏi (C 1 )

Màng đôi - chẩm trước

Bao khớp
đỏi - true bén
Bao khớp
đội châm

Đốt true (C2)
D áy chảng vàng

Màng đội
chẩm sau
C ác dây
chàng vàng

Đốt đội

Động mạch
đốt sống

Thần kinh dưới chẩm
(nhánh lưng của C l I

Thân đốt trục (C 2)
D ây chang gáy
Đĩa gian đốt sống (C2-3 và C3-4)
Các khớp mỏm khớp bén (C4-5 và C5-6)
Cù trước cùa đốt sống cổ thứ 6 (cù cành)

Mỏm gai
đỏt sông cổ
thứ bày
tđốt sống lồ i>

Hình 22

Động mạch đốt sông
Đốt sống ngực 1 (T I I

Các xương và Dây Chăna

Các Dây Chằng Sọ - cổ Trong
Phần trên ống sống với các mỏm gai và một
phần cung dốt sống dã cắt bỏ để tnấy các dây
chăng ơ mật sau thân đốt sống: Nnìn sau

Phần nền xương châm (mặt dốc)
Màng mái
Phần sâu (phụ) cùa màng mái
Dây chằng dọc sau
Đốt đội
Bao khớp
đội - trục
Đốt trục (C2)

Bao khớp mỏm
khớp bên (C2-3)

Í

Các sợi dọc trên
Đốt đội (C 1 )

D ây chằng ngang đốt đội
Các sợi dọc dưới

Đốt trục (C2)

Phần sâu (phụ) của màng mái (dây chằng đội - trục)

Phần chính của màng mái dã bỏ di đế
thấy các dây chằng sâu: Nhìn sau

Đốt đội (C1)

D ây chằng đỉnh mỏm răng
D ây chằng cánh
Diện khớp cùa mỏm răng với dây chằng ngang của dốt dôi
D ây chằng cánh

trước của đốt đội
Khoang hoạt die h

Mỏm ràng

Dây chằng chữ thập bỏ đi để thấy các
dây chang ở sâu nhất: Nhìn sáu

D ây chằng ngang
cùa đốt đội

Khớp đội - trục giũa: Nhìn trên

é
Các xương và Dây Chằng

&

Hình 23

1

Các Nhánh Thần Kinh Mặt và Tuyến Mang Tai
Xem thêm hỉnh 61,71,122
Các nhánh ihái doơng

Tuyến
mang tai

Các nhánh gò má

Thần kinh
tai sau

Ống tuyến mang tai

Thân chính
thần kinh mặt
thoát ra từ
lồ trâm - chũm

C ác nhánh má

Nhánh bờ hàm dưới

Thần kinh
cho bụng sau
cơ nhị thân và
cơ trâm - móng

Nhánh cổ

Thiết đồ ngang

Cơ chân bướm trong
Cành xương hàm dưới

Thân chính
thần kinh mặt
Cơ cấn
Mỏm chi
Tuyến mang tai

Nhánh thái dương mặt

Nhánh thái dương

Thần kinh tai sau
Thân chính thần kinh mặt

C ác nhánh gò má

Thần kinh cho bụng sau cơ
nhị thân và cơ trâm - móng
C ác nhánh má
Nhánh cổ mặt

Nhánh bờ hàm dươi

Nhánh cổ

Hình 24

Đẩu và Cổ Nôna

Các Cơ Biểu Hiện Nét Mặt: Nhìn Bên
Da đầu

Da và mô dưới da
Màng sọ
Cán Irên
M ạc thái

, ) Phần ô mắt
Cơ vòng mắt )
( Phần mi mắt
Bụng trán cơ trên sọ (cơ trán)

Cơ tai trước
Cơ tai trên
Cơ tai sau
Bung châm cơ trên sọ
(cơ chấm )

Cơ cau mày
(cắt một phần bụng
trán và cơ vòng mắt)
Cơ mảnh khảnh
Cơ nâng môi trên
Cơ nâng môi trên
và cánh mũi
(cất bớt một phần)

Phần ngang
Cơ mũi

Phần c

M ạc nvinị> tai

Cơ hạ vách mũi
M ac cán
Cơ vòng miệng
Cơ gò má nhỏ
M ạc cổ nõng ở
tam giác sau (bên)
trên các cơ nâng vai
và gối đầu

Cơ gò má lớn
Cơ vòng miệng
Cơ cằm
Cơ hạ môi dưới
Cơ hạ góc miệng

Cơ cười
Cơ bám da cổ
xương ức
Xương đòn

Đầu và Cổ Nông

Hình 25

1

Các Cơ của Cổ: Nhìn Bên

Tuyến mang tai (cát một p h im

Cơ cắn
Tuyến dưới hám

Cành xương ham dưới
Cơ móng lưỡi
Cơ hàm - móng
Mỏm chũm
Mỏm trám
Cơ trám - móng
Cơ nhi thán (bụng sau)
Thán xương
ham dưới

Cơ khít háu giữa
Cơ dài hầu

Cơ nhi thán
(bung truớc)

Cơ gối
Xương móng

Cơ ức - đòn - chũm

Cơ giáp - móng

Cơ nâng vai

Ỉ

Cơ vai - móng
(bung trénl

Sau
Giữa

Cơ ức - móng
Trước
Cơ khít hầu dưới

Đám rối cánh tay
Cơ ức - giáp

Cơ thang
Mòm cùng vai
Cơ đen-ta

Cán cùa xương ức

Đắu ức )

Cơ \ai - móng ibụng dưới)
Xương đòn
Cơ ngưc lớn

Hình 26

/ Cơ ức - đòn - chũm
Đáu đòn \

Các Cơ của Cổ: Nhìn Trước

Cơ nhi thân (bụng trước)
Cơ cắn

Cơ hàm - móng
Tuyên dưới hàm

Tuyến mang tai

Vòng xơ cùa phần
trung gian cơ nhị thân

Cơ bám da cổ

Cư trâm - mỏnj>
Mỏm chũm
Cơ nhi thân (bụng sau)
Xương móng
Dông mạch cảnh ngoài
Bao cảnh
Tĩnh m .ich cánh tronn
M ạc các cơ
dưới móng
và bờ cắt

Cơ giáp - móng
Cơ vai - móng
(bụng trẽn)

Sụn giáp

Cơ ức - móng

M ạc cổ nông
(mạc bọc)
và bờ cắt

Cơ ức - giáp

Sụn nhẫn

C ác cơ bậc thang
Cơ thang

Cư clen-ta

Xương đòn

Cơ vai - móng
(bung dưới)
M ạc tạng (trước khí quàn)
phủ trước tuyến giáp
và khi quàn

Cơ ngực lớn
Đằu đòn
Đầu ức

Khoang trên ức (Burns)
Cán xương ức

CỔ

Cơ ức - đòn - chũm

Khuyết tĩnh mạch cành

Hình 27

Các Cơ Dưới Móng và Trên Móng

Xương móng

Cơ nhị thân (bung tniớcl

Máng giáp - mỏng

Cơ hàm móng
Cơ móng - lười

Động mạch cảnh ngoài

Cơ trâm - móng

Tĩnh mạch cảnh trong

Cơ nhị thân (bung sau)

Cơ giáp - móng

Vòng xơ của
gân trung gian
cơ n h ith ân

Sụn giáp
Cơ vai - móng
(bụng trên)

C á c cơ ức - móng và
vai - móng (cán

Cơ ức - móng
Cơ giáp - móng
Dây chằng nhần - giáp

Đường chếch sun giáp

Sụn nhẫn

Cơ nhẫn - giáp

C ác cơ bậc thang

Cơ ức - giáp
Cơ vai - móng
bung trén) (cất)

Cơ thang

Tu \ến giáp

Cơ vai - móng (bụng dưới)

Cơ ức - móng cat)
Xương đòn

Khí quản

Hình 28

Các Cơ Bậc Thang và Các Cơ Trước Cột sống

Lồi cầu xương châm
Mỏm tĩnh
mạch cảnh
của xương chẩm

Cơ th in g đắu trước

Mỏm chũm

Cơ thẳng đầu bên

Mỏm ngang đốt đội ( C1)

Mỏm trám

Cơ dài đầu

Củ sau mỏm ngang
đốt trục (C2)

Sau

ì C ác củ cùa mỏm ngang
ị đốt sống cổ (C3)

C á c mẩu nguyên ủy
cùa cơ bậc thang trước (cắt)

Cơ dài cố

C á c mẩu nguyên ủy
của cơ bậc thang sau
Trước

G iữa Ị C á c cơ
ị bậc thang

C á c cơ bậc thang ị Giữa

Cơ bậc thang
trước (dã cắt)

Thần kinh hoành

Đám rối cánh tay

Xương sườn thứ nhất

Động m ạch dưới đòn
Tĩnh m ạch dưới đòn

Động m ạch cảnh chung

Cù sau cùa mỏm n^ang đốt sống cổ 7

Tĩnh m ạch cành trong

CỔ

Hình 29

1

Các Tĩnh Mạch Nông và Thẩn Kinh Bì Nông ở cổ
Xem thêm hinh 70

Tinh mach dưới cám
Cơ bam

Đông m a c h \a
tĩnh mach mãt

cổ

da

'C ả t

Cơ nhi thản
•bung troớc

Nhánh bó ham dưới
cùa thán kinh mãt

Tu \ến dưới ham
Cơ ham móng

Xương móng

Tu\én mang tai
Tĩnh mach sau ham

Cơ \a í - mong cất
Đông m ach cành ngoai

Tĩnh mach cảnh trong

Cơ giáp - móng

Tĩnh mach cánh ngoài

Cơ ức - đòn - chũm cát
TTnh mach cảnh trước

Đỏng m ach \à tĩnh m ach giáp trẽn
Tĩnh mach cảnh trong

Tĩnh mạch nối

Đông m ach cãnh chung

Thán kinh tai lớn

Cơ ức - móng
Sun giáp

Cơ ức - giáp
Quai cổ

Các thán kinh ngang có

Thán kinh hoanh
Tuvến giáp

Cơ \ai - móng
buns trèn cất
Thân kinh hoanh

Cơ thang
Đám rối cánh ta\

Cơ bám da cổ

Cơ ngực lớn

Các thán kinh trén đon

Xương đon
Cơ ức - đon - chũm
Có ức - đon - chũm đã cat
Tĩnh mach giáp dưó’

Hình 30

Cơ ức - giáp

CỔ

Các Thẩn Kinh và Mạch Máu của cổ
Xem thém hỉnh 126 • 12 8 ,18 7
Nhánh trước tĩnh mạch sau hàm

Tĩnh

sau hàm

Nhánh sau tinh mạch sau hàm
Tinh mạch tai sau
Thán kinh chám nhỏ

Thần kinh tai lớn
Tĩnh mạch mặt
Tĩnh mạch cành ngoài

Tĩnh mạch mật chung

Các thần kinh ngang cổ

é

Thần kinh dưới đòn

Thần kinh tai lớn
Thần kinh chẩm nhỏ
Cơ ức - đòn - chũm
(cất và lật lên)
Thần kinh cổ thứ 2 (nhánh bụng)
Thần kinh phụ (XI)
Thần kinh cổ thứ 3 (nhánh bụng)
Cơ nâng vai
Cơ bậc thang giừa
Cơ bậc thang trước
í Rề trên
Q uai cô \
, ,
^
ì Rề dưới

Thần kinh cổ thứ 5 (nhánh bung)
Động mạch ngang cổ
Thần kinh hoành

Thần kinh lang thang(X)
Cơ vai - móng
(bung dưới) (cắt)
Động m ạch đốt sống

Thân giáp cổ

Đám rối cánh tay
Thân sườn - cổ

Động mạch và
tình mạch dưới đòn

CỔ

Đông m ạch trẽn \a i

Hình 31

1

Các Thần Kinh và Mạch Máu của cổ (tiếp theo)
Đám rối cổ: Sơ đồ
(S = n h á n h x á m đ i tới h ạ c h giao c ả m trên )

Thần kinh phu (XI)

Thần kinh ha thiệt (XII)

Thần kmh tai lớn
Thần kinh chầm nhò

Tới cơ cầm - móng

Tới các cơ thằng đắu bén.
dài đầu và thẵng dau Iriiớc

Tới cơ giáp - mỏng
Nhánh nối với
thần kinh king th.ing
Các thần kinh
ngang cổ

Tới các tơ
dài đầu và dài cố

Tới cơ vai - móng (ỉ)ụnf> trên)

Quai cỏ

\ Rề trên

- ,
( Rễ dưới

Tới cơ ức - giáp
Tới cơ ức - móng
Tới các cơ bậc thang
và nâng vai

Tới cơ vai - móng (bụng dưới)
C ác thần kinh trên đòn

Phẫu tích phía trước bên phải
Tĩnh mạch cảnh trong

Tuyến giáp (lật lém

Động mạch cảnh chung
H ạch giao cảm cổ giữa
Động mạch cổ lên
Thần kinh hoành

Thần kinh lang thang fXI

Cơ bậc thang trước
Động m ạch giáp dưới
Động m ạch cổ nông

Động mạch đốt sống

Động m ạch cành chung

Động mạch trên vai
Reins’ m ạch vai sau

Thần kinh quặt ngươc thanh quán

Thán sườn cỏ
Thân cánh tay - đầu
Thân giáp cô
Độnt> mạch và
tĩnh mạch dưới dòn

Hình 32

Tĩnh m ạch cành trong đả cat

Cn

Các Động Mạch Cảnh
Xem thém hình 3 ,13 5 ,13 6
Hố mang tai:
Phẫu tích
bên phải

Động m ạch thái dương nỏri£
Động mạch mảt ngang
Đông mạch hàm

Mỏm chũm

Đông m ạch cành ngoài

Mỏm trâm

Động mạch tai sau

Thần kinh mặt (VII) (cắt)

Thần kinh thiệt hầu (IX)

Cơ ức - đòn - chũm (cất)

Cơ trâm - móng

Cơ nhị thân
(bụng sau) (cắt)

Thần kinh hạ thiệt (XII)
Động mạch mát

Động mạch chẩm và
nhánh ức - đòn - chùm

Động mạc h lưỡi

Thần kinh phụ (XI)
^

Q uai cô

Cơ hàm - móng

R ễ trê n

_J
.
ị Rễ dưới

Cơ móng - lưỡi

Thần kinh lang thang (X)

Cơ nhị thân (bụng trước)

Động mạch hầu lên

Xương móng

Thần kinh xoang cảnh (IX) và tiểu thể cảnh

N hánh tới cơ giáp
- móng (từ quai cổ)

Động m ạch cẳnh trong

Động m ạch thanh quản trên

Tĩnh m ạch cảnh trong

Động m ạch giáp trên
Động m ạch cành ngoài
Động m ạch cành chung
Động m ạch
thái dương nông
Cơ nhị thân (bóng)
Động m ạch chẩm
N hánh xuống
Nhánh ức đòn chùm
Động m ạch cành trong
Động m ạch càn h ngoài
Động m ạch cành chung

Động mạch mặt ngang
Động m ạch hàm
Động mạch tai sau
Động mạch mặt
Động m ạch lười
Động mạch hầu lẽn
Động mạch giáp trên và
nhánh thanh quản trên
Cơ vai - móng (bóng)

C á c nhánh của động mạch cảnh ngoài: sơ đồ
Thân g iáp - cô

CỔ

Hình 33

1

Các Lớp Mạc cổ
Xem thém hềnh w - 71
Cơ bám da cổ
M ạc nóng (mạc bọc)
M ạc các cơ dưới móng
Mạc trước khí quàn

Cơ ức móng
Khí quàn
Cơ ức giáp
Tuyến giáp
Thực quàn

M ac miệng - hầu

Cơ vai - móng
Cơ ức - đòn - chũm
Thần kinh thanh quản quát ngươc

Bao cành

Động mach cành trong
Tĩnh mach cành trong

Mó dưới da

Thắn kinh lang thang (X)
Thần kinh hoành

M ạc cố nóng
ím ạc bọc)
ở tam giác sau (bén)

Cơ bác thang trước
Thán giao câm
Thắn kinh gai sóng

Mỡ trong tam giác sau

C ác cơ bác thang
giữa vá sau

M ac trước cột sống

Cơ dài cổ
Cơ nâng vai

M ạc cành

Cơ thang

Thiết đồ ngang

C ác cơ cổ sâu

4¥
Thiết đồ đứng dọc
Xương hàm dưới
Cơ cằm móng
M ạc cằm móng
M ạc nông
M ạc các cơ dưới móng
M ạc trước khí quàn
Tuyến giáp
Mỏ dưới da
Khoang trẽn ức (cùa Burns
Cán xương ức
Đỏng mach chù
Máng ngoái tim

Hình 34

cổ

Mũi
Nhìn trước

Nhìn dưới
Si

X ư ơ n g trá n
T r u ne
Xương m ũi
M ỏ m trá n xư ơ n g h à m trê n
Sụn m ùi bên
Sụn vách m ủi
Sụn cá n h nhỏ
S ụ n c á n h p h ụ (v ừ n g )
T rụ n g o ài
S ụ n c á n h lớ n
T rụ tro n g
xơ m ờ c á n h m ũi

C a i m ũ i trư ớ c
xư ơ n g h à m trê n

Sụn v á ch m ủi
G a i m ủ i trư ớ c x ư ơ n g h à m trê n

Sụn v á c h m ũ i

Đ ư ờ n g k h ớ p g ia n h à m

M ô xơ m ỡ cá n h m ũi
Lỗ d ư ớ i ổ m ắ t
Đ ộ n g m ạ c h th á i dương n ông
C ơ trá n
Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h t r ê n ổ m ắ t
Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h t r ê n r ò n g r ọ c
Cơ m ành khảnh
C ơ cau m ày
Đ ộ n g m ạ c h m ù i lư n g
T h ầ n k in h d ư ớ i r ò n g r ọ c
Đ ộ ng m ạch góc
Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h m ũ i n g o à i
C ơ m ũ i (p h ầ n n g an g )
Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h d ư ớ i ổ m ắ t
Đ ộng m ạch m ùi bên
Đ ộ ng m ạch ngang m ặt
C ơ m ũ i (p h ầ n c á n h )
Cơ hạ vách m ùi
C ơ v ò n g m iệ n g
Đ ộng m ạch m ặt
C á c đ ộ n g m ạ c h m ô i trê n v à d ư ới

Vùng Mũi

Hình 35

1

Thành Ngoài của ổ Mũi
Ngách bướm sàng

X o a n g trá n

Lỗ xoang bơớm

X o á n m ù i tré n

Tuvẽn yẻn
trong ho yên

N g á c h m ủ i tré n
X o ă n m ũ i g iữ a

Xoang bướm

Đ é m ùi

H ầu hanh nhản

T i ề n đ ìn h n g á c h m ũ i g iữ a

P h in n é n
xư ơng c h ẩ m

N g á c h m ũ i g iữ a
M ạ c h iu - n é n

Xoán m ủi dưới

Lỗ m ú i - h â u

Th ềm m ũi

C ờ vòi

T i ề n đ ìn h m ũ i
N g ách m ủi

L ỗ v ò i ta i
(E u s t a c h i)

dưới

M ỏm khẩu cái
xư ơ n g h à m trê n

N g ách hâu
M àn h ngang

Ố n g râ n g cử a

xương k h á u c á i
K hẩu cá i m ém

Nhìn qua mỏ vịt
X o á n m ũ i g iữ a
N g á c h m ủ i g iữ a
V ách m ũi
Đường vào hầu m ủi
Xoăn m ủi dưới
N gách m ũi

dưới

N ền ổ m ũi

M à n h sàn g c ù a xương sàn g
X o a n g trá n

T h ả m d ò lỗ x o a n g b ư ớ m

T h ă m d ò ố n g m ủ i - t r á n t ừ n g á c h m ũ i g iữ a
và kh e b án n guyệt qua p hễu sàn g

bướm
N g á c h m ũ i trê n

X o ă n m ũ i g iữ a ( m ặ t c ắ t )

v ớ i c á c lỗ c ù a
c á c xo a n g sà n g sau

Bọt sàn g
L ổ c á c x o a n g s à n g g iữ a
K h e b á n n g u y ệ t v ớ i lỗ c ủ a
c á c x o a n g s à n g trư ớ c
M ò m trư ớ c

L ỗ v ò i ta i
•E u s t a c h i

X o ă n m ũ i d ư ớ i (m ặ t c ắ t )
L ỗ ố n g lê - m ủ i
N g ách m ùi dưới

Hình 36

Vùng Mủi

Thành Ngoài của ổ Mũi (tiếp theo)
Xem thém hình 8

lệ
X o ă n m ũ i g iử a
M ỏm m óc

V .

Xương sàn g

M ả n h sà n g
X o ă n m ủ i trê n
X o ă n m ũ i trê n c ù n g
N g á ch bướm sàn g

Xương m ủi

Lỗ bướm - k h ẩ u c á i
Đ ê m ủi
P h ần nền
Sụn m ủ i ngoài

xư ơ n g c h ẩ m

S ụ n c á n h m ũ i lớ n

M ô xơ - m ỡ cá n h m ũi

Xo ang

\

M ả n h tro n g

Í

/

M ỏ m trá n
G ia m ủ i trư ớ c

M àn h ngoài

'

m ỏm ch an

I

bướm

Xương bướm

V

X
h à m trê n

X

Ị
V

õ n g ră n g cử a
M ỏm bướm

M ỏm khẩu cái

M ỏm ổ m ắt
M ỏ m h u yệt ră n g

ì

G a i m ũ i sau

Xương khẩu cái

M ả n h th ẳ n g đ ứ n g
M à n h ngang

X o a n g trá n

1

Bọ t sàn g
L ỗ c á c x o a n g s à n g g iữ a

Lỗ c ủ a ố n g m ủ i - trá n
X o ă n m ũ i trê n (c ấ t b ò )
X o ă n m ũ i g iữ a ( c ắ t b ỏ )

Lỗ c á c x o a n g s à n g sau
Lỗ xo a n g bư ớm

P h ề u d ẫ n tớ i ố n g m ũ i - t r á n

C á c lỗ v à o x o a n g h à m
Lồ b ư ớ m k h ẩ u c á i

N g á c h b á n n g u y ệ t v ớ i lỗ
c á c x o a n g s a n g trư ớ c

M ỏm m óc
M ỏm sàn g củ a
xư ơ n g x o a n d ư ớ i
X o ă n m ù i d ư ớ i (c ắ t b ỏ)
Lồ k h â u c á i b é
L ỗ ố n g lệ - m ủ i
L ỗ k h ấ u c á i lớ n

Vùng Mũi

Hình 37

1

Thành Trong của Ổ Mũi

L iề m đ ạ i n ã o
X o a n g trá n

M ả n h sàn g củ a xương san g
M à n g cứ n g

Xoang bướm
H ô yên
V ách m ũi

P h ề u m ú i (lổ m ũ i s a u )

Sụn m ũi bên

H ạ n h n h â n hầu

S ụ n m ũ i c á n h lớ n

C ờ vòi nhĩ

T i ề n đ ìn h m ũ i

C a i m ủ i trư ớ c

Ố n g ră n g cử a

0

m iệ n g

Lưỡi

Khẩu cá i m ềm

-------- M à o g à
M à n h sàn g

Xương sàn g

M ả n h th ẳ n g đ ứ n g
M ào

\

Thân

)

Xoang
X ư ơ n g lá m ía

(

Mảnh trong

/

M ản h ngoai

I

R ành m ùi khẩu cái

của m ỏm

\

(c h o m ạ c h m á u v à

ch â n bướm

/

buơm

d à y t h ầ n k in h
m ũ i - v ò n g m iệ n g )
P h ầ n n ề n xư ơ n g c h â m
Sụn v á ch m ùi
C ủ hầu

S ụ n v á c h m ù i lớ n
(trụ t r o n g )

M à n h th ả n g đ ứ n g \
/

G a i m ũ i trư ớ c

M ào m ủi

/

G a i m ù i sau
Xương

)

M ào m ùi

h à m trẽ n

\
J

Á
.
•>.
O n g ră n g cử a

' M óm khâu cái

Hình 38

M ành ngang

I

Lỗ k h â u c á i b é

)

Xương
khâu cái

L ồ k h â u c á i lớ n

Vùnq Mủi

Động Mạch Hàm Trên
Xem thèm hỉnh 33

T rư ớ c I C á c đ ó n g m ạc h và

C ơ và động m ạch

Sau

ch á n bướm ngoài
Đ ộ n g m ạ c h trê n ổ m ắ t

i t h i n k in h t h á i d ư ơ n g s«iu

Đ ô n g m a c h v à t h ầ n k in h c á n

Đ ộ n g m ạ c h trê n rò n g rọ c

Đ ỏ n g m ạ c h m à n g n á o g iử đ

Đ ộ ng m ạch m ất
T h ầ n k in h t a i- t h á i tlư ơ n g
Đ ộ n g m ạ c h lư n g m ủ i
Đ ộ ng m ạch hòm
Đ ộ ng m ạ ch góc
Đ ộ n g m ạ c h th á i dương n òn g
Đ ộ ng m ạ ch dưới ổ m ắt
Đ ộ n g m ạ c h ta i s a u
C á c động m ạch \
T h á n k in h m ặ t

h u y ệ t ră n g trê n

Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h
h u yệt ră n g dưới

Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h m á

D â y c h ằ n g b ư ớ m - h c im d ư ớ i

C ơ và đ ộng m ạ ch
c h â n b ư ớ m tr o n g

Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h h à m - mỏrif>

V á c h ch â n bướm - h àm dưới

C ơ n h i t h â n (b ụ n g s a u )
C ơ trâ m - m ó n g

T h ầ n k in h lư ỡ i

Đ ộ ng m ạ ch cả n h ngoài

Đ ộng m ạ ch m ặt

Đ ộ ng m ạch m ặt

Đ ộng m ạch cằm

Đ ộ n g m ạ c h lư ỡ i
Đ ộ ng m ạch dưới cằm
T r ư ớ c I C á c đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k ín h
Sau

Đ ộng m ạch bướm - khẩu cá i

\ th á i d ư ơn g sâu

Đ ộ ng m ạ ch m àn g n ão phụ
Đ ộ n g m ạ c h m ũ i sau n go ài
Đ ộ n g m ạ c h m à n g n ã o g iữ a
Đ ộng m ạ ch dưới ổ m ắt

Đ ộ n g m ạ c h n h ĩ trư ớ c
m ạ c h ta i sâ u

Đ ộ n g m ạ c h h u y ệ t r ă n g t r ê n - sa u
T h ầ n k in h ta i
- th á i dương

Đ ộng m ạch bướm - khẩu cá i
C á c n h á n h v á c h m ủ i sa u
Đ ộng m ạch
k h ẩ u c á i x u ố n g tro n g h ố
ch â n bướm - khẩu c á i
Đ ộng m ạch m á

Đ ó n g m .ìc h
th á i dương n ô n g

V ò n g n ố i tro n g
ố n g ră n g cữ a

Đ ó n g m ạ c h h ầ u lê n

C á c động m ạch

Đ ộ n g m ạ c h k h ẩ u c á i lé n

k h ẩ u c á i lớ n p h à i v à t r á i
C ác nhánh hanh nhãn
C á c động m ạch
k h ẩ u c á i b é p h à i v à trá i

Đ ộ n g m ạ c h h ạ n h n h c in
(C á c ) đ ộ n g m ạ c h c h â n b ư ớm

Đ ó ng m ạch cà n h ngoài

Đ ộng m ạch cán
Đ ộng m ạch nang dưới

Đ ộ ng m ạ ch m ãt
C ơ k h ít h ầ u t r ê n
C ơ t r â m - lư ỡ i

Vùng Múi

Hình 39

1

Các Động Mạch của ổ Mũi: Vách Mũi Lật Lên

N h á n h v á c h m ũ i v à đ ộ n g m a c h m ỏ i trê n
(t ừ đ ộ n g m ạ c h m ặ t )

V ách

mũi (lật lẽn)

V ò n g n ố i g iữ a n h á n h v á c h m ú i s a u c ủ a
động m ạch bướm - khẩu c á i vớ i đòng
m ạ c h k h ẩ u c á i lớ n t r o n g ố n g r ă n g c ừ a

Bản lề giữa hai thành của mũi

N h á n h v á c h trư ớ c

C á c n h án h m ũi ngoài
và v á c h m ũi cù a
đ ộ n g m ạ c h sà n g sau

N h á n h n g o à i trư ớ c
N h á n h v á c h m ủ i sa u
N h án h m ũi ngoài của

của động m ạch

đ ộ n g m ạ c h s à n g trư ớ c

bướm khẩu cá i

C á c n h á n h cá n h củ a

Đ ỏng m ach

độn g m ạ ch m ũi ngoài

bướm khâu cái

(t ừ đ ộ n g m ạ c h m ặ t )

Lỗ b ướm
- khâu cái

C á c n h án h m ủi
n g o à i sau cù a
động m ach
bướm - kháu cái

V ò n g n ố i g iữ a n h á n h
v á c h m ủ i sau c ủ a
động m ạch bướm

Đ ộ ng m a ch hãm

kh ẩu c á i vớ i động m ạ ch
k h ẩ u c á i lớ n t r o n g
ố ng rà n g cử a

Đ òng m ach
cà n h ngoài

Đ ộ n g m ạ c h k h ẩ u c á i lớ n
T h à n h m ủi ngoài

Lỗ v à đ ộ n g m ạ c h k h ẩ u c á i be

L ỗ v à đ ộ n g m ạ c h k h ẩ u c á i lớ n

Hình 40

Vùnq Mủi

Các Động Mạch của ổ Mũi: Vách Mũi Lật Lên
Xem thêm hỉnh 43,44

C á c t h ầ n k in h k h ứ u g i á c (I)

Vách mũi (lật lên)
Ố n g ră n g cử a

Bản lề giữa hai thành của mũi

T h ầ n k in h m ù i k h .ĩu c á i <V 2 )

N h á n h m ũ i t r o n g g iữ a

N h á n h m ũ i tro n g b ê n

C á c n h án h m ũi ngoài
c ủ a t h ầ n k in h s à n g t r ư ớ c ( V 1)
Lô b ướm k h ẩ u c á i
(c ắ t rộ n g )

C á c n h á n h m ũ i tro n g
c ủ a t h ầ n k in h d ư ớ i ổ m ắ t ( V 2 )

H ạ ch ch â n bướm
k h ẩ u c á i (c ắ t rộ n g )

T h ầ n k in h ố n g
b ư ớ m (V id ie n i

N h á n h m ũ i n g o ài sau
trê n c ủ a h ạ c h c h â n
b ư ớ m k h ẩ u c á i (V 2 )
C á c t h ầ n k in h k h ẩ u

N h án h m ũi cù a

c á i lớ n v à b é ( V 2 )

t h ầ n k in h h u y ệ t r ă n g
trê n trư ớ c (V 2 )

N h á n h m ủ i n g o à i sau
d ư ớ i c ủ a t h ầ n k in h
k h ẩ u c á i lớ n ( V 2 )
C á c t h ầ n k in h
k h â u c á i b é (V 2 )
N h á n h n ố i g iữ a t h ầ n k in h k h ẩ u c á i lớ n v à

Thành mũi ngoài

t h ầ n k in h m ủ i - k h ẩ u c á i ở ố n g r ă n g c ử a

T h ầ n k in h
k h â u c á i lớ n ( V 2 )

ịW

Vùng Mũi

Hình 41

1

Các Thẩn Kinh của ổ Mũi (tiếp theo)
Xem thêm hỉnh 118

Phân bố của niêm
(m àu xanh)

Vách

Thành mũi

N h á n h m ủ i n g o à i c ủ a t h ầ n k in h s à n g t r ư ớ c ( V I )
N h á n h m ũ i t r o n g b ê n c ủ a t h ầ n k in h s à n g t r ư ớ c ( V I )
H à n h khứu
M ả n h sà n g củ a xương sàn g
C á c n h á n h m ũ i b ê n trê n sau
từ h ạ c h c h â n b ư ớ m k h ẩ u c á i (V 2 )
T h ầ n k in h h à m t r ẽ n ( V 2 )
( lỗ b ư ớ m - k h ẩ u c á i m ở r ộ n g )
H ạ ch ch â n bướm - khẩu c á i
T h ầ n k in h đ á lớ n
T h ầ n k in h đ á s â u
T h ầ n k in h ố n g c h â n b ư ớ m ( V i d i e n )
N h á n h h ầ u c ủ a h ạ c h c h â n b ư ớ m - k h á u c á i IV 2 )
T h ầ n k in h m ủ i k h ẩ u c á i ( V 2 ) đ i t ớ i v á c h

c á t'

N h á n h m ũ i b è n sau d ư ớ i c ủ a
t h ầ n k in h k h ẩ u c á i lớ n ( V 2 )

H à n h khứu
M à n h sàn g
i khứu

Thành mủi ngoài

C á c t h ầ n k in h k h ứ u (I)
ị Lớ n
C á c t h â n k in h k h â u c á i ( V 2 )
( N hỏ

N h á n h m ũ i g iữ a t r o n g c ủ a
t h ầ n k in h s à n g t r ư ớ c ( V I I
C á c t h ầ n k in h k h ứ u g i á c d '
T h a n k in h m ũ i k h â u c á i i \ 2 '

Hình 42

Vùna Mũi

Các Chi Phối Thần Kỉnh Tự Chủ của ổ Mũi
Xem thèm hỉnh 121,130,132

N h â n b ọ t t r ê n (đ ố t g ia o c ả m )
T h ầ n k in h m ặ t ( V I I )
H ạ c h gối
T h ầ n k in h đ á lớ n (đ ố t g ia o c ả m )
T h ầ n k in h đ á s á u (g ia o c ả m )
T h ắ n k in h ố n g c h â n b ư ớ m ( V i d i e n )
T h ắ n k in h h à m t r ê n ( V 2 ) đ i v à o lồ t r ò n
H ạ c h c h â n b ư ớ m - k h ẩ u c á i tro n g
hố ch â n bướm - khẩu cá i
C á c n h á n h m ũ i s a u tro n g v à n g o à i
h ố ch â n bướm - khẩu c á i
T h ầ n k in h d ư ớ i ổ m ắ t
C á t t h a n k in h m ũ i n g o à i
sa u d ư ớ i v à trê n (d ầ u c ắ t )

h u y ệ t rã n g

X o a n g h à m trê n

trê n sau

T h ầ n k in h g ia o c ả m v à
đ ố i g ia o c ả m c ủ a ổ m ù i ,
x o a n g h à m tr ê n v à v ò m m iệ n g

Các sợi đối giao cảm hạch trước
Các sợi đối giao cảm hạch sau
■C ác sợi giao cảm hạch trước
Các sợi giao cảm hạch sau
T è b à o g ia o c ả m t r o n g
c á c n h à n b ê n tro n g c u a c h ấ t x á m

Vùng Mũi

Hình 43

1

Các Thẩn Kinh Mắt (VI) và Hàm Trên (V2)

N h á n h rố i

T h ầ n k in h s à n g s a u

C á c t h ầ n k in h m i d à i v à n g ắ n

H ạch mi

T h ầ n k in h s à n g t r ư ớ c

T h ầ n k in h t r ê n ổ m ắ t

T h ầ n k in h t r ê n r ò n g r ọ c

T u y ế n lê
T h ầ n k in h

T h ầ n k in h lệ

d ư ớ i rò n e ro c
(t ừ t h ầ n K in h
m ũ i - m i)

T h ầ n k in h m ù i m i

N h á n h bì cù a
t h ầ n k i n h lê

T h ầ n k in h t r á n

T h ắ n k in h
th á i d ư ơ n g - gò m á

N h á n h lề u

T h ầ n k in h
T h ầ n k in h m ắ t

(Vi)

m ặ t - gò m á
N h á n h m ũi ngoài

H ạ c h s in h b a (b á n

c ù a t h ắ n k in h
s à n g trư ớ c

T h ầ n k in h
s in h b a (V )

N h á n h m àn g não

L ỗ trò n
T h á n k in h
dưới ổ m át

Lỗ b ầ u d ụ c

T h ầ n k in h
T h ầ n k in h h à m d ư ớ i

(Vi)

h u y ệ t rá n g
tré n trư ớ c

T h ầ n k in h h à m t r ê n (V > )

T h ầ n k in h g ò m á

N hánh m ũi

M à n g n iê m

m ac

x o a n g h a m trê n
T h ầ n k in h ố n g c h â n b ư ớ m

H ạ ch ch ân bướm khẩu cá i

C á c n h á n h ră n g \ à

lơ i

Đ á m r ố i t h ầ n k in h
h u y ệ t ră n g trê n

C á c t h ầ n k in h k h â u c á i lớ n v à b é

D â y t h ầ n k in h d ư ớ i ổ m ấ t
đi vào ống dưới ổ m ắt

C á c n h án h (h â n bướm - khâu cái
T h ầ n k in h h u y ệ t r ă n g t r ê n g iữ a

T h ầ n k in h h u y ê t r ă n g t r ê n s a u

Hình 44

Vùng Mũi

Thẩn Kinh Hàm Dưới (V3)
Xem thèm hình 71,121
Nhìn bên ngoài

N g à n h trư ớ c

M ạ c v á cơ th á i dương
Sau
T rư ớ

N gành

)

ị

, .................................. ......
.
dương sau

Lỗ b ầ u d u e
T h ắ n k in h c á n
N h á n h m àn g não

C ơ và
t h ầ n k in h

Đ ộng m ạch
m à n g n ã o g iữ a

ch â n bướm
ngoài

T h ầ n k in h t a ith á i dương

T h ầ n k in h t a i s a u
T h ầ n k in h m ặ t ( V I I )
T h ầ n k in h t h ừ n g n h ĩ

T h ầ n k in h
m á và
cơ m út (c ắ t)

T h ầ n k in h lư ỡ i

H ạch

T h ầ n k in h h u y ệ t r ă n g d ư ớ i

dưới hàm
T h ầ n k in h h à m - m ó n g

Tuyến
d ư ớ i lư ỡ i

C ơ c h â n b ư ớ m tro n g ( c ắ t )
Cơ hàm C ơ n h ị t h â n (b ụ n g s a u )

m ó n g (c ắ t)

C ơ trâ m - m ó n g

T h ầ n k in h
cằm

T h ầ n k in h h ạ t h i ệ t
T h ầ n k in h
h u y ệ t ră n g
d ư ớ i (c á t)

Tu yế n dưới hàm
C ơ n h ị t h â n (b ụ n g t r ư ớ c )

T h ầ n k in h d ư ớ i lư ỡ i
Rễ vận động

r>5 - 2 ---- !

T h ầ n k in h h ạ c h g ố i

H ạ c h s in h b a (b á n n g u y ệ t)

Hòm nhĩ

T h ầ n k in h m ắ t ( V I )
T h ầ n k in h h à m t r ê n ( V : )

T h ầ n k in h t h ừ n g n h ĩ

T h ầ n k in h h à m d ư ớ i ( V í )
T h ầ n k in h m ặ t ( V I I )
N g à n h trư ớ c
C ơ v à t h ầ n k in h
căn g m àng nhĩ

C ơ v à t h ầ n k in h c à n g
m àng khẩu cá i
T h â n k in h đ á b é
H ạ c h ta i

T h ầ n k in h t a i t h á i d ư ơ n g

T h ầ n k in h t h ừ n s n h i

Đỏn^ m ach hàm

C ơ v à t h ầ n k in h
c h â n b ư ớ m tro n g td â c ắ t )

T h ầ n k in h h à m - m ó n g
M óc ch ă n bướm
T h á n k in h h u y ệ t r ă n g d ư ớ i
T h ầ n k in h lư ờ i

từ lồ h à m d ư ớ i đ i r a

Nhìn bên trong

Vùng Mũi

Hình 45

1

Định Hướng Thần Kinh và Mạch Máu của Nển Sọ

T h ầ n k in h v ậ n n h ã n I

Đ ộ n g m ạ c h c ả n h tro n g (p h ầ n n ã o )
T h ầ n k in h v ậ n n h â n n g o à i ( V I )

Đ ộ n g m ạ c h c ả n h tro n g (p h ầ n tro n g x o a n g h a n g )
T h ầ n k in h r ò n g r ọ c ( I V )

m ạ c h v à t h ầ n k in h ố n g c h â n b ư ớ m
T h ầ n k in h t h ị g i á c
bướm

X o a n g đ á trê n
T h ầ n k in h h à m t r è n
T h ầ n k in h s i n h b a ( V )

H ạ ch ch â n bướm khẩu cá i
H ạch m i

T h ầ n k in h đ á lớ n

Đ ộ ng m ạch m át
Đ ộ n g m ạ c h c ả n h tro n g (p h ầ n đ á )

T h i n k in h d ư ớ i ổ m ả t

v à đ á m r ố i t ĩn h m ạ c h

T h ầ n k in h t h i g iá c
Ố c ta i
Lỗ xo a n g h à m
Ổ n g b á n k h u y ê n trư ớ c
Đ ộ ng m ạ ch nhị dưới
v à t h ầ n k in h n h ĩ
T h ầ n k in h m ặ t ( V I I )
Thừng nhĩ
X o a n g x íc h - m a

C á c xoang ch ú m

T h ầ n k in h c ả n h t r o n g

Đ ỏ n g m ạ c h h àm

v à đ á m r ố i t h ầ n k in h
X oang hàm

H ạ ch dưới củ a
t h ầ n k in h t h i ệ t h ầ u

c h â n bướm
T h ầ n k in h p h ụ ( X I )

tro n g p h ả i
m ạch

H ạ ch dưới cù a

c á i xu ố n g

t h ầ n k in h la n g t h a n g

T h ầ n k in h h ạ t h i ệ t ( X I I )
C á c t h ầ n k in h v à đ ộ n g m ạ c h k h ẩ u c á i lớ n \ a b é
T ĩn h m ạ c h c ả n h tro n g

T h ầ n k in h la n g t h a n g ( X )

Đ ộ n g m ạ c h h ầ u lê n
H ạ c h cỏ trê n
Đ ó ng m ạch cà n h ngoài

T h ắ n k in h t h i ệ t h a u ( I X )
Đ ô n g m ạ c h c à n h tro n g
Đ ộng m ạch cảnh ch u n s

Hình 46

Vùna Mũi

Mũi và Các Xoang Cạnh Mũi: Thiết Đồ Ngang

S ụ n c á n h m ụ i lớ n

T i ề n đ ìn h m ũ i

X ư ơ n g lá m ía

Sụn v á ch m ũi X

X o ăn m ũi dưới

Đ ộ ng m ạch m ặt

T ĩn h m ạ c h m ặ t

x ư ơ n g h à m trê n

X o a n g h à m trê n

Xương bướm
Cơ cắn
Cơ ch ân
M ỏm vẹt

/ À

b ư ớ m tro n g

xư ơn g h à m d ưới
M ảnh ch ân
bướm ngoài

Cơ ch ân
bướm ngoài

C ơ nâng
m àn khau cái

S ụ n ố n g ta i

N g ách hầu

C ổ xư ơ n g
h àm dưới

C ơ d ài đầu
Tuyến
Đ ộng m ạch

m a n g ta i

th á i d ư ơn g n ô n g
T ĩn h m ạ c h
sau h à m
T h ầ n k in h
t h iệ t h ầ u ( I X )
M ỏ m trâ m

H à n h não

S ụ n lo a t a i

• Đ ộ n g m ạ c h c ả n h tro n g

C á c tế b ào ch ũ m

T h ầ n k in h m ặ t ( V I I )

T ĩn h m ạ c h c ả n h tro n g

v T h ầ n k in h la n g t h a n g ( X )

T h ầ n k in h h ạ t h i ệ t ( X I )

T h ầ n k in h p h ụ ( X I )

Vùng Mũi

Hình 47

1

Các Xoang Cạnh Mũi
Thiết dồ dứng ngang

K h ứ u g iá c
L iề m n ã o

X o a n g trá n

N ào

0

M ờ ổ m ất

m ủi

C á c xo an g sàn g

X o ă n m ũ i g iữ a
Lổ x o a n g h à m trê n

N g á c h m ũ i g iữ a
D ưới Ổ m át \ C á c ngách
X o a n g h à m trê n

Gò má

' cù a xoang

H u y ệ t ră n g

) h à m trê n

N g á ch m ủi dưới
C ơ m út
X o ăn m ũi dưới
M ỏ m h u yệ t ră n g c ủ a
xư ơ n g h à m trê n
K h ẩu c á i cứ n g
T h â n lư ỡ i

ô m iệ n g

Cơ cằm

T u y ế n d ư ớ i lư ỡ i

H à m d ư ớ i (th â n )

lư ờ i

B ụ n g trư ớ c c ơ h a i t h â n
C ơ hàm m óng

C ơ cằm m óng

N hản cầu

0

C á c xo an g sàn g

m ũi

V ách m ũi

M ỡ và c á c cơ củ a ổ m ắt

T h à n h tro n g ồ m ả t

C á c xoang bướm

T h ằ n k in h
t h i g i á c 'I I

S ự g ia o t h o a ổ m ấ t
N ão

Thiết đồ ngang

Hình 48

Vùna Mũi

Các Xoang Cạnh Mũi (tiếp theo)

Thiết dồ dứng dọc
C á c xoan g sàn g
X o a n g trá n

Lỗ xoan g bướm

Lổ ố n g m ũ i - trá n

K h e b án nguyệt

X oang bướm

M ỏm m óc
X o ă n m ủ i g iử a

(cắt bỏ)
Lỗ x o a n g h à m trê n

X o ăn m ũi dưới

v à o n g á c h m ủ i g iữ a

Hô sâu

X o a n g h à m trê n

Chân

Phẫu tích mật ngoài

Vùng Mũi

Hình 49

Các Xoang Cạnh Mũi: Những Thay Đổi Theo Tuổi
C ác xương ổ mũi và
các xoang cạnh mũi
lúc sơ sỉnh

C á c x o a n g t ư ợ n g t r ư n g m ộ t h o ặ c n h iề u
x o a n g s à n g trư ớ c đ ổ v à o k h e b á n n g u y ệ t
c ù a n g á c h m ũ i g iữ a

H

C á c x o a n g t ư ợ n g t r ư n g m ộ t h o ặ c n h iề u
x o a n g s à n g g iữ a đ ổ v à o n g á c h m ủ i g iữ a

P h ầ n ố n g lệ - m ũ i đ ư ợ c

■ ■ C á c x o a n g tư ợ n g trư n g c h o 2 h o ặ c h ơ n 2

h ìn h t h à n h t r o n g s â u

xo a n g sà n g sau đ ổ v à o n g á c h m ủ i trê n

c ủ a r ả n h m ủ i - t h ị g iá c

■

X o a n g b ư ớ m ở tro n g t h â n x ư ơ n g (x o ă n b ư ớ m )
n ằ m ở trư ớ c n g o à i th â n x ư ơ n g b ư ớ m
(đ ư ờ n g c h â m c h ấ m c h o t h ấ y x o a n g ở m ặ t n g o à i
th â n xư ơ n g b ư ớ m )

H ố yên

___

L ỗ lệ - m ù i

D i t íc h tú i R a t h k e

p ' • T i'

(t r ở t h à n h ố n g x ư ơ n g )

.

M à n h c h á n b ơ ớ m tro n g
c ủ a xư ơ n g buớm

P h ầ n ố n g lệ - m ũ i t r o n g
ổ m ũ i v ớ i 1 lô h ìn h k h e
ở n gách m ủi dưới

B ờ d ư ớ i x o ă n m ủ i tré n c ù n g
B ờ d ư ớ i x o á n m ủ i trẽ n

X ư ơ n g h à m trê n
N g á c h m ũ i tré n
X o ă n m ũ i g iử a ( c á t đ i)

M ỏ m m ó c xương sàn g

(x o ă n m ũ i d ư ớ i đ ã c á t b ò h o a n to á n )

K h e b án n guyệt
X o a n g h à m t r ê n v ớ i lỗ đ ổ v à o k h e b á n n g u y ệ t
( v ù n g g ạ c h là m à n g t ạ o n ê n đ ạ i b ộ p h ậ n t h à n h t r o n g c ù a x o a n g )

Sự phát triển của xoang trán và
xoàng hàm trên qua các giai đoạn
của cuọc dời

X o a n g trá n tro n g x ư ơ n g trá n
S ơ s in h
X o ă n m ũ i g iứ a
1 tu ổ i
4 tu ổ i

V ách m ủi

7 tu ổ i
ỏ m ũi
12 tu ổ i
N g ư ờ i lớ n

Xo ãn m ũi dưới

N g ư ờ i g ià
Xương khâu cá i

Hình 50

Vùna Mũi

Thăm Khám ở Miệng
R ả n h n h â n tru n g

K hẩu cá i m ềm

Kh un g khẩu c á i - hầu

Lư ờ i gà

C u n g k h ẩ u c á i - lư ỡ i

H ạnh nhân khẩu cái

T h à n h sau c ủ a h ầu

H ãm

m ô i trê n

T u y ế n lư ờ i t r ư ớ c

Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h m ạ c h
lư ỡ i s â u v à t h ầ n k in h lư ờ i

N ế p tu a

Ô n g tu y ế n d ư ớ i h à m
Tuyến

dưới lười
H àm

lư ỡ i

Nếp dưới lười v ớ i n h ữ n g
lỗ tiết c ủ a ố n g dưới lưỡi
C ụ c lư ỡ i v ớ i lỗ t iế t c ủ a
ố n g tu y ế n d ư ớ i h à m

H ãm m ôi dưới

N h ú t u y ế n m a n g t a i v ớ i lỗ t iế t
c ủ a ố n g tu y ế n m a n g ta i

Vùng Miệng

Hình 51

I

I

Trần
H ố rả n g cử a
N h ú rá n g cử a
Đ ộ ng m ạch và
c á c t h á n k in h

N ếp khẩu

cái

k h ẩ u c á i lớ n

n g a n g (g ờ )

L ổ k h ẩ u c á i lớ n

V á ch khẩu
c á i d ọ c (g ờ )

Lỗ k h ẩ u c á i bé
M ỏ m k h ẩ u c á ix ư ơ n g h à m tré n

Động

mạch và các

t h ầ n k in h k h ẩ u c á i b é
C á c tu y ế n
khẩu cái

G á n cơ cả n g m àn khẩu cá i

M ản h ngang

M óc ch â n bướm

xương khâu cá i
C á c sợ i đ a n n h a u c ù a
C ân khẩu cái

cơ n ân g m àn kh ẩu c á i

(c ủ a c ơ c ă n g
m à n k h ẩ u c á i)
C ơ m út
C ơ lư ỡ i g à
V á c h ch â n bướm

- hàm dưới
C á c tu y ế n
sa u ră n g c ố i

C ơ k h ít h ầ u trê n

C ơ khẩu c á i hầu

C ơ k h ẩ u c á i - lư ỡ i

H ạnh nhân
khẩu cái

Nhìn trước

P h ầ n n ền xương ch ẩ m

V ò i ta i (E u s t a c h i) sụ n

M ạ c h ầu - nền

C ơ n â n g m à n k h ẩ u c á i (c ắ t)
C ơ căng m àn khẩu cá i

C ơ nâng m àng khẩu cá i

C ơ c h â n b ư ớ m tro n g (c ắ t)
C á c lỗ m ũ i s a u
M à n h c h â n b ư ớ m tro n g
M ó c c h â n b ư ớ m (c á t)

M ó c ch â n bướm
C â n cơ că n g m àn kh ẩu c á i

C ơ k h ít h ầ u t r ê n (c ắ t )

C ơ n â n g m à n k h ẩ u c á i (c á t)
C ơ khẩu c á i - háu
C ơ k h ẩ u c á i - h ầ u (c á t)
C ơ lư ờ i g à

Nhìn sau

Hình 52

Vùng Miêna

Sàn Ổ Miệng
Xem thém hinh 28,62

Nhìn bên, hơi phía trước

C ơ m ó n g - lư ỡ i
C ơ hàm - m óng
V ò n g x ơ g â n t r u n g g ia n c ơ n h ị t h â n
C ơ n h ị t h â n (b ụ n g t r ư ớ c )
ỏm chùm

V á c h g iữ a c ơ h à m - m ó n g

M ỏ m trâ m
C ơ n h ị th â n (b ụ n g sa u )
C ơ trâ m - m ó n g
S ừ n g lớ n

I

Sừng nhỏ

/

Thân

)

Xương m ỏng

C ơ g iá p - m ó n g
Cơ vai - m óng
C ơ ức - m óng

C ơ n h ị th â n (b ụ n g trư ớ c )
C ơ hàm - m óng
C ơ trâ m - m ó n g
C ơ n h ị th â n (b ụ n g sau )
V ò n g x ơ g â n t r u n g g ia n c ơ n h ị t h â n
C ơ m ó n g - lư ỡ i

Nhìn trước - dưới

Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h h u y ệ t r ă n g d ư ớ i
Lưỡi h àm
Đ ộ n g m ạ c h v à t h ầ n k in h c ơ h à m - m ó n g

L ỗ h à m ( d ư ớ i)

T u y ế n d ư ớ i h à m v à ố n g t iế t

C ơ hàm - m óng

C ơ cằm - m óng

Ỉ

C a i c ằ m trê n , nơi b á m

Sừng bé

nguyên ủ y cơ cà m

- lư ờ i

Thân
C ơ m ó n g - lư ỡ i ( c á t )

S ừ n g lớ n

Nhìn sau - bên

Vùng Miệng

Hình 53

Các Cơ Tham Gia Động Tác Nhai
Xem thêm hình 25

th á i dưong

M ạ c th á i dương

Lớ p bề m ặt

Lớ p sâu
C ơ nâng
m ô i trê n v a
cán h m ũi

C u n g gò m á

Đ ĩa k h ớ p t h á i d ư ơ n g

C ơ nâng
m ô i trê n

- hàm

C ơ gò m á n h ỏ

P h ầ n sâu

I Cơ cản

Phần nông

)

C ơ gò m á lớ n

dưới

Ố n g t u y ế n m a n g ta i

C ơ m út

C ơ nâng
g ó c m iệ n g

C ơ v ò n g m iệ n g

C ơ càm

C ơ hạ m ôi

dưới
C ơ h ạ g ó c m iệ n g

Cơ thái dương

C h ỗ b á m cơ th á i dư ơng v à o
m ỏ m vẹ t xư ơng h à m dưới

Ố n g t u y ế n m a n g ta i

C ơ m út

C ơ ch â n boớm ngoài
Đ ộng m ạ c h \a

C ơ v ò n g m iệ n g

t h ầ n k in h c ơ c ả n
Đ ộng m ach hàm

C h ỗ b ám cú a cơ cả n

Hình 54

Vùng Miêna

Các CơTham Gia Động Tác Nhai (tiếp theo)

Đ ĩa k h ớ p c ủ a k h ớ p
th á i dương - h àm dưới
C ủ khớp

C ơ ch â n bướm ngoài

D â y ch ằn g bướm - hàm

C ơ c h â n b ư ớ m tro n g

Ô n g tu y ế n m a n g ta i

C ơ m út

V á c h ch â n bướm - h àm dưới

C ơ k h ít h ầ u t r ê n

D â y ch ằn g bướm h àm

Lỗ m ũ i sau

H ạ c h ta i

V ò i ta i sụ n (E u s t a c h i)
Lỗ b ầu d ụ c

T h ầ n k in h c ắ n
M ả n h ch â n bướm ngoài
Đ ộng m ạch
m à n g n ã o g iử a

K h ớ p th á i dương
- h àm dưới

T h ầ n k in h t a i
- th á i dươn g

C d c h â n b ướm ngoái
Đ ộng m ạch cấn
Đ ộng m ạch hàm

C ơ c h â n b ư ớ m tro n g

T h ầ n k in h
h u yệt ră n g dưới
T h ầ n k in h lư ờ i

C ơ c h â n b ư ớ m tro n g

M ả n h c h â n b ư ớ m tro n g

C ơ c ă n g m à n g k h â u c á i (c ắ t)

M ó c ch à n bướm

C ơ n à n g m à n g k h ẩ u c á i (c ấ t)

T h ầ n k in h h à m - m ó n g
M ó c ch â n bướm

Nhìn sau

Vùng Miệng

Hình 55

Răng
Inevĩi
(màu xanh)
Tuổi mọc rin g

Ráng sữa
Tuổi mọc răng

R ă n g c ử a g iữ a ( 7 t u ổ i *
R ă n g c ử a g iữ a
R ă n g c ử a b é n ( 8 t u ổ i)

(8 - 1 0 th á n g )

R ă n g n a n h ( 1 1 - 1 2 t u ổ i)

R á n g cử a b ên
(8 - 1 0 th á n g )

R ă n g t i ề n c ố i t h ứ n h á t ( 9 t u ổ i)

Ráng nanh

R ă n g t i ề n c ố i t h ứ h a i ( 1 0 t u ổ i)

(1 6 - 2 0 th á n g )

R ả n g c ố i t h ứ n h á t 16 t u ổ i)

R ă n g c ố i th ứ n h á t
(1 5 -2 1 t h á n g )

R ả n g c ố i t h ứ h a i ( 1 2 - 1 3 t u ổ i)

R á n g c ố i th ứ h a i
(2 0 - 2 4 th á n g )

------ R ả n g c ố i t h ứ b a ( 1 7 - 2 5 t u ổ i)

R ă n g cố i th ứ h a i

R ả n g c ố i t h ứ h a i ( 1 2 - 1 3 t u ổ i)

(2 0 - 2 4 th á n g )

R ă n g c ố i t h ứ n h á t ( 6 t u ổ i)

R ă n g c ố i th ứ n h ấ t
(1 5 - 2 1 t h á n g )

R ả n g t i ề n c ố i t h ứ h a i ( 1 0 t u ổ i)

R ăn g nanh

R ă n g t i ề n c ố i t h ứ n h á t ( 9 t u ổ i)

(1 6 - 2 0 th á n g )
R ă n g n a n h ( 1 1 - 1 2 t u ổ iI

R ăng cử a bên
< 1 5 -2 1 t h á n g )

R ă n g c ử a b é n ( 8 t u ổ i)

R ă n g c ử a g iử a

R ă n g c ử a g iữ a ( 7 t u ổ i í

(6 -9 th á n g )

C á c r ă n g c ử a g iử a
H ố ră n g cử a

C á c ră n g cử a b ên
C á c râ n g n an h

M ỏm khâu cái

C á c r ă n g t iề n c ố i

xư ơ n g h à m trê n

th ứ n h ấ t
C á c r ă n g t iề n c ố i
th ứ h a i

M ỏm ngang

C á c ră n g c ố i

xương k h â u cá i

th ứ n h ấ t
C á c rá n g cố i
th ứ h ai
C á c ră n g
th ứ b a

C á c lổ k h c ĩu c á i lớ n v à b é

Các răng vĩnh viễn trên

Hình 56

f fir

Jfp

Các răng vĩnh viền dưới

Vùna M iên n

Răng (tiếp theo)

M en
N g à v à c á c t iể u q u à n n g à
C á c k h o ả n g g iđ n c ầ u
T h á n (v à n h )
L ớ p n g u y ê n b à o tạ o n gà
C á c k h o á n g g ia n g ầ n
T ù y c h ứ a m ạ c h v à t h ầ n k in h
T h ư ợ n g m ô ( lá t t ầ n g ) c ủ a lợ i (n ư ớ u )

Cổ

C h ỗ b á m th ư ợ n g m ô
T â m r iê n g c ủ a lợ i (n ư ớ u )
(n g o ạ i c ố t m ạ c c ủ a x ư ơ n g
h à m t r ê n v à x ư ơ n g h à m d ư ớ i)
M à n g xư ơn g h u y ệ t ră n g
N hú
C h â n (rễ )
C h ấ t xư ơ n g (c e m e n t)
Ô n g c h â n r ă n g (t r u n g t â m )
c h ứ a m ạ c h v à t h ầ n k in h
Xương
C á c lồ đ ỉn h

HI

C á c ră n g v ĩn h v iề n
t r ê n t r á i : n h ìn p h í a

ỉ

C á c r ă n g v ĩn h v iể n

ấ

ì ì

d ư ớ i t r á i : n h ìn p h í a
m ôi - m á

C iử a

íB ê n

C á c ră n g c ử a

Vùng Miệng

i
C á c ră n g n an h

C á c r ă n g t iề n c ố i

Hình 57

I

k U

V

I

Lưng lưỡi

N ắ p th a n h m ó n
N é p lư ỡ i - n ắ p t h a n h m ô n g iữ a
N ế p lư ờ i - n ấ p t h a n h m ó n b é n
T h u n g lũ n g
C u n g và cơ k h ẩ u c á i h ầu Ic it )
H ạ n h n h á n k h ẩ u c á i (c ắ tI
H ạ n h n h â n lư ờ i ( n a n g lư ỡ i'

Rẻ

C u n g v à c ơ k h ẩ u c á i lư ỡ i ( c ấ t )
L ỗ tịt
R ã n h tậ n c ù n g

Nhú đài
N h ú lá

N hú ch ỉ

Thân

N hú nám

R ã n h g iữ a

Đ ắu

N hú ch ì

N hú nấm

Đ in h sừ n g h ó a c ù a n h ú

C ơ n ộ i tạ i

tu y ế n
H ố c tu v ế n
b ach huyết

Sơ đồ nôi: ở vùng đả chỉ ở trên

nháy
N hú đài
C á c nụ

VỊ

g iá c

Rãnh
C á c t u v ẽ n lư ỡ i ( t u y ế n t h a n h d i c h E b n e r

Hình 58

Vùna Miênn

Lưỡi (tiếp theo)
Xem thêm hình 3 3 ,5 3 ,6 2 ,12 7
Cơ khẩu cái
C ơ k h ẩ u c á i lư ỡ i
C ơ d ọ c d ư ớ i c ủ a lư ỡ i

M õm chùm
C ơ n h ị th â n (b ụ n g sa u ) (c á t)
M ỏ m trâ m
M ạ c hầu - nền
C ư k h ít h ấ u t r ê n
D â y c h ằ n g trâ m - m ó n g

Cơ

trâ m

- lười

C ơ h ầ u lư ờ i ( m ộ t p h ầ n c ơ k h í t h ầ u t r ê n )
C ơ trâ m - h ầu
C ơ trâ m - m ó ng
C ơ k h í t h ầ u g iữ a
C ơ n h ị t h â n (b ụ n g s a u ) ( c ắ t )
C ơ m ó n g - lư ờ i
Cơ cằm

C â n t r u n g g ia n c ơ n h ị t h â n ( c ắ t )

lư ỡ i

V ò n g x ơ g â n t r u n g g ia n c ơ n h | t h â n

C ơ h à m - m ó n g (c ắ t)

Xương m óng

C ơ cầm - m óng

Nhìn bên
C ơ k h ít h ầ u t r ê n

T h ầ n k in h lư ỡ i

Cơ

trâ m

- lưỡi

H ạ ch dưới hàm
C ơ k h â u c á i lư ờ i ( c ắ t )
D â y c h ằ n g trâ m - m ó n g

Đ ộ n g m ạ c h lư ờ i s â u v à
c á c t ĩn h m ạ c h đ i k è m

C ơ trâ m - h ầu
C d m ó n g - lư ờ i ( c ắ t )
Đ ộ n g m ạ c h lư ờ i
Đ ộ ng m ạch cả n h ngoài

Đ ộ n g m ạ c h h ã m lư ỡ i

T ĩn h m ạ c h c ả n h tro n g
m ạ c h sa u h à m
T ĩn h m ạ c h m ặ t

Ô n g tu y ế n d ư ớ i h à m

T h àn chung cù a cá c
t ĩn h m ạ c h m ặ t ,
s a u h à m v à lư ỡ i
T ì n h m ạ c h lư ở i

Đ ộn^ m ạch và
t ĩn h m ạ c h

dưới lười
C ơ cằm - m óng

Đ ộ n g m ạ c h trè n m ó n g
Xương m óng
T h ầ n k in h h ạ t h i ệ t

Đ ô n g m ạ c h lư n g lư ỡ i
T ĩ n h m a c h lư ỡ i
( t ĩn h m ạ c h c ù n g đ i v ớ i t h ầ n k m h h a t h i ệ t

Vùng Miệng

Hình 59

1

Lưỡi và Tuyến Nước Bọt: Các Thiết Đổ
C ơ v ò n g m iệ n g

Thiết đổ ngang dưới lưỡi
của xương hàm dưới
(nhìn trên)

C ơ m út
M ạ c m iệ n g - h ầ u
Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h m ạ c h m ậ t
V á c h ch á n bướm - h àm dưới
T h ầ n k in h lư ỡ i v à c ơ k h í t h ầ u t r ê n
C ơ cản

C ơ k h ẩ u c á i lư ỡ i t r o n g k h u n g k h ẩ u c á i lư ỡ i
H ạnh nhân khau cá i
C ơ k h ẩ u c á i h ầ u tro n g k h u n g k h ẩ u c á i h ầ u
C à n h xương h à m dưới
Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h m ạ c h t h ầ n k in h h u y ệ t r ă n g d ư ớ i
C ơ c h â n b ư ớ m tro n g
C ơ t r ả m - lư ỡ i
T h ầ n k in h m ặ t
T ĩn h m ạ c h sa u h à m
Đ ộ ng m ạch cả n h ngoài
T u y ế n m a n g ta i
C ơ trâ m - h ắu
C ơ trâ m - m ó n g
C ơ ức - đòn - chũm
C ơ n h ị t h á n (b ụ n g s a u )
T ìn h m ạ c h c ả n h tro n g , đ ộ n g m ạ c h c ả n h tro n g
v à c á c t h ầ n k in h I X ,X v à X I I t r o n g b a o c à n h

C ơ d ài đầu
H a c h g ia o c ả m c ổ t r é n

M ạ c trư ớ c c ộ t số n g
M ạ c m iệ n g h ầ u v à k h o a n g s a u h i u

MMI

C ơ d ọ c trẽ n
C á c cơ đứng và ngang

C ủ a lư ờ i

C ơ d ọc dưới
C ơ t r â m - lư ỡ i
C ơ m út
C á c c ơ b iể u h i ệ n n é t m ặ t
C ơ m ó n g lư ỡ i
C ơ c ằ m - lư ỡ i
T u y ế n n ư ớ c b ọ t d ư ớ i lư ỡ i
Ó n g tu y ế n d ư ới h à m
O n g h à m d ư ớ i , đ ộ n g m ạ c h , t ĩn h m ạ c h v à
T h ậ n k in h lư ỡ i

t h ầ n k in h h u y ệ t

ră n g dưới

T h ầ n k in h h à m - m ó n g
T ĩ n h m ạ c h lư ờ i ( t ĩn h m ạ c h c ù n g đ i v ớ i t h ầ n k i n h h a t h i é t
Đ ộ n g m ạ c h lư ỡ i
Đ ộng m ạch m ặt
T h ầ n k in h h ạ t h i ê t ( X I I )
T u y ế n n ước bọt dưới h àm
H a ch b ạch huyết dưới hám
hàm - m óng
m ach m át
an cơ n h i th ả n

_ L ,^

...
T h iê t

đô đị n g "g an g

sau răng cối thứ nhất
Xương m óng

Hình 60

(nhìn trước)

Vùna Miêna

Các Tuyến Nước Bọt
Xem thèm htnh 2 4 ,5 3 ,13 2 ,13 3

Cơ thái dương
Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h m ạ c h
th á i d ư ơn g n ô n g và
t h ầ n k in h t a i - t h á i d ư ơ n g
C á c n h á n h t h ầ n k in h m ặ t
Đ ộ ng m ạch m ặt ngang
T u y ế n m a n g ta i p h ụ
Ố n g tu y ế n m a n g ta i
C ơ m ú t (c á t)
Cơ cắn
T h ầ n k in h lư ỡ i
H ạ c h dưới h àm

Lười
H àm

lư ờ i
T u y ế n m a n g ta i

N ế p d ư ớ i lư ờ i v à c á c lỗ t iế t
T ĩn h m ạ c h sau h à m

c ủ a ố n g d ư ớ i lư ờ i

(c á c n h á n h
tr ư ớ c v à sa u )

C ụ c d ư ớ i lư ỡ i v à lỗ t iế t
củ a ống dưới hàm

C ơ n h ị th â n
(b ụ n g sau )

T u y ế n d ư ớ i lư ỡ i

C ơ trâ m - m ó n g

Ồ n g tu y ế n dưới h à m

T ĩn h m ạ c h c ả n h n g o ài

Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h m ạ c h d ư ớ i
C ơ h à m - m ó n g (c ắ t)
C ơ n h ị t h â n (b ụ n g trư ớ c )

C ơ ứ c - đòn - chũm
T h â n c h u n g c á c t ĩn h m ạ c h m ặ t ,
s a u h à m v à lư ỡ i

f

à .\ /

Vùng Miệng

Tu yến dưới hàm
Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h m ạ c h m ặ t

T ĩn h m ạ c h c ả n h tro n g
Đ ộ ng m ạch cà n h ngoài

Hình 61

1

Chi Phối Thần Kinh Miệng và Hắu

Thần kinh sinh ba (V) (hàm trên)

T h ầ n k in h s in h b a (V )

T h ô n g q u a c á c t h ầ n k in h

T h ầ n k in h t h iệ t h ầ u (IX )

/C /y /^ /ỵ /y /ỵ

h u y ệ t ră n g trê n
T h ầ n k in h la n g t h a n g ( X )

Th ô ng qua h ạch ch â n bướm
k h ẩ u c á i v à c á c t h ầ n k in h

T h ầ n k in h m ặ t ( V I I )

—

•

~

k h ẩ u c á i lớ n v à k h ẩ u c á i b é

Thần kinh mặt (VII) (thần kinh trung gian)
T h ô n g q u a t h ầ n k in h đ á lớ n , h ạ c h c h â n b ư ớ m k h ẩ u c á i v à c á c t h ầ n k in h k h ẩ u c á i lớ n v à b é

Thần kinh thiệt hầu (IX)
T h ô n g q u a đ á m rố i h ầ u
Th ô ng qua cá c n hán h h ạn h nhân
V ị g ia c v à c ả m g iá c c h u n g
t h ô n g q u a c á c n h á n h lư ỡ i

Thần kinh sinh ba (V) (hàm trên)
Th ô ng qua n h án h h ầu cù a
hạch ch ân bướm - khẩu cá i

Thần kinh mặt (VII) (thần kinh trung gian)
T h ô n g q u a t h ầ n k i n h đ á lớ n v à
h ạch ch á n bướm - khẩu c á i

Thần kinh lang thang (X)

Thần kinh thiệt hầu (ỊX)

T h ô n g q u a n h á n h tro n g

T h ò n g q u a đ á m rố i h ầ u

t h ầ n k in h t h a n h q u ả n t r e n

Thô ng qua cá c
nhánh hạnh nhân
v à c ả m g iá c c h u n g
q u a c á c n h á n h lư ỡ i

Thần kinh sinh ba (V)
(hàm trên (V2))
Thõng qua hach
ch á n bướm khẩu cái và các
t h ầ n k in h k h á u
c á i lớ n v á b é
Thông qua các

Thần kinh lang
thang (X) và thần
kinh thiệt hầu (IX)
Th ô ng qua
đ á m ro i h ầ u

Thần kinh
lang thang (X)

t h ắ n k in h
h u y ệ t ră n g tré n

Thần kinh sinh ba (V)
(hàm dưới (V3))
qua
nh m á

Th ô ng qua n hán h
t r o n g c ủ a t h ầ n k in h
th a n h q u ả n trê n

h u yê t rá n g dưới

Thần kinh
sinh ba (V)
(hàm dưới (V3))
Th õ n g qua
t h â n k in h lư ờ i

Thần kinh mặt (VII) (thần kinh trung gian)
V Ị g i á c t h ô n g q u a t h ừ n g n h ĩ v à t h ầ n k i n h lư ỡ i

Hình 62

Vùna Miêna

Hầu: Thiết Đồ Đứng Dọc

X o a n g trá n

Lỗ h ầ u v ò i ta i (E u s t a c h i)

Xo ang bướm
khớp bướm - ch ẩ m
V ách m úi
H ạ n h n h â n hầu

H ầu m ũi
K hẩu cá i m ềm

C ủ h ầu xư ơng c h ẩ m

C á c tu y ế n k h ẩ u c á i
M ạ c hầu - nền
K h ẩu c á i cứ n g
D â y c h ả n g d ọ c trư ớ c

Ổ m iệ n g
Ố n g ră n g cử a

M àng chẩm
- đ ộ i trư ớ c

H ạnh nhân
khẩu cá i

D â y chằng

T h â n lư ờ i

đ ỉn h m ỏ m rả n g

H ầ u m iệ n g
C ù trư ớ c

L ỗ t ịt

đốt đội (C l I
H ạ n h n h â n lư ờ i
M ỏ m ră n g

Cơ cằm - lười

đ ố t trụ c (C 2 )

R ề lư ờ i
C á c c ơ k h ít h ầ u

N ắ p th a n h m ô n

M ạ c m iệ n g h ầ u

Xương h àm dưới
C ơ cằm - m óng

K h o a n g sau h ầu

xư ơ n g m óng
M ạ c trư ớ c
D â y c h ằ n g m ó ng - n ắ p th a n h m ô n

cộ t số n g và
d ây chằng

M à n g g iá p - m ó n g

d ọ c trư ớ c
H ầ u t h a n h q u ả n {h ạ h ầ u )
C ử a v à o th a n h q u ả n
S ụ n g iá p
N ế p (d â y ) th a n h â m
C ơ phều ngang
Sụn nhẫn
K h í quản
Th ự c quản
C á c c ơ th ự c q u ả n
T u y ế n g iá p
M ạc cổ nông
M ạ c trư ớ c k h í q u ả n
K h o a n g tr ê n ứ c (B u r n s )
C án ức

Hầu

Hình 63

1

Họng
Thiết đồ đứng dọc:
Nhìn từ trong
Xoang bướm
H ạ n h n h ản hầu
G ờ vòi
CO h ầ u (p h ầ n n ề n xư ơ n g c h ẩ m )
M ạc hầu - nền
Lỗ h ầ u v ò i ta i (E u s t a c h i)
K h ẩu c á i cứ n g
N g ách hầu
N ếp vò i - hầu
Khẩu cá i m ềm
C á c tu y ế n k h ẩ u c á i
Lư ỡ i gà
N ế p b á n nguyệt
H ố trê n h ạ n h n h â n
H ạn h nhân khẩu cái
C u ng khẩu c á i - hầu
C u n g k h ẩ u c á i - lư ỡ i
H ầ u m iệ n g
N ế p ta m g iá c
L ư ờ i ( k é o ra t r ư ớ c v à x u ố n g d ư ớ i)
H ạ n h n h â n lư ỡ i
N ắ p th a n h m ô n
T h u n g lủ n g

V ò i ta i (E u s t a c h i) sụ n
M à n h c h á n b ư ớ m tro n g
G â n và cơ că n g m àn k h ẩ u c á i
C ơ nâng m àn khẩu cá i
Đ ộ n g m ạ c h k h ẩ u c á i lê n
Đ ộ n g m ạ c h h ầ u lê n ( n h á n h h ầ u )
Đ ộ ng m ạch khâu c á i bé
C ơ vòi - hầu
M ó c ch â n bướm
V á c h ch â n bướm - h àm dưới
N h án h h ạn h n hân củ a động m ạch khẩu c á i bé
C ơ k h ít h ầ u trê n
N h á n h h ạ n h n h â n c ủ a đ ộ n g m a c h h ầ u lẻ n
C ơ k h â u c á i - lư ờ i
C ơ kh ẩu c á i - hầu
N h á n h h ạ n h n h â n c ủ a đ ộ n g m a c h k h â u c á i lẽ n
N h án h h ạn h n h ân củ a đỏng m ach m ăt
N h á n h h ạ n h n h â n c ủ a đ ộ n g m ạ c h lư n g lư ỡ i
T h ầ n k in h t h i ệ t h ấ u ( I X ) v à n h á n h h a n h n h ả n
D â y c h à n g trâ m - m ó n g
C ơ m ó n g - lư ờ i
C ơ k h í t h ắ u g iữ a
C ơ trâ m - h ầu

Niêm mạc hầu bõ đi

Hình 64

U 4 .I

Các Cơ của Hầu: Thiết Đồ Đứng Dọc
M ả n h c h â n b ư ớ m tro n g
V ò i ta i (E u s t a c h i) sụ n
C ơ căng m àn khẩu cái
M ạ c hầu - nền
C ơ nâng m àn khẩu cái
C â n khẩu cá i và gân cơ căn g m àn khẩu cá i
C ủ h ầ u (p h ầ n n ề n xư ơ n g c h ẩ m )
M ạc hầu - nền
D â y c h ằ n g d ọ c trư ớ c
M à n c h ẩ m - đ ộ i trư ớ c
D â y c h ằ n g đ ỉn h m ỏ m r ả n g
C ơ vò i hầu
C á c cơ củ a khẩu c á i m ềm
C ơ th ắ t k h ẩ u c á i - H ầu (G ờ P a ss a v a n t)
M óc ch â n bướm
C ơ k h ít h ầ u trê n
V á c h ch â n bướm - h àm dưới
C ơ kh ẩu c á i - hầu
C ơ m út
C ơ h ầ u - lư ờ i (m ộ t p h ầ n c ủ a c ơ k h í t h ầ u t r ê n )
C ơ trâ m - h ầu
D â y c h ằ n g trâ m - m ó n g
C ơ t r â m - lư ỡ i
C ơ k h í t h ầ u g iữ a
C á c th ớ đ ế n n ế p h ầ u - n ắ p th a n h m ô n
M ạ c m á - h ầ u v à k h o a n g sa u h ầu
M ạ c trư ớ c c ộ t s ố n g v à d â y c h ằ n g d ọ c trư ớ c
N h á n h t r o n g c ủ a t h ầ n k in h t h a n h q u ả n t r ê n

Cơ

C á c cơ hầu d ọ c

Cơ hàm - m óng

C ơ k h ít h ầ u d ư ớ i
Xương m óng
C â n hầu
M à n g g iá p m ó n g

C ơ n h ẫn hầu

S ụ n g iá p

(m ộ t p h ầ n c ù a c ơ k h í t h ầ u d ư ớ i)
C h ỗ b ám v à o sụ n n h ả n

D â y c h ằ n g n h ẫ n - g iá p
C á c sụ n sừ n g v à sụ n p h ễ u
Sụn nhần

c ủ a cơ th ư c q u ả n d ọ c
C ơ th ự c q u à n v ò n g
C ơ th ư c q u à n d ọ c

K h í quàn

Hầu

Hình 65

Hầu: Mở Ra Nhìn Từ Sau

V ách m ũi
C ờ vòi
Lỗ h ầ u v ò i ta i (E u s ta c h i)
N g ách hầu
H ầu m ũi 4
T u y ế n m a n g ta i
N ếp cơ nâng m án khẩu cái
X o ăn m ũi dưới
N ép vò i - hầu
Khẩu cái m ềm
C ó c hàm
Tu yến dưới hàm
Lư ỡ i gà
H ạnh nhân khẩu cái

H ầ u m iệ n g -<

R ễ lư ỡ i
C u n g kh ẩu c á i - hầu
L ồ i s ừ n g lớ n x ư ơ n g m ó n g
N ắ p th a n h m ô n
Đ ư ờ n g v à o th a n h q u ả n
L ồ i s ừ n g lớ n s ụ n g iá p
H ầ u th a n h q u ả n

N ế p p h ễ u - n ắ p th a n h m ô n

(h ạ h ầ u )
N g á c h h ì n h lê
Củ chêm
N ế p t h ầ n k in h t h a n h q u ả n t r ê n
C ủ sừ n g
K h u y ế t g ia n p h ễ u
Lồ i sụ n n h ẫ n

T h ự c q u à n •<

K hí quàn

Hình 66

Hấu

Các Cơ của Hầu: Mở Một Phần Nhìn Từ Sau
Xem thém hình 229

H ạ n h n h ân hdu

V ò i ta i
(E u s t a c h i) sụ n

M ạ c hầu - nền

Lỗ m ù i sa u

M ỏ m trâ m

C ơ nâng m àn khẩu cá i
C ơ n h ị th â n
(b ụ n g sau )

C ơ k h ít h ầ u t r ê n

C ơ trâ m - m ó n g

C ơ vò i - hầu
Lư ờ i gà

C ơ trâ m - h ầu
C ơ khẩu c á i - hầu
B ó c ơ p h ụ từ p h ầ n
C ơ k h ít h ầ u g iữ a

đ á xư ơ n g th á i dương

R ẻ lư ỡ i

C ơ c h â n b ư ớ m tro n g

C ơ trâ m

- hầu

M ạ c hầu nền
N é p h ầ u - n á p th a n h m ô n
V á c h hầu
N ế p p h ề u - n ắ p th a n h m ô n
C ơ k h ít h ầ u trê n
C ơ k h ít h ầ u d ư ớ i ( c ắ t )

X ư ơ n g m ó n g ( đ ỉn h s ừ n g

C á c cơ h ầu dọc

C ơ k h í t h ầ u g iữ a

S ừ n g t r ê n s ụ n g iá p

N ắ p th a n h m ô n

M ả n h g iá p - m ó n g
C ơ k h ít h ầ u d ư ớ i

Củ chêm

C ủ sừ n g

C á c cơ phễu ngang và ch éo

N h á n h t r o n g t h ầ n k in h
th a n h q u ả n trê n
C â n hầu
C ơ n h ẫ n hầu
(m ộ t p h ầ n c ủ a c ơ k h ít h ầ u d ư ớ i)

C ơ n h ẫ n p h ề u sa u
B ờ s a u m à n h s ụ n g iá p
C ơ n h ln h ầu
(m ộ t p h ầ n c ủ a c ơ k h í t h ầ u d ư ớ i)

N ơ i b á m v à o sụ n n h ẵ n c ù a c ơ th ự c q u à n d ọ c

C ơ th ự c q u ả n d ọ c
C ơ th ự c q u à n v ò n g

Hầu

Hình 67

1

Các Cơ của Hầu: Nhìn Bên

M ạ c hầu

Cơ căng m àn khẩu cái

C ơ nâng m àn khẩu cái

M ả n h ch â n bướm ngoài

M ó c ch â n bướm

C ơ m út (c ắ t)

V á ch ch ân

C ơ n h ị th â n

bướm - h àm dưới

(b ụ n g s a u ) l c ắ t )
trâ m
M ào cơ m út
xương h àm dưới

C ơ k h ít h ầ u trê n
C ơ t r â m - lư ỡ i

Đ ường ch ếch
D â y c h ằ n g trâ m - m ó n g

xương h àm dưới

C ơ trâ m - h ầu
C ơ k h í t h ầ u g iữ a
C ơ m ó n g - lư ờ i
S ừ n g lớ n x ư ơ n g m ó n g
C ơ n h ị th â n

S ừ n g lớ n s ụ n g iá p

C ơ hàm - m óng

M à n g g iá p m ó n g

Xương m óng

C ơ k h ít h ầ u d ư ớ i
C u n g xơ

C ơ trâ m - m ó n g (c ắ t)

V ù n g c á c s ợ i c ơ th ư a th ớ t

S ụ n g iá p
D â y c h ằ n g n h ẫ n g iá p

C ơ n h ẫn hầu
(m ộ t p h ầ n c ủ a c ơ k h ít h ầ u d ư ớ i

C ơ n h ẫ n g iá p
Sụ n n h ln

Th ự c quản

K h í quản

Hình 68

Hẩu

Các Động Mạch của Vùng Miệng và Vùng Hầu
Xem thèm hỉnh 33,39

>ng mạch Ị

Động mạch trên ổ mát

ị

Đ ộ n g m ạ c h trê n rò n g rọ c

m ăI

Đ ộ n g m ạ c h m à n g n ã o g iữ a
lá c đ ộ n g m ạ c h th á i d ư ơ n g sâ u
Đ ộ n g m ạ c h m ủ i lư n g

Đ ộng m ạch
chẩm

Đ ộng m ạch cắn

T h ầ n k in h t a i-

Đ ộ ng m ạch góc

t h á id ư ơ n g
Đ ộ ng m ạch dưới ổ m ắt
Đ ộng m ạch
m ặ t n g a n g (c á t)

Đ ộng m ạch bướm - khẩu c á i

Đ ộng m ạch

Đ ộ ng m ạ ch kh ẩu c á i xuố n g

th á i dương nông
Đ ộng m ạch huyệt
C á c đ ộ n g m ạ c h n h ĩ trư ớ c

ră n g trê n sau

v à th á i dương sâu
Đ ộ n g m ạ c h m ô i trê n
Đ ộng m ạch hàm
Đ ộng m ạch m á
Đ ộ n g m ạ c h ta i sa u
C ơ m ú t v à ố n g tu y ế n

Đ ộ n g m ạ c h h ầ u lê n

m a n g ta i

Đ ộ n g m ạ ch c h ẩ m và
Đ ộ ng m ạch m ôi dưới

nhánh ức - đòn - chùm
T h ầ n k in h t h i ệ t h ấ u ( I X )

C ơ k h ít h ầ u trê n

Đ ộ n g m ạ c h k h ẩ u c á i lê n

N hán h cằm của
)g m ạ c h h u y ệ t r ă n g d ư ớ i

Đ ộng m ạch hạnh nhân

Ig m ạ c h h u y ệ t r ă n g d ư ớ i v à n h á n h lư ỡ i
Đ ộ ng m ạch m ặt

Đ ộ ng m ạch m ặt
Đ ộ n g m ạ c h lư ờ i
Đ ộ n g m ạ c h h ầ u lê n

Đ ộ ng m ạ ch dưới
Đ ộ n g m ạ c h c ả n h tro n g
Đ ộ ng m ạch hàm - m óng
T h ầ n k in h la n g t h a n g ( X )
T u yế n dưới hàm
T h ầ n k in h h ạ t h i ệ t ( X I I )
Đ ộ n g m ạ c h trê n m ó n g
Đ ộ n g m ạ ch cả n h ngoài

T h ầ n k in h t im c ổ t r ê n
T h â n g ia o c ả m
C ơ b ậ c th a n g trư ớ c
T h ắ n k in h h o à n h
C ơ b ậ c t h a n g g iữ a

Đ ộ n g m ạ c h th a n h q u ả n trê n
Đ ộ n g m ạ c h c ổ lè n
Đ ộ n g m ạ c h g iá p t r ê n
Đ ộ n g m ạ c h n h ẫ n - g iá p

Đ ộ n g m ạ c h g iá p d ư ớ i
T h â n g iá p - c ổ

Đ ộ n g m ạ ch cà n h ch un g
Đ ộ ng m ạ ch dưới đòn

Hầu

Hình 69

1

Các Tĩnh Mạch của Vùng Miệng và Vùng Hầu

T ĩn h m ạ c h trê n rò n g rọ c
T ĩn h m ạ c h trê n ổ m ắ t
T ĩn h m ạ c h trá n - m ũ i
T ĩn h m ạ c h m ắ t trê n
T ĩn h m ạ c h g óc
T ĩn h m ạ c h m ũ i n g o ài
T ĩ n h m ạ c h liê n l ạ c ( V e s a liu s )
th ô n g v ớ i x o a n g h an g
T ĩn h m ạ c h d ư ớ i ổ m ắ t
Đ ộ n g m ạ ch và

C á c t ĩn h m ạ c h

t ĩn h m ạ c h c h ẩ m

h u y ệ t rá n g trê n sau

Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h

T ĩn h m ạ c h k h ẩ u c á i

m ạ c h th á i d ư ơn g nông
Đ á m rố i c h â n b ư ớ m
T ĩn h m ạ c h m á t n g a n g

lcắt)

T ĩn h m ạ c h m ô i trê n
T ĩn h m ạ c h ta i sa u
T ĩn h m ạ c h m ậ t sâ u
T ĩn h m ạ c h sau h à m
C á c t ĩn h m ạ c h h à m t r ê n

(c á c n h á n h trư ớ c v à s a u )

T ĩn h m ạ c h m ô i d ư ớ i

Tĩnh mạch cảnh ngoài (cắt)

T ĩn h m ạ c h c ả m

Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h m ạ c h
h u yệt ră n g d ưới

Đ ộ ng m ạch và
t ĩn h m ạ c h m ả t

Đ ộ n g m ạ c h v à t ĩn h m ạ c h c h ẩ m
T ĩn h m ạ c h k h ẩ u c á i n g o ài
T h ầ n k in h h ạ t h i ệ t ( X I I )
T ìn h m ạ c h d ư ớ i c ằ m
T u yế n dưới hàm
T ĩ n h m ạ c h đ i c ù n g t h ầ n k in h h ạ t h i ệ t
T ĩ n h m ạ c h lư ỡ i s â u c h ạ y p h í a t r o n g c ơ m ó n g lư ỡ i
T ĩ n h m ạ c h lư ờ i
N h á n h r ố i v ớ i t in h m ạ c h c ả n h t r ư ớ c

Th ân chung củ a cá c
t ìn h m ạ c h m ặ t , s a u h à m v à lư ỡ i
T ĩn h m ạ c h c ả n h tro n g
Đ ộ ng m ạch cà n h ngoái
Đ ộ n g m ạ ch cà n h ch un g
T h ầ n k i n h la n g t h a n g <X I
v à t h â n g ia o c a m

T ĩn h m ạ c h th a n h q u ả n trê n
T ĩ n h m ạ c h g iá p t r ê n
T u y ế n g iá p
T ĩ n h m ạ c h g iá p g iữ a
T ỉ n h m ạ c h g iá p d ư ớ i

C ơ b ậ c t h a n g g iữ a
C d b ậ c th a n g trư ớ c
T ĩn h m ạ c h c à n h n g o à i 'c á t)